För en
säkrare värld på nätet.

När man gör teknik för alla måste man skydda alla som använder den. Vi strävar efter att utveckla och dela integritets- och säkerhetsteknik som skyddar våra användare och för branschen framåt.

En video om integritet med Google Assistent
Hitta nya lösningar som
skyddar våra användare på nätet.

Allt eftersom nya hot uppenbarar sig och användarnas behov förändras utvecklar vi nya lösningar så att privata uppgifter automatiskt ska skyddas för alla användare, oavsett risknivå, och i alla våra produkter.

En telefon där någon skriver ”he” och Google ger ”Hey” som automatiskt förslag

Federerad inlärning

Utveckla användbara produkter med mindre data

Federerad inlärning är en teknik för uppgiftsminimering som Google går i bräschen för där maskininlärning används direkt på enheten. Med denna nya metod slås anonymiserad information från olika källor ihop i syfte att träna maskininlärningsmodeller. Med federerad inlärning skyddas din integritet genom att så mycket som möjligt av de personliga uppgifterna på din enhet stannar kvar på den.

Avancerat skydd

Googles starkaste skydd för dem som behöver det mest

Programmet Avancerat skydd används för att skydda personliga Google-konton som tillhör personer som löper större risk att bli utsatta för riktade attacker på nätet, till exempel journalister, aktivister, företagsledare och team som driver politiska kampanjer. Programmet ger kontot ett övergripande skydd mot en stor mängd hot och utvecklas hela tiden så att nya skydd läggs till.

Höja branschstandarden
så att internet ska bli
säkrare för alla.

Vi vill skydda våra användare på webben genom att göra hela internet säkrare, inte bara Googles produkter och tjänster. Vi utvecklar världens mest avancerade integritets- och säkerhetsteknik och delar med oss av mycket av det vi gör så att andra kan använda det.

En telefon med en avisering om att anslutningen är säker

HTTPS-kryptering

Hjälpa till att skapa säkra webbplatser på internet genom kryptering

Tack vare att vi säkrar våra tjänster med HTTPS-kryptering kan du besöka webbplatser på ett säkert sätt och ange privata uppgifter som kreditkortsnummer utan att någon obehörig kan ta del av uppgifterna. Vi fortsätter investera så att våra webbplatser och tjänster ska använda modern HTTPS som standard och hjälper resten av webben att gå över till HTTPS även de genom att förse alla utvecklare med verktyg och resurser.

Differentiell integritet

Hjälpa organisationer att anonymisera data med differentiell integritet

Differentiell integritet är en avancerad anonymiseringsteknik med vars hjälp vi kan få fram information ur data utan att äventyra användarnas anonymitet. Vi har byggt upp ett av de största biblioteken med algoritmer för differentiell integritet i hela världen. Vi har gjort biblioteket tillgängligt som öppen källkod så att organisationer världen över snabbt ska kunna ge sin data samma integritetsskydd.

Google Safety Engineering Center
Formge framtiden
för säkerhet online.

Google Safety Engineering Center med sina erfarna programutvecklare är det globala navet för Googles arbete med internetsäkerhet. Genom att förstå problemet, utveckla lösningar, samarbeta med andra och ge användare överallt möjligheter kan vi få ett bättre och säkrare internet för alla.

Läs mer

Se hur Google hjälper till
att skydda alla på nätet.