Các
nguyên tắc của chúng tôi về quyền riêng tư và bảo mật.

Chúng tôi xây dựng các nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư phù hợp với tất cả mọi người. Bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật cho người dùng là trách nhiệm đi đôi với việc làm ra những sản phẩm và dịch vụ miễn phí mà mọi người đều có thể sử dụng. Điều này đặc biệt quan trọng khi công nghệ ngày càng phát triển và nhu cầu được bảo đảm an toàn ngày một tăng cao. Những nguyên tắc này là kim chỉ nam để định hướng cho các sản phẩm, quy trình và nhân viên của chúng tôi trong việc đảm bảo sự riêng tư, an toàn và bảo mật cho dữ liệu của người dùng.

1.

Tôn trọng người dùng.
Tôn trọng quyền riêng tư của họ.

Chúng tôi tin rằng các nguyên tắc này là không thể tách rời nhau. Chúng hợp thành một niềm tin cốt lõi ảnh hưởng sâu sắc đến mọi việc chúng tôi làm kể từ những ngày đầu, và mọi việc trong tương lai. Khi người dùng sản phẩm của Google tin tưởng giao thông tin cho chúng tôi, chúng tôi có trách nhiệm đáp ứng niềm tin đó. Để làm được như thế, chúng tôi luôn cân nhắc cẩn thận về những dữ liệu chúng tôi sử dụng, cách sử dụng và bảo vệ những dữ liệu đó.

2.

Trình bày rõ ràng về những
dữ liệu chúng tôi thu thập
và lý do.

Để giúp người dùng đưa ra quyết định sáng suốt về cách họ sử dụng sản phẩm của Google, chúng tôi trình bày một cách dễ hiểu về những dữ liệu chúng tôi thu thập, cách dữ liệu được sử dụng và lý do. Để đảm bảo tính minh bạch, chúng tôi cung cấp những thông tin này một cách dễ truy cập, dễ hiểu và dễ áp dụng.

3.

Không bao giờ bán thông tin cá nhân của người dùng
cho bất cứ ai.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu để tối ưu hóa tính hữu ích của các sản phẩm của Google như Tìm kiếm và Maps. Chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu để sàng lọc quảng cáo phù hợp hơn. Tuy những quảng cáo này hỗ trợ kinh phí cho các dịch vụ của chúng tôi và giúp chúng tôi cung cấp các dịch vụ này miễn phí cho mọi người, nhưng chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi không bao giờ bán thông tin cá nhân của người dùng.

4.

Tạo điều kiện để mọi người dễ dàng kiểm soát quyền riêng tư của mình.

Chúng tôi biết rằng không có một chế độ bảo vệ quyền riêng tư nào thích hợp cho tất cả mọi người. Chúng tôi xây dựng những chế độ kiểm soát dữ liệu có thể bật/tắt trong mỗi Tài khoản Google để người dùng có thể chọn chế độ cài đặt quyền riêng tư phù hợp với họ. Và khi công nghệ phát triển, các chế độ kiểm soát quyền riêng tư của chúng tôi cũng phát triển theo nhằm đảm bảo quyền riêng tư luôn là lựa chọn cá nhân của người dùng.

5.

Tạo điều kiện để mọi người
kiểm tra, chuyển dữ liệu sang dịch vụ khác
hoặc xóa dữ liệu của họ.

Chúng tôi tin rằng mọi người dùng phải có quyền truy cập thông tin cá nhân mà họ đã chia sẻ với chúng tôi vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì. Đây chính là lý do chúng tôi tiếp tục tạo điều kiện cho người dùng truy cập và kiểm tra dữ liệu của họ, tải dữ liệu đó xuống và chuyển sang một dịch vụ khác nếu muốn hoặc xóa hoàn toàn dữ liệu.

6.

Tích hợp những công nghệ bảo mật mạnh nhất trong các sản phẩm của chúng tôi.

Việc bảo vệ quyền riêng tư của người dùng đồng nghĩa với việc bảo vệ dữ liệu mà họ tin tưởng giao phó cho chúng tôi. Để bảo mật mọi sản phẩm và dịch vụ của Google, chúng tôi xây dựng và sử dụng một trong những cơ sở hạ tầng bảo mật tiên tiến nhất trên thế giới. Cụ thể là chúng tôi liên tục tăng cường các công nghệ bảo mật tích hợp nhằm phát hiện và bảo vệ người dùng khỏi những mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng trên mạng.

7.

Làm gương để thúc đẩy sự phát triển của hoạt động bảo mật trực tuyến cho tất cả mọi người.

Bảo vệ sự an toàn trên mạng cho người dùng không chỉ là nhiệm vụ của riêng Google mà là của toàn bộ thế giới Internet. Google là công ty đầu tiên tạo ra nhiều tiêu chuẩn bảo mật mà tất cả chúng ta sử dụng ngày nay, và chúng tôi không ngừng đổi mới những công nghệ bảo mật tiên tiến mà mọi người đều có thể sử dụng. Chúng tôi chia sẻ các phát hiện, kinh nghiệm và công cụ bảo mật của mình với các đối tác, tổ chức và đối thủ cạnh tranh trên toàn thế giới, vì việc bảo mật trên toàn Internet đòi hỏi tất cả chúng ta phải cộng tác với nhau.

Tìm hiểu cách Google giúp
bảo vệ mọi người trên mạng.