Våra integritets- och
säkerhetsprinciper.

Vi skapar integritetsverktyg som fungerar för alla. Att skydda användarna och deras integritet är ett ansvar som följer med när man skapar produkter och tjänster som är kostnadsfria och tillgängliga för alla. Detta är särskilt viktigt när tekniken går framåt och säkerheten måste utvecklas. Vi använder dessa principer som vägledning för våra produkter, processer och medarbetare när det gäller att skydda användarnas data och integritet.

1.

Respekt för våra användare.
Respekt för deras integritet.

Vi anser att det inte går att separera dessa idéer. Tillsammans står de för den grundläggande övertygelse som har påverkat allt vi har gjort sedan starten och kommer att påverka allt vi gör i framtiden. När människor använder våra produkter anförtror de oss sin information, och det är vårt ansvar att förtjäna detta förtroende. Det betyder att vi alltid måste tänka efter vilken data vi använder, hur vi använder den och hur vi skyddar den.

2.

Vi är tydliga med vilken
data vi samlar in
och varför.

Vi gör det enkelt att förstå vilken data vi samlar in, hur den används och varför, så att vi kan hjälpa människor att fatta välgrundade beslut om hur de använder Googles produkter. Insyn innebär att göra informationen lättillgänglig, lättförståelig och användbar.

3.

Vi säljer aldrig våra användares
personliga uppgifter
till någon.

Vi använder data för att produkter från Google, som Sök och Maps, ska vara till så stor nytta som möjligt. Vi använder också data för att visa relevantare annonser. Annonserna hjälper till att finansiera våra tjänster och göra dem kostnadsfria för alla, men det är viktigt att klargöra att våra användares personliga uppgifter inte är till salu.

4.

Vi vill göra det lätt för
människor att ha kontroll
över sin integritet.

När det gäller integritet vet vi att samma lösning inte passar alla. Alla Google-konton har inbyggda datainställningar som går att aktivera och inaktivera, så att användarna kan välja vilka integritetsinställningar som passar dem. Och tack vare att våra integritetsinställningar utvecklas i takt med tekniken är integritet alltid ett individuellt val som varje användare gör själv.

5.

Alla människor ska ha möjlighet
att granska, flytta
och radera sin data.

Vi anser att alla användare ska kunna komma åt de personliga uppgifter de har delat med oss – när som helst och av vilken anledning som helst. Därför arbetar vi ständigt med att göra det enkelt för människor att få tillgång till och gå igenom sin data, ladda ned och flytta den till en annan tjänst om de vill, eller radera den helt.

6.

Vi integrerar den starkaste
säkerhetstekniken

i våra produkter.

Att respektera våra användares integritet innebär att skydda uppgifterna de anförtror oss. För att skydda alla Googles produkter och tjänster utvecklar och använder vi en av världens mest avancerade säkerhetsinfrastrukturer. Det innebär att vi ständigt stärker vår inbyggda säkerhetsteknik för att upptäcka och skydda oss mot kommande onlinehot innan de når våra användare.

7.

Vi ska föregå med gott exempel
för att öka onlinesäkerheten
för alla.

Det krävs mer än Google för att skydda användarna online – hela internet måste hjälpa till. Google var först med att skapa många av de säkerhetsstandarder vi alla använder i dag, och vi uppfinner hela tiden ny säkerhetsteknik som alla kan dra nytta av. Vi delar med oss av vad vi lärt oss om säkerhet, våra erfarenheter och våra verktyg till partner, organisationer och konkurrenter världen över, eftersom säkerhet på hela internet kräver att hela branschen samarbetar.

Ta reda på hur Google
skyddar alla på nätet.