Đối tác của chúng tôi

Google chia sẻ công cụ và kiến thức về cách giữ an toàn trên mạng với các công ty khác, đồng thời hợp tác với các cá nhân và chủ sở hữu trang web để giúp thế giới mạng trở thành một nơi an toàn và bảo mật cho tất cả mọi người. Chúng tôi cũng cộng tác với các chuyên gia về an ninh mạng và an toàn cho gia đình để giúp đưa ra lời khuyên cũng như cung cấp các tài nguyên cho bạn và gia đình bạn.

Tìm hiểu cách Google giúp
bảo vệ mọi người trên mạng.