Giúp bạn đề ra
các quy tắc cơ bản về việc sử dụng thiết bị kỹ thuật số thông qua Family Link.

Family Link giúp bạn quản lý các tài khoản và thiết bị của con mình khi trẻ khám phá Internet. Bạn có thể quản lý các ứng dụng, theo dõi thời gian sử dụng thiết bị và đề ra các quy tắc cơ bản về việc sử dụng thiết bị kỹ thuật số cho gia đình mình.

Thiết lập ranh giới
cho gia đình bạn trên mạng.
Hình ảnh chiếc điện thoại cho biết cách bạn có thể giới hạn thời gian hằng ngày cho một thiết bị bằng ứng dụng Family Link
Bạn cần chút trợ giúp?

Để có ý tưởng cho các quy tắc cơ bản về việc sử dụng thiết bị kỹ thuật số cho gia đình bạn, hãy xem Hướng dẫn dành cho gia đình của chúng tôi. Hướng dẫn này có các mẹo giúp bạn thảo luận về công nghệ với con mình. Nhờ đó, bạn và gia đình có thể tự tin hơn trong việc cùng nhau khám phá thế giới kỹ thuật số.

Khám phá Hướng dẫn dành cho gia đình
Quản lý phạm vi nội dung
mà con bạn có thể khám phá trên mạng.
Trải nghiệm phù hợp với gia đình

Tìm hiểu cách Google phát triển sản phẩm chú trọng đến sự an toàn của gia đình bạn.