Höja branschstandarden
så att internet ska bli
säkrare för alla.

Våra användares säkerhet och integritet är det centrala i allt vi gör och i alla produkter vi utvecklar. Vi är branschledande inom att skapa och dela med oss av säkerhetstekniker som höjer branschstandarden för alla.

Hitta nya lösningar som
skyddar våra användare på nätet.

Allt eftersom nya hot uppenbarar sig och användarnas behov förändras utvecklar vi nya lösningar så att privata uppgifter automatiskt ska skyddas för alla användare, oavsett risknivå, och i alla våra produkter.

Programmet Avancerat skydd

Googles starkaste skydd
för dem som behöver det mest

Programmet Avancerat skydd är Googles starkaste säkerhetsprogram för konton och det första kostnadsfria programmet i branschen som har utformats för att skydda Google-konton som tillhör de privatpersoner och företag som löper störst risk att bli utsatta för riktade attacker på internet, till exempel beslutsfattare, kampanjteam, journalister, aktivister och företagsledare. Programmet ger kontot ett övergripande skydd mot en stor mängd hot och utvecklas hela tiden så att nya skydd läggs till.

Utforska Avancerat skydd

UPPGIFTSMINIMERING

Begränsa de personliga uppgifter som används och sparas

Vi anser att en produkt bara ska behålla dina uppgifter så länge de är användbara för dig, oavsett om det gäller att hitta dina favoritdestinationer i Maps eller rekommendationer för vad du kan titta på på YouTube.

Första gången du aktiverar platshistoriken – som är inaktiverad som standard – ställs alternativet för automatisk radering in på 18 månader som standard. Även i Webb- och appaktivitet ställs automatisk radering in på 18 månader för nya konton som standard. Det innebