Pagharap sa privacy at
security engineering sa Munich.

Ang GSEC Munich ay ang pandaigdigang hub ng Google para sa privacy at security engineering sa sentro ng Europe. Itinatag noong 2019, dito nagsisikap ang 300+ nakatuong engineer na gumawa ng mga produkto at tool na makakatulong na panatilihing ligtas ang mga tao sa lahat ng lugar online, at pribado at secure ang kanilang impormasyon.

Isang mas masusing pagtingin sa mga inisyatiba ng GSEC Munich.

Bumubuo ang GSEC Munich ng mga produkto at tool na nakakatulong na panatilihing ligtas ang milyon-milyong tao online. Idinisenyo ang mga madaling gamitin na kontrol, built-in na proteksyon, at mga open source na teknolohiya para gawing available sa lahat ang pinakamahusay na privacy at seguridad.

PASSWORD MANAGER

Mas ligtas na paraan para pamahalaan ang iyong mga password

Ang aming Password Manager, na direktang binuo sa Chrome, Android, at Chrome sa iOS, ay isang mas ligtas na paraan para protektahan ang lahat ng iyong account online. Protektado 24/7 ng mga naka-automate na depensa ng Google ang iyong mga naka-save na password at sasabihin namin sa iyo kung may nakita kaming nakompromisong site o app kung saan nag-save ka ng password. Dagdag dito, kapag nagsa-sign up para sa isang bagong site o app, puwedeng awtomatikong gumawa ang Password Manager ng natatanging kumplikadong password at awtomatiko itong pupunan sa iyong susunod na pag-log in.

Kilalanin ang mga tao
sa likod ng GSEC Munich.

Ang 300+ engineer ng GSEC Munich, na nakabase sa Munich pero mula sa iba pang bahagi ng Germany at iba pang lugar, ay nagsisikap na gawing mas ligtas ang internet para sa buong mundo.

Larawan ni Werner Unterhofer

"Sinisigurado naming mapipili ng mga user ang level ng pangongolekta ng data kung saan sila kumportable – at binibigyan namin sila ng mga tool para mag-delete ng data kung gusto nila itong gawin."

Werner Unterhofer

TECHNICAL PROGRAM MANAGER

Jan-Philipp Weber

“Mahalaga at lubos na personal ang privacy at seguridad, at parehong dapat madaling makamit ang mga ito.”

Jan-Philipp Weber

SOFTWARE ENGINEER

Elyse Bellamy

“Nilalayon naming bigyan ang mga user ng mga kontrol para tukuyin ang data na komportable silang ibahagi sa Google at na piliin kung gaano katagal nilang ituturing na kapaki-pakinabang ang data na iyon. Ginagawang simple ng mga madaling gamiting disenyo para sa mga user na hanapin, gamitin, at pamahalaan ang kanilang mga kagustuhan sa data at privacy.”

Elyse Bellamy

INTERACTION DESIGNER

Jochen Eisinger

“Gusto naming magkaroon ng kontrol ang mga user sa kanilang online na privacy at seguridad nang hindi nila kinakailangang mag-alala tungkol dito. Gustong i-browse ng mga user ang internet, at kailangan natin silang bigyan ng mga ligtas at makatuwirang default na setting kapag ginawa nila ito.”

Jochen Eisinger

DIRECTOR OF ENGINEERING

Audrey An

“May karapatan sa privacy ang lahat, anuman ang mga resource o teknikal na kasanayan. Layunin naming bumuo ng mga tool na nagbibigay-daan sa lahat na piliin kung ano ang tama para sa kanila at kung ano ang ginagawa nila sa sandaling iyon.”

Audrey An

PRODUCT MANAGER

Sabine Borsay

“Dapat ligtas na makapag-browse sa internet ang mga tao, habang nararamdaman nilang may kontrol sila sa kanilang karanasan. Ang mga matatag na default na proteksyon at madaling gamiting setting ng privacy at seguridad ay ang mga haligi ng kaligtasan ng user online at ang aming pang-araw-araw na ambisyon.”

Sabine Borsay

PRODUCT MANAGER

Sa likod ng mga eksena
sa Google Safety Engineering Center.

Nakikipag-usap kami sa mga user sa buong mundo para maunawaan ang kanilang mga alalahanin tungkol sa kaligtasan sa Internet. Binibigyan namin ang aming team ng mga engineer ng space, inspirasyon at suporta upang bumuo ng mga solusyon para sa susunod na henerasyon para makatulong na mapabuti ang kaligtasan online.

Mga pagsulong sa cybersecurity

Alamin kung paano namin napapanatiling ligtas ang mas maraming tao online kaysa sa sinupaman sa mundo.