Ang mas madaling paraan para mag-sign in sa lahat ng iyong online na account.

Sa lahat ng iyong online na account, ang pag-sign in ay ang pintuan patungo sa personal na impormasyon mo. Ito rin ang pangunahing entrypoint para sa mga panganib, kaya mahalagang protektahan ito.

Bilang default, ginagawa naming secure ang pag-sign in sa Google at sa lahat ng iyong app at serbisyo. Sa pamamagitan ng mga built-in na tool at awtomatikong proteksyon, gaya ng mga alerto kapag ina-access ang iyong Google Account mula sa isang bagong device, ginagawa naming mabilis at simple ang pag-sign in sa ligtas na paraan.

Palakasin ang seguridad ng iyong Google Account

Protektahan ang iyong Google Account sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Security Checkup. Nagbibigay sa iyo ang step-by-step na tool na ito ng mga naka-personalize at naaaksyunang rekomendasyon para palakasin ang seguridad ng iyong Google Account.

Kumpletuhin ang Checkup
Mag-explore ng higit pang paraan kung paano ka namin
pinapanatiling ligtas online.