Nguyên tắc về quyền riêng tư và bảo mật của chúng tôi

Chúng tôi thiết lập những nguyên tắc về quyền riêng tư thích hợp cho tất cả mọi người. Đây là trách nhiệm chúng tôi phải đảm nhận khi xây dựng những sản phẩm và dịch vụ miễn phí và dành cho tất cả mọi người. Điều này đặc biệt quan trọng khi công nghệ ngày càng phát triển và nhu cầu về quyền riêng tư ngày một tăng cao. Những nguyên tắc này chính là kim chỉ nam để định hướng cho các sản phẩm, quy trình và nhân viên của chúng tôi trong việc đảm bảo dữ liệu của người dùng luôn riêng tư, an toàn và bảo mật.

 1. 1. Chúng tôi tôn trọng người dùng cũng như quyền riêng tư của người dùng.

  Chúng tôi tin rằng các nguyên tắc này là không thể tách rời nhau. Chúng hợp thành một niềm tin cốt lõi ảnh hưởng sâu sắc đến mọi việc chúng tôi làm kể từ những ngày đầu, và mọi việc trong tương lai. Khi người dùng sử dụng sản phẩm của Google, họ tin tưởng giao thông tin của họ cho chúng tôi, và chúng tôi có trách nhiệm đáp ứng niềm tin đó. Để làm được như thế, chúng tôi luôn cân nhắc cẩn thận về những dữ liệu chúng tôi thu thập, cách sử dụng và bảo vệ những dữ liệu đó.

 2. 2. Chúng tôi nêu rõ những dữ liệu chúng tôi thu thập và lý do thu thập.

  Chúng tôi muốn giúp người dùng đưa ra quyết định sáng suốt về cách họ sử dụng sản phẩm của Google, vì thế chúng tôi luôn cung cấp thông tin dễ hiểu về những dữ liệu chúng tôi thu thập, cách thu thập cũng như lý do thu thập. Để đảm bảo tính minh bạch, chúng tôi cung cấp những thông tin dễ truy cập, dễ hiểu và dễ áp dụng.

 3. 3. Chúng tôi không bao giờ bán thông tin cá nhân của người dùng cho bất kỳ ai.

  Chúng tôi sử dụng dữ liệu để làm cho các sản phẩm của Google như Tìm kiếm và Maps trở nên hữu ích nhất có thể. Chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu để hiển thị quảng cáo phù hợp hơn. Mặc dù những quảng cáo này mang lại nguồn thu để Google có thể cung cấp dịch vụ miễn phí cho tất cả mọi người, nhưng chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi không bao giờ bán thông tin cá nhân của người dùng.

 4. 4. Chúng tôi giúp mọi người dễ dàng kiểm soát quyền riêng tư của họ.

  Chúng tôi biết rằng không có một chế độ bảo vệ quyền riêng tư nào thích hợp cho tất cả mọi người. Chúng tôi xây dựng các phương thức kiểm soát dữ liệu có thể bật/tắt trong mỗi Tài khoản Google để người dùng có thể chọn chế độ cài đặt quyền riêng tư phù hợp với họ. Và khi công nghệ phát triển, phương thức kiểm soát quyền riêng tư của chúng tôi cũng phát triển theo nhằm đảm bảo quyền riêng tư luôn là lựa chọn cá nhân thuộc về người dùng.

 5. 5. Tạo điều kiện để người dùng xem lại, di chuyển hoặc xóa dữ liệu của họ.

  Chúng tôi tin rằng mọi người dùng phải có quyền truy cập thông tin cá nhân mà họ đã chia sẻ với chúng tôi vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì. Đây chính là lý do vì sao chúng tôi tiếp tục tạo điều kiện cho người dùng truy cập và xem lại dữ liệu của họ, tải xuống và chuyển dữ liệu đó sang một dịch vụ khác nếu muốn hoặc xóa hoàn toàn dữ liệu.

 6. 6. Tích hợp công nghệ bảo mật mạnh nhất vào sản phẩm của chúng tôi.

  Việc bảo vệ quyền riêng tư của người dùng đồng nghĩa với việc bảo vệ dữ liệu mà họ tin tưởng giao phó cho chúng tôi. Để bảo mật mọi sản phẩm và dịch vụ của Google, chúng tôi xây dựng và sử dụng một trong những cơ sở hạ tầng bảo mật tiên tiến nhất trên thế giới. Cụ thể là chúng tôi liên tục tăng cường các công nghệ bảo mật tích hợp nhằm phát hiện và bảo vệ người dùng khỏi những mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng trên mạng.

 7. 7. Chúng tôi làm gương để nâng cao độ bảo mật trực tuyến cho tất cả mọi người.

  Bảo vệ sự an toàn trực tuyến của người dùng không chỉ là nhiệm vụ của riêng Google mà là của toàn bộ thế giới Internet. Google là công ty đầu tiên thiết lập nhiều tiêu chuẩn bảo mật mà tất cả chúng ta sử dụng ngày nay, và chúng tôi không ngừng đổi mới những công nghệ bảo mật tiên tiến mà mọi người đều có thể sử dụng. Chúng tôi chia sẻ các phát hiện, kinh nghiệm và công cụ bảo mật của mình với đối tác, tổ chức và đối thủ cạnh tranh trên toàn thế giới, bởi vì việc bảo mật trên toàn Internet đòi hỏi tất cả chúng ta phải cộng tác với nhau.

Tìm hiểu thêm về các giải pháp bảo mật của chúng tôi

Sự an toàn của bạn

Chúng tôi bảo vệ bạn trên mạng bằng giải pháp bảo mật hàng đầu trong ngành.

Quyền riêng tư của bạn

Chúng tôi thiết lập những nguyên tắc về quyền riêng tư thích hợp cho tất cả mọi người.

Dành cho gia đình

Chúng tôi giúp bạn quản lý những nội dung phù hợp cho gia đình bạn trên mạng.