Information och innehåll

som du kan lita på.

Att både visa information och att skydda användarna och allmänheten är en balansgång. Vi på Google tar det här ansvaret på allvar. Vårt mål är att ge tillgång till information och innehåll som går att lita på genom att skydda användarna, visa tillförlitlig information och samarbeta med experter och organisationer för att skapa ett säkrare internet.

Gör dig säkrare.

Vi skyddar dig och allmänheten med avancerad säkerhet som inte bara hindrar, utan även identifierar och vidtar åtgärder mot skadligt och olagligt innehåll.

Förhindra

Förhindra otillåten användning

Vi använder AI-baserad säkerhet för att skydda människor från otillåtet innehåll online. Gmail blockerar automatiskt nästan 10 miljoner spammeddelanden i minuten från att nå inkorgar, och i Sök finns verktyg för att förhindra att autoslutför föreslår sökfrågor som kan vara skadliga. Med hjälp av automatisk identifiering kan YouTube ta bort skadligt innehåll på ett effektivt sätt och i stor skala. Under det andra kvartalet 2023 identifierades 93 % av videorna som togs bort från YouTube på grund av policyöverträdelser automatiskt. Vi implementerar även skydd i våra verktyg för generativ AI för att minska risken att de används till att skapa skadligt innehåll.

Dessutom styrs var och en av våra produkter av en uppsättning policyer som beskriver vilket innehåll och vilka beteenden som är tillåtna och förbjudna. Vi finjusterar och uppdaterar kontinuerligt våra policyer för att stävja nya risker. Vi förlitar oss även på våra AI-principer i vårt arbete inom AI. Dessa styr produktutvecklingen och hjälper oss att testa och utvärdera varje AI-program innan det lanseras.

Identifiera

Identifierar skadligt innehåll

Allt eftersom skadliga aktörer utvecklar sina metoder måste vi jobba ännu hårdare för att identifiera skadligt innehåll i våra produkter. Med hjälp av AI kan vi skala upp vår identifiering av otillåten användning på våra plattformar. Med hjälp av AI-baserade klassificerare kan potentiellt skadligt innehåll snabbt flaggas för borttagning eller eskalering till en mänsklig granskare. Under 2022 identifierade vi och blockerade över 51,2 miljoner annonser som innehöll hatretorik, våld och skadliga hälsopåståenden med hjälp av automatisk tillämpning. Dessutom finns det indikationer på att stora språkmodeller, en revolutionerande typ av AI, kan exponentiellt sänka tiden det tar att identifiera och utvärdera skadligt material, särskilt från nya och kommande risker.

Vi samarbetar även med andra organisationer som flaggar innehåll de tycker verkar skadligt. Både Google och YouTube tar emot feedback från hundratals prioriterade flaggare, organisationer från hela världen med expertis inom kultur och ämnen som eskalerar innehåll till oss för granskning.

Svara

Vidta lämpliga åtgärder

Vi förlitar oss på både människor och AI-baserad teknik när vi utvärderar eventuella policyöverträdelser och vidtar lämpliga åtgärder för flaggat innehåll. När innehåll bryter mot våra policyer kan vi begränsa, ta bort, inaktivera intäktsgenerering eller vidta åtgärder på kontonivå för att minska otillåten användning.

Google Maps blockerade eller tog bort över 300 objekt med falskt innehåll, 115 miljoner policyöverträdande recensioner och 20 miljoner försök att skapa falska företagsprofiler under 2022. Under andra kvartalet 2023 tog YouTube bort över 14 miljoner kanaler och 7 miljoner videor som bröt mot våra riktlinjer för communityn.

Vi har ungefär 20 000 välutbildade granskare i olika roller till hjälp för att utvärdera sammanhang och nyanser för innehållet. De tillämpar våra policyer, modererar innehåll och utvärderar flaggat innehåll i Googles produkter och tjänster.

Om en kreatör eller utgivare anser att vi fattat fel beslut kan de överklaga våra beslut.

Visar tillförlitlig information.

Vi ser till att informationen och innehållet på våra plattformar är tillförlitligt med hjälp av information och verktyg i världsklass som ger dig möjlighet att utvärdera innehåll.

