Ang mas ligtas na paraan para maghanap.

Ang aming mga pagsulong sa cybersecurity
Matuto pa
Bumubuo kami ng mga tool sa privacy
na nagbibigay sa iyo ng kontrol.
Kailangan ng kaunting tulong?
Magsagawa ng checkup.

Security Checkup

Patibayin ang iyong seguridad

Makatanggap ng mga naka-personalize na rekomendasyon para mapatibay ang seguridad ng iyong Google Account.

Privacy Checkup

Kontrolin ang iyong privacy

Gagabayan ka namin sa bawat hakbang ng mahahalagang setting sa privacy, para mapili mo ang naaangkop para sa iyo.

I-explore kung paano tumutulong ang Google
na mapanatiling ligtas ang lahat online.