ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരം ആർക്കും വിൽക്കില്ല

Google ഉപകരണങ്ങളിലും പങ്കാളി വെബ്‌സൈറ്റുകളിലും മൊബൈൽ ആപ്പുകളിലും പ്രസക്തമായ പരസ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾക്ക് പണം കണ്ടെത്താനും അവ എല്ലാവർക്കും സൗജന്യമായി നൽകാനും ഈ പരസ്യങ്ങൾ സഹായിക്കുമെങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വിൽപ്പന നടത്തുകയില്ല. എന്തെല്ലാം പരസ്യങ്ങൾ കാണും എന്നത് കൂടുതൽ നന്നായി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്, ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ പരസ്യ ക്രമീകരണവും നൽകുന്നു.

Google പരസ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കൽ

 • പരസ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രസക്തവും ഉപകാരപ്രദവുമാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നു

  സേവനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമാക്കാനും പ്രസക്തമായ പരസ്യങ്ങൾ കാണിക്കാനും ഞങ്ങൾ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഞങ്ങളുടെ സേവനം എല്ലാവർക്കും സൗജന്യമായി നൽകാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. പരസ്യദാതാക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക് നിങ്ങളെ വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിധം, നിങ്ങളുടെ തിരയലുകൾ, ലൊക്കേഷൻ, ഉപയോഗിച്ച വെബ്‌സൈറ്റുകൾ, ആപ്പുകൾ, വീക്ഷിച്ച വീഡിയോകൾ, പരസ്യങ്ങൾ എന്നിവയും, വയസ്സ്, ലിംഗഭേദം എന്നിവ പോലെ, ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ അടിസ്ഥാന വിവരവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡാറ്റ, ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം.

  പരസ്യ ക്രമീകരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, നിങ്ങൾ സൈൻ ഇൻ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഉപകരണങ്ങളിലുടനീളവും പരസ്യം കാണിക്കാൻ ഞങ്ങളുമായി പങ്കാളിത്തമുള്ള സൈറ്റുകളിലുടനീളവും നിങ്ങൾ കാണുന്ന പരസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ ഡാറ്റ വിവരം നൽകുന്നു. അതിനാൽ, ജോലി സ്ഥലത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു യാത്രാ വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചാൽ, അന്ന് രാത്രിയിൽ തന്നെ, പാരീസിലേക്കുള്ള വിമാനയാത്രാ നിരക്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള, Google നൽകുന്ന മറ്റ് പരസ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ കണ്ടേക്കാം.

 • പരസ്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പരസ്യദാതാക്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് പണം നൽകുന്നു

  ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങളിലും പങ്കാളിത്തമുള്ള സൈറ്റുകൾ, ആപ്പുകൾ എന്നിവയിലും, പരസ്യം നൽകുക വഴി ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പണം സമ്പാദിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് സുതാര്യമായിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ചില പരസ്യങ്ങൾക്ക്, അവ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മാത്രമാണ് പരസ്യദാതാക്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് പണം നൽകുന്നത്, മറ്റ് തരത്തിലുള്ള പരസ്യങ്ങൾക്ക്, അവയുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രകടനം എങ്ങനെയാണ് എന്നതിനനുസരിച്ചാണ് അവർ പണം നൽകുന്നത്. ഓരോ സമയവും, ആരെങ്കിലും ഒരു പരസ്യം കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അഭ്യർത്ഥനാ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നിവ പോലുള്ള പ്രവൃത്തി എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം.

 • കാമ്പെയ്‌നുകൾ എത്രമാത്രം ഫലപ്രദമായിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ പരസ്യദാതാക്കളെ കാണിക്കുന്നു

  പരസ്യങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഡാറ്റ ഞങ്ങൾ പരസ്യദാതാക്കൾക്ക് നൽകും, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരം ഒന്നും തന്നെ വെളിപ്പെടുത്താതെയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. പരസ്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന പ്രോസസിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരം പരിരക്ഷിതവും സ്വകാര്യവുമായി സൂക്ഷിക്കുന്നു.

Google പരസ്യ അനുഭവത്തിന് മേൽ നിങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം നൽകൽ

 • വ്യക്തിപരമാക്കിയ പരസ്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ, Google എന്തെല്ലാം വിവരം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നത് നിയന്ത്രിക്കുക

  നിങ്ങൾക്കായി പരസ്യങ്ങൾ വ്യക്തിപരമാക്കുന്നതിന് എന്തെല്ലാം ഡാറ്റ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, പരസ്യ ക്രമീകരണത്തിൽ ഞങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കിയിരിക്കുന്നു. Google അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള വിവരം, ആക്റ്റിവിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഊഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ, പരസ്യങ്ങൾ കാണിക്കാനായി ഞങ്ങളുടെ പങ്കാളികളായ പരസ്യദാതാക്കളുമായുള്ള സമ്പർക്കം എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

  ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ എന്ത് കാണിക്കുന്നു എന്നതിനെ നിങ്ങളുടെ ആക്റ്റിവിറ്റി സ്വാധീനിക്കുന്നു, എന്നാൽ അതിന്റെ നിയന്ത്രണം എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, അടുത്തിടെ നടന്ന ഒരു ഫുട്‌ബോൾ മത്സരത്തിന്റെ പ്രസക്തഭാഗങ്ങൾ YouTube-ൽ കാണുകയോ Google തിരയലിൽ "എന്റെ സമീപമുള്ള ഫുട്‌ബോൾ മൈതാനങ്ങൾ" എന്ന് തിരയുകയോ ചെയ്‌താൽ, നിങ്ങൾ ഒരു ഫുട്‌ബോൾ ആരാധകൻ ആണെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതിയേക്കാം. പങ്കാളിയായ ഒരു പരസ്യ ദാതാവിന്റെ സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ സമയം ചിലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ആ സന്ദർശനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ പരസ്യങ്ങൾ നിർദേശിച്ചേക്കാം.

  പരസ്യം വ്യക്തിഗതമാക്കൽ ഓണായിരിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വിവരവും തിരഞ്ഞെടുക്കാം – പ്രായവും ലിംഗഭേദവും, ഊഹിക്കുന്ന താൽപ്പര്യം, പരസ്യദാതാവുമായി മുമ്പുള്ള സമ്പർക്കം – എന്തിനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാം, ഓഫാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമാക്കിയ പരസ്യങ്ങൾ പൂർണമായി നിർജ്ജീവമാക്കാം. അപ്പോഴും നിങ്ങൾ പരസ്യങ്ങൾ കാണും, എന്നാൽ അവ മിക്കവാറും അപ്രസക്തമായിരിക്കും.

 • നിങ്ങളെ പരസ്യങ്ങൾ കാണിക്കാൻ ഞങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ഡാറ്റയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് കാണുക

  പരസ്യങ്ങൾ കാണിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡാറ്റയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക പരസ്യം കാണുന്നതെന്ന് അറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന ഫീച്ചറാണ് “എന്തുകൊണ്ട് ഈ പരസ്യം” എന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ക്യാമറകൾക്കായി തിരയുക, ഫോട്ടോഗ്രാഫി വെബ്‌സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറകൾക്കായുള്ള പരസ്യങ്ങളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിവ മുമ്പ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാമറയ്‌ക്കായുള്ള പരസ്യം നിങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ, ഒരു റെസ്‌റ്റോറന്റിനായുള്ള പരസ്യം കാണുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ആപ്പ് ആക്‌റ്റിവിറ്റി കാരണമാണിതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പരസ്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിന് ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഈ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾ പരസ്യദാതാക്കളുമായി ഒരിക്കലും പങ്കിടുന്നില്ലെന്ന് ഓർക്കുക.

  തിരയൽ, YouTube, Gmail, Play, ഷോപ്പിംഗ് പോലുള്ള, ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങളിലെ വിവര ഐക്കണിലൂടെ ഈ ഫീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ആക്‌സസ് ചെയ്യാം. ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പങ്കാളി സൈറ്റുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പുകളിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഭൂരിഭാഗം പരസ്യങ്ങൾക്കും, സമാനമായ ഐക്കണിലൂടെ “എന്തുകൊണ്ട് ഈ പരസ്യം” ആക്‌സസ് ചെയ്യാം.

 • നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ താൽപ്പര്യമില്ലാത്ത പരസ്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുക

  പങ്കാളി വെബ്‌സൈറ്റുകൾ, ആപ്പുകൾ എന്നിവയിലൂടെ ഞങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും, കാണുമ്പോൾ തന്നെ നീക്കം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്കാവും. പരസ്യത്തിന്റെ കോണിലുള്ള “X” തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലൂടെ, ഇനിയങ്ങോട്ട് പ്രസക്തമല്ലെന്ന് കരുതുന്ന പരസ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നീക്കംചെയ്യാനാവും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു പുതിയ കാർ വാങ്ങാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ കാറിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരസ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സഹായകരമായിരുന്നിരിക്കാം, എന്നാൽ കാർ സ്വന്തമാക്കി കഴിഞ്ഞ്, അതേ കാറിനെക്കുറിച്ച് Google-ൽ നിന്നുള്ള കൂടുതൽ പരസ്യങ്ങൾ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല.

  സൈൻ ഇൻ ചെയ്‌തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പരസ്യ ക്രമീകരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, സൈൻ ഇൻ ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളിലുടനീളമുള്ള, ഞങ്ങളുമായി പങ്കാളിത്തമുള്ള വെബ്‌സൈറ്റുകളിലും ആപ്പുകളിലും ഈ നിയന്ത്രണം ബാധകമാവും. Chrome-ലും മറ്റുള്ള മിക്ക ബ്രൗസറുകളിലും പോപ്പ്-അപ്പ് പരസ്യങ്ങൾ ഓഫാക്കാനുള്ള ഓപ്‌ഷനും നിങ്ങൾക്കുണ്ട്.

 • നിർദിഷ്‌ട പരസ്യദാതാക്കളിൽ നിന്നുള്ള പരസ്യങ്ങൾ ഓഫാക്കുക

  Google ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലും ഇന്റർനെറ്റിൽ ഉടനീളവും, പരസ്യ അനുഭവങ്ങളുടെ മേൽ നിങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണമുണ്ട്. ചില സമയങ്ങളിൽ, മുമ്പ് നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഷൂവിനായുള്ള പരസ്യങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലുള്ള അവസരങ്ങളിൽ – പരസ്യദാതാക്കളുടെ സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, തിരികെ വരാൻ നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് അവർ നിങ്ങളെ പരസ്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ തുടർന്നങ്ങോട്ട് അവ കാണാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, Google പ്രോപ്പർട്ടികളിൽ ഉടനീളം നിങ്ങളെ പിന്തുടരുന്ന ഒരു നിർദിഷ്‌ട പരസ്യദാതാവിൽ നിന്നുള്ള പരസ്യങ്ങൾ, തിരയൽ, YouTube, Gmail എന്നിവയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓഫാക്കാം. പരസ്യങ്ങൾ കാണിക്കാനായി ഞങ്ങളോട് പങ്കാളികളായിട്ടുള്ള, ഇന്റർനെറ്റിൽ ഉടനീളമുള്ള സൈറ്റുകളിലും ആപ്പുകളിലും നിങ്ങൾ കാണുന്ന പരസ്യങ്ങൾക്കും ഈ ക്രമീകരണം ബാധകമാണ്.

  സൈൻ ഇൻ ചെയ്‌തിരിക്കുമ്പോൾ, പരസ്യ ക്രമീകരണത്തിൽ, പരസ്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന Google സേവനങ്ങളിലെ നിർദിഷ്‌ട പരസ്യദാതാക്കളിൽ നിന്നുള്ള പരസ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓഫാക്കുകയും ചെയ്യാം.

നിങ്ങൾക്ക് പരസ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്രദമാക്കാൻ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കൽ

 • വ്യക്തിപരമായി കൂടുതൽ പ്രസക്തമാവാനായി, തിരയൽ പരസ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആക്‌റ്റിവിറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നു

  Google തിരയൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, പ്രസക്തമായ തിരയൽ ഫലങ്ങളോടൊപ്പം പരസ്യങ്ങൾ ദൃശ്യമായേക്കാം. തൊട്ടുമുമ്പ് നടത്തിയ തിരയലിനെയും നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷനെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്, മിക്ക സമയത്തും ഈ പരസ്യങ്ങൾ ദൃശ്യമാവുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ “സൈക്കിളുകൾ” എന്നതിനായി തിരയുകയാണെങ്കിൽ, സമീപത്ത് വിൽപ്പനയ്‌ക്കായുള്ള സൈക്കിളുകളുടെ പരസ്യങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം.

  മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങളിൽ, കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്രദമായ പരസ്യങ്ങൾ നൽകാൻ സഹായിക്കുന്നതിന്, നിങ്ങൾ മുമ്പ് നടത്തിയ തിരയലുകളോ സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ള സൈറ്റുകളോ പോലുള്ള അധിക ഡാറ്റ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും. “സൈക്കിളുകൾ” എന്നതിനായി നിങ്ങൾ മുമ്പേ തിരഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനാൽ, “അവധിക്കാലങ്ങൾ” എന്നതിനായി ഇപ്പോൾ തിരഞ്ഞാൽ, അവധിക്കാലത്ത് സൈക്കിൾ സവാരി നടത്താനാവുന്ന സ്ഥലങ്ങൾക്കുള്ള തിരയൽ പരസ്യങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം.

 • നിങ്ങളുടെ ആക്‌റ്റിവിറ്റിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് Gmail പരസ്യങ്ങൾ

  Gmail-ൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പരസ്യങ്ങൾ Google അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡാറ്റയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, YouTube അല്ലെങ്കിൽ തിരയൽ പോലുള്ള മറ്റ് Google സേവനങ്ങളിലെ നിങ്ങളുടെ ആക്റ്റിവിറ്റി, Gmail-ൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പരസ്യങ്ങളുടെ തരത്തെ ബാധിക്കും. പരസ്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിന് Google നിങ്ങളുടെ ഇൻബോക്‌സിലെ കീവേഡുകളോ സന്ദേശങ്ങളോ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. പരസ്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിനായി ആരും നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വായിക്കുന്നില്ല.

 • നിങ്ങൾ ഇഷ്‌ടമായേക്കാവുന്ന ആപ്പുകൾ കണ്ടെത്താൻ Google Play പരസ്യങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു

  Google-ൽ നിന്നും മറ്റ് ഡെവലപ്പർമാരിൽ നിന്നുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആപ്പുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ Google Play സ്‌റ്റോറിൽ കണ്ടെത്താം. നിങ്ങൾ ഒരു Android ഉപകരണത്തിൽ ബ്രൗസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, തിരയൽ പദം, ഇൻസ്‌റ്റാൾ ചെയ്‌തിട്ടുള്ളതോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതോ ആയ ആപ്പുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്പുമായി മറ്റൊരു ആപ്പിനുള്ള സമാനത എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാവാം പരസ്യങ്ങൾ ദൃശ്യമാവുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, "യാത്രാ ആപ്പുകൾ" എന്നതിനായി നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞാൽ, യാത്രാ ആസൂത്രണത്തിനായുള്ള ആപ്പിന്റെ പരസ്യവും നിങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം.

 • പരസ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രസക്തമാവാനായി, YouTube പരസ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തിരയലും കാണൽ ആക്‌റ്റിവിറ്റിയും ഉപയോഗിക്കുന്നു

  YouTube-ൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോകൾ കാണുമ്പോൾ, വീഡിയോ പേജിൽ അത് പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോംപേജിൽ അനുബന്ധ വീഡിയോകൾ ആയി പരസ്യങ്ങൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം. നിങ്ങൾ കണ്ട വീഡിയോകൾ, തിരഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ച ആപ്പുകൾ എന്നിവ പോലുള്ള ഡാറ്റയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാവാം പരസ്യങ്ങൾ.

  ഉദാഹരണത്തിന്, "ഗൃഹാലങ്കാരം" എന്നതിനായി തിരയുകയോ വീട്ടുജോലികൾ സ്വയം ചെയ്യാനുള്ള വീഡിയോകൾ കാണുകയോ ചെയ്‌താൽ, 'ഹോം ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ്' പരമ്പരയ്‌ക്കായുള്ള പരസ്യം നിങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം. നിങ്ങൾ കാണുന്ന വീഡിയോകളുടെ സ്രഷ്‌ടാക്കളെ പിന്തുണയ്‌ക്കാൻ ഈ പരസ്യങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു.

  കാണാൻ താൽപ്പര്യമില്ലെങ്കിൽ, YouTube-ലെ നിരവധി പരസ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പരസ്യരഹിത YouTube ആസ്വദിക്കാനായി, YouTube Premium സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാം.

 • നിങ്ങൾ തിരയുന്ന കാര്യം കണ്ടെത്താൻ ഷോപ്പിംഗ് പരസ്യങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു

  ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിനായി നിങ്ങൾ Google തിരയൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, പ്രസക്തമായ തിരയൽ ഫലങ്ങളോടൊപ്പം, ചില സമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഷോപ്പിംഗ് പരസ്യങ്ങളും കാണിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ തിരയുന്ന കാര്യം പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതും അത് ഓൺലൈനിലോ സമീപത്തുള്ള സ്‌റ്റോറിലോ വാങ്ങുന്നതും എളുപ്പമാക്കാൻ, ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ബിസിനസുകൾ ഷോപ്പിംഗ് പരസ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. തൊട്ടുമുമ്പ് തിരഞ്ഞ ഉൽപ്പന്നം, ലൊക്കേഷൻ, മുമ്പ് നിങ്ങൾ ബ്രൗസ് ചെയ്‌തിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ സ്‌റ്റോറുകൾ എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഈ പരസ്യങ്ങൾ.

  ഉദാഹരണത്തിന്, "ലെതർ കിടക്ക" എന്നതിനായി തിരഞ്ഞാൽ, സമീപത്ത് ലെതർ കിടക്കകൾ വിൽക്കുന്ന ഫർണിച്ചർ സ്‌റ്റോറുകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ, നിരക്കുകൾ, ലൊക്കേഷൻ എന്നിവയുൾപ്പെട്ട പരസ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം.

 • കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമായ പരസ്യങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കാൻ, പങ്കാളി വെബ്‌സൈറ്റുകളും ആപ്പുകളും നിങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ ആക്റ്റിവിറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നു

  പരസ്യങ്ങൾ കാണിക്കാനായി, നിരവധി വെബ്‌സൈറ്റുകളും മൊബൈൽ ആപ്പുകളും ഞങ്ങളുടെ പങ്കാളികളാവാറുണ്ട്. ഈ പങ്കാളികളുടെ സൈറ്റുകളിലും ആപ്പുകളിലും ഞങ്ങൾ പരസ്യങ്ങൾ കാണിക്കുമ്പോൾ, അവ നിങ്ങൾ എന്ത് വായിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്നു, ഉപയോക്താക്കൾ ഞങ്ങളുമായി പങ്കിട്ട വ്യക്തിഗത വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രേക്ഷക "തരങ്ങൾ," നിങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ ആക്‌റ്റിവിറ്റികളെക്കുറിച്ച് ശേഖരിക്കുന്ന ഡാറ്റ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതായിരിക്കും: ഉദാഹരണത്തിന്, "യാത്ര ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള, 35-നും 44-നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകൾ."

  Google അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്‌തിരിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച സൈറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ Chrome ബ്രൗസിംഗ് ആക്‌റ്റിവിറ്റി എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പരസ്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ കാണിച്ചേക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് കാർട്ടിലേക്ക് ചേർക്കുകയും എന്നാൽ വാങ്ങേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്‌ത, നടക്കുമ്പോൾ ധരിക്കുന്ന ഷൂവിനായുള്ള പരസ്യം നിങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ പേര്, ഇമെയിൽ വിലാസം, അല്ലെങ്കിൽ ബില്ലിംഗ് വിവരങ്ങൾ പോലുള്ള, വ്യക്തിഗതമായ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താതെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്.

ഞങ്ങളുടെ സുരക്ഷാ നടപടികളെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുക

നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷ

ഈ മേഖലയിൽ ലഭ്യമായ മുൻനിര സുരക്ഷ ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഓൺലൈനിൽ പരിരക്ഷിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യത

എല്ലാവർക്കും അനുയോജ്യമായ സ്വകാര്യതാ തത്ത്വങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നത്.

കുടുംബങ്ങൾക്ക്

നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ഓൺലൈനിൽ അനുയോജ്യമായത് എന്താണെന്ന് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു.