Đối tác của chúng tôi

Google chia sẻ công cụ và kiến thức về cách giữ an toàn trên mạng với các công ty khác, đồng thời hợp tác với các cá nhân và chủ sở hữu trang web để giúp thế giới mạng trở thành một nơi an toàn và bảo mật cho tất cả mọi người. Chúng tôi cũng cộng tác với các chuyên gia về an ninh mạng và an toàn cho gia đình để giúp đưa ra lời khuyên cũng như cung cấp các tài nguyên cho bạn và gia đình bạn.

Tìm hiểu thêm về các giải pháp bảo mật của chúng tôi

Sự an toàn của bạn

Chúng tôi bảo vệ bạn trên mạng bằng giải pháp bảo mật hàng đầu trong ngành.

Quyền riêng tư của bạn

Chúng tôi thiết lập những nguyên tắc về quyền riêng tư thích hợp cho tất cả mọi người.

Dành cho gia đình

Chúng tôi giúp bạn quản lý những nội dung phù hợp cho gia đình bạn trên mạng.