ನಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ
ಮೂಲತತ್ವಗಳು.

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರಿಹೊಂದುವಂತಹ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಚಿತವಾದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರರ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಕೂಡ ನಮ್ಮದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ವಿಕಸನಗೊಂಡಂತೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರರ ಡೇಟಾವನ್ನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಭದ್ರವಾಗಿರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ನಾವು ಈ ಮೂಲತತ್ವಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತೇವೆ.

1.

ನಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ.
ಅವರ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನೂ ಗೌರವಿಸಿ.

ಇವೆರಡೂ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ. ಅವೆರಡೂ, ನಾವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದ ಈ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಮೇಲೂ, ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಮುಂದೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳ ಮೇಲೂ ಅಗಾಧ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಏಕೈಕ, ಅಂತರ್ಗತ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಜನರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ, ಅವರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರುವ ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ನಾವು ಯಾವ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಎಂದರ್ಥ.

2.

ನಾವು
ಯಾವ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ
ಮತ್ತು ಏಕೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಲಿ.

ಜನರು Google ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತು ಅವರು ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು, ನಾವು ಯಾವ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಏಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರುವುದು ಅಂದರೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ, ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದರ್ಥ.

3.

ನಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರರ
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು
ಯಾರಿಗೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಡಿ.

Search ಮತ್ತು Maps ನಂತಹ Google ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು, ನಾವು ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಹ ನಾವು ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆಯಾದರೂ, ನಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯು ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

4.

ಜನರು ತಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು
ಅದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿ.

ಗೌಪ್ಯತೆಯ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ, ಒಂದೇ ಗಾತ್ರವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು Google ಖಾತೆಯನ್ನು ಆನ್/ಆಫ್ ಡೇಟಾ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳ ಮೂಲಕ ರಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರರು ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಗೌಪ್ಯತೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ವಿಕಸನಗೊಂಡಂತೆಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸುಧಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಈ ಮೂಲಕ ಗೌಪ್ಯತೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

5.

ಜನರು ತಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು
ಪರಿಶೀಲಿಸಲು, ಸರಿಸಲು
ಅಥವಾ ಅಳಿಸಲು ಅವರನ್ನು ಸಬಲರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ.

ಯಾವುದೇ ಸಮಯವಾಗಿರಲಿ ಮತ್ತು ಏನೇ ಕಾರಣವಿರಲಿ - ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ, ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ತಮಗೆ ಬೇಕೆಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸೇವೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಳಿಸಿಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದೇವೆ.

6.

ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಪ್ರಬಲವಾದ
ಭದ್ರತಾ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು
ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.

ನಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರರ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಡೇಟಾವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ನಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ Google ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಲು, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಭದ್ರತಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ರಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರರ್ಥ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರರ ಮನೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲು ಮುಟ್ಟುವ ಮೊದಲೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ, ಅವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಭದ್ರತಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಎಂದಾಗಿದೆ.

7.

ಮಾದರಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ
ಸುಧಾರಿತ ಆನ್‌ಲೈನ್
ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ.

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು Google ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ – ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಂದು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಬಹುತೇಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕಂಪನಿ Google ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಹೊಸ ಸುರಕ್ಷತಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತೇವೆ. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಪಾಲುದಾರರು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಲಿಕೆಗಳು, ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಏಕೆಂದರೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್-ವ್ಯಾಪಕ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಉದ್ಯಮ-ವ್ಯಾಪಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ.

ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಲು
Google ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ.