Våra säkerhets- och sekretessprinciper

Vi skapar sekretess som fungerar för alla. Det är ett ansvar som följer med när man skapar produkter och tjänster som är gratis och tillgängliga för alla. Detta är särskilt viktigt när tekniken går framåt och sekretessen måste utvecklas. Vi använder dessa principer som vägledning för våra produkter, processer och medarbetare när det gäller att skydda integriteten för användarnas data och ge användarna kontrollen över dem.

 1. 1. Respektera våra användare. Respektera deras sekretess.

  Vi anser att det inte går att separera dessa idéer. Tillsammans står de för den grundläggande övertygelse som har påverkat allt vi har gjort sedan starten och kommer att påverka allt vi gör i framtiden. När människor använder våra produkter anförtror de oss sin information, och det är vårt ansvar att förtjäna detta förtroende. Det betyder att vi alltid måste tänka efter vilken data vi använder, hur vi använder den och hur vi skyddar den.

 2. 2. Vara tydliga med vilken data vi samlar in och varför.

  Vi gör det enkelt att förstå vilken data vi samlar in, hur den används och varför, så att vi kan hjälpa människor att fatta välgrundade beslut om hur de använder Googles produkter. Insyn innebär att göra informationen lättillgänglig, lättförståelig och användbar.

 3. 3. Aldrig sälja våra användares personliga uppgifter till någon.

  Vi använder data för att produkter från Google, som Sök och Maps, ska vara till så stor nytta som möjligt. Vi använder också data för att visa relevantare annonser. Annonserna hjälper till att finansiera våra tjänster och erbjuda dem gratis till alla, men det är viktigt att klargöra att våra användares personliga uppgifter inte är till salu.

 4. 4. Göra det lätt för människor att ha kontroll över sin sekretess.

  När det gäller sekretess vet vi att samma lösning inte passar alla. Alla Google-konton har inbyggda datakontroller så att användarna kan aktivera och inaktivera inställningar enligt vad som passar dem. Och tack vare att våra sekretessinställningar utvecklas i takt med tekniken är sekretess alltid ett individuellt val som varje användare gör själv.

 5. 5. Göra det möjligt för människor att gå igenom, flytta eller radera sina uppgifter.

  Vi anser att alla användare ska ha tillgång till de personliga uppgifter som de har delat med oss – när de vill och oavsett orsak. Därför arbetar vi ständigt med att göra det enkelt för människor att få tillgång till och gå igenom sin data, ladda ned och flytta den till en annan tjänst om de vill, eller radera den helt.

 6. 6. Bygga in den starkaste säkerhetstekniken i våra produkter.

  Att respektera våra användares sekretess innebär att skydda uppgifterna de anförtror oss. För att skydda alla Googles produkter och tjänster utvecklar och använder vi en av världens mest avancerade säkerhetsinfrastrukturer. Det innebär att vi ständigt stärker vår inbyggda säkerhetsteknik för att upptäcka och skydda oss mot kommande onlinehot innan de når våra användare.

 7. 7. Leva som vi lär för att öka onlinesäkerheten för alla.

  Det krävs mer än Google för att skydda användarna online – hela internet måste hjälpa till. Google var först med att skapa många av de säkerhetsstandarder vi alla använder i dag, och vi uppfinner hela tiden ny säkerhetsteknik som alla kan dra nytta av. Vi delar med oss av vad vi lärt oss om säkerhet, våra erfarenheter och våra verktyg till partner, organisationer och konkurrenter världen över, eftersom säkerhet på hela internet kräver att hela branschen samarbetar.

Läs mer om vårt arbete med säkerhet

Din säkerhet

Vi skyddar dig på nätet med branschledande säkerhet.

Din sekretess

Vi skapar sekretess som fungerar för alla.

För familjer

Vi hjälper dig att välja vad som passar bäst för din familj på nätet.