Những quảng cáo tôn trọng quyền riêng tư của bạn.

Khi bạn sử dụng các sản phẩm của Google, bạn tin tưởng giao dữ liệu của bạn cho chúng tôi. Trách nhiệm của chúng tôi là bảo vệ và tôn trọng dữ liệu đó. Đó là lý do chúng tôi không bao giờ bán thông tin cá nhân của bạn và chúng tôi luôn bảo vệ quyền riêng tư của bạn trong mọi hoạt động.

Chúng tôi thay mặt bạn bảo vệ quyền riêng tư của bạn

Chúng tôi bảo vệ dữ liệu của bạn bằng những công nghệ bảo mật hàng đầu trong ngành, giúp tự động ngăn chặn các mối đe dọa về bảo mật (bao gồm cả những thủ đoạn đánh cắp thông tin cá nhân).

Tìm hiểu thêm
Kiểm soát những dữ liệu
dùng để hiển thị quảng cáo cho bạn.

Chúng tôi xây dựng những chế độ cài đặt hiệu quả đối với quảng cáo, giúp bạn chọn những dữ liệu dùng để hiển thị quảng cáo cho bạn, đồng thời giúp bạn kiểm soát tốt hơn những quảng cáo mà bạn thấy.

Cá nhân hóa quảng cáo

Chọn những thông tin dùng để hiển thị quảng cáo cá nhân hóa cho bạn

Trong mục Cài đặt quảng cáo, bạn có thể dễ dàng kiểm soát dữ liệu dùng để cá nhân hóa quảng cáo cho bạn. Dữ liệu này bao gồm thông tin bạn thêm vào Tài khoản Google của mình, những gì chúng tôi phỏng đoán về mối quan tâm của bạn dựa trên hoạt động của bạn và hoạt động tương tác với những nhà quảng cáo khác có hợp tác với chúng tôi để hiển thị quảng cáo. Khi đăng nhập vào Google, lúc nào bạn cũng có thể xóa vĩnh viễn dữ liệu về hoạt động gắn liền với tài khoản của mình.

Tắt quảng cáo cá nhân hóa bất kỳ lúc nào

Bạn cũng có thể tắt hoàn toàn tính năng cá nhân hóa quảng cáo. Bạn vẫn sẽ thấy quảng cáo, nhưng rất có thể những quảng cáo đó không còn liên quan đến bạn nhiều như trước. Chế độ cài đặt của bạn sẽ được áp dụng ở mọi nơi mà bạn đăng nhập vào bằng Tài khoản Google của mình, bao gồm hơn 2 triệu trang web và ứng dụng có hợp tác với Google để hiển thị quảng cáo.

chế độ kiểm soát quảng cáo

Loại bỏ quảng cáo bạn không muốn thấy

Nếu vì lý do nào đó mà bạn không muốn thấy quảng cáo nữa, bạn có thể loại bỏ nhiều quảng cáo mà chúng tôi hiển thị cho bạn. Thậm chí, bạn có thể tắt quảng cáo của một nhà quảng cáo cụ thể. Tùy vào chế độ Cài đặt quảng cáo của bạn, chế độ kiểm soát của bạn sẽ tự động áp dụng cho mọi thiết bị mà bạn đã đăng nhập, đối với cả sản phẩm của chúng tôi cũng như các trang web và ứng dụng có hợp tác với chúng tôi để hiển thị quảng cáo.

Tìm hiểu thêm về
những quảng cáo
mà bạn thấy.

Chúng tôi không ngừng nỗ lực để giúp bạn hiểu được cách thức hoạt động của quảng cáo trên các nền tảng của chúng tôi, bao gồm thông tin về loại dữ liệu dùng để hiển thị quảng cáo cho bạn và người trả tiền cho những quảng cáo mà bạn thấy.

Tại sao có quảng cáo này

Tìm hiểu những dữ liệu chúng tôi sử dụng để hiển thị quảng cáo

Tính năng "Tại sao có quảng cáo này" giúp bạn hiểu tại sao bạn nhìn thấy một quảng cáo cụ thể. Ví dụ: Bạn có thể sẽ biết được rằng bạn nhìn thấy quảng cáo về máy ảnh vì trước đó bạn từng tìm thông tin về máy ảnh, truy cập vào các trang web về máy ảnh hoặc nhấp vào quảng cáo về máy ảnh.

Xác minh danh tính của nhà quảng cáo

Tìm hiểu thêm về những nhà quảng cáo đứng sau quảng cáo mà bạn thấy

Để cung cấp cho bạn nhiều thông tin hơn về nhà quảng cáo của quảng cáo mà bạn thấy, chúng tôi đang cố gắng xác minh danh tính của các nhà quảng cáo trên các nền tảng của chúng tôi. Trong khuôn khổ sáng kiến này, các nhà quảng cáo bắt buộc phải hoàn thành một chương trình xác minh thì mới được mua quảng cáo qua Google. Bạn sẽ thấy thông tin công bố trong quảng cáo, trong đó có danh sách tên và quốc gia của các nhà quảng cáo.

Tìm hiểu những cách khác mà chúng tôi dùng để
bảo vệ bạn trên mạng.