Så organiserar vi information

Smarta algoritmer

Vi utgår från våra kontinuerligt uppdaterade algoritmer i allt vi gör, från produkter som Google Maps till sökresultat. Dessa algoritmer använder avancerade stora språkmodeller tillsammans med signaler som nyckelord och hur uppdaterade webbplatser och innehåll är för att visa de mest relevanta och användbara resultaten för dig. Till exempel lyfts högkvalitativt innehåll från tillförlitliga källor tydligt fram i YouTubes sökresultat, rekommendationer och informationspaneler så användarna får aktuella, korrekta och användbara nyheter och information.

Verktyg du kan använda för att utvärdera innehåll

Vi har utvecklat en rad funktioner som du kan använda för att förstå och utvärdera innehåll som visas med hjälp av våra algoritmer och verktyg för generativ AI genom att du får mer sammanhang för saker du ser online.

Hanterar innehåll på YouTube på ett ansvarsfullt sätt

YouTube jobbar för en ansvarsfull plattform som tittarna, kreatörerna och annonsörerna i communityn kan lita på.
Läs mer om vår metod.

Samarbetar för att skapa ett säkrare internet.

Vi samarbetar, informerar och delar våra resurser och tekniker proaktivt med experter och organisationer.

Dela kunskap

Kunskapsutbyte kan skydda dig

Vi samarbetar med experter från civilsamhället, myndigheter och akademiker för att hantera problem som felaktig information, annonssäkerhet, valintegritet, AI inom innehållsmoderering och bekämpa utnyttjande av barn online. Vi publicerar även vår forskning och låter akademiker ta del av dataset för att gynna utvecklingen på detta område.

Vi på YouTube rådfrågar regelbundet vår oberoende rådgivande kommitté för barn, unga och familjer om produkt- och policyuppdateringar, inklusive våra innehållsprinciper för barn och ungdomar samt en rad produktuppdateringar fokuserade på ungdomars psykiska hälsa och välmående.

Dela signaler

Samarbeta med experter för att bekämpa olagligt innehåll

Vi samarbetar även med partners för att upptäcka och dela tydliga signaler på otillåtet innehåll så att det kan tas bort från det större ekosystemet. Varje år delar vi miljontals hashar av material som visar sexuellt övergrepp mot barn med US National Center for Missing and Exploited Children. Vi deltar även i programmet Project Lantern, som möjliggör för teknikföretag att dela signaler på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Dessutom är YouTube medgrundare till Global Internet Forum to Counter Terrorism (GIFCT), där teknikbranschen, myndigheter, civilsamhället och akademiker jobbar tillsammans för att motarbeta terrorism och våldsam extremism online.

Delar resurser

Stödja säkerhetsorganisationer

Vi stödjer organisationer runt om i världen som arbetar med onlinesäkerhet och medie- och informationskunnighet genom att erbjuda utbildning och material via robusta program, till exempel Be Internet Awesome, YouTubes Hit Pause och Google News Lab. Dessutom har Google och YouTube meddelat att International Fact-Checking Network (IFCN) får 13,2 miljoner dollar i bidrag som stöd för sitt nätverk av 135 organisationer för faktakontroll. Sammantaget har våra samarbeten försett över 550 000 journalister med färdigheter i digital verifiering, och vi har utbildat 2,6 miljoner till online.

Delar aktivt API:er för säkerhet

Vi delar med oss av verktyg till andra organisationer så att de kan skydda sina plattformar och användare från skadligt innehåll.

GSEC DUBLIN

Arbetar med innehållsansvar i Dublin

Vårt Google Safety Engineering Center for Content Responsibility i Dublin är en regional hubb där Googles experter arbetar för att motverka spridningen av olagligt och skadligt innehåll. Det är en plats där vi kan dela vårt arbete med beslutsfattare, forskare och regleringsorgan. I vårt nätverk av Google Safety Engineering Centers får våra team utrymme, inspiration och stöd att utveckla framtidens lösningar för att förbättra säkerheten online.

En användbar och säker internetupplevelse genom design.

Vårt arbete med att tillhandahålla information och innehåll som går att lita på har aldrig varit viktigare. Vi vill hålla jämna steg med utmaningarna inom innehållsmoderering och fortsätter därför att investera i att utveckla och förbättra policyer, produkter och processer för att göra dig trygg och skapa en säkrare onlineupplevelse för alla.

Ta reda på hur Google hjälper till
att skydda alla på nätet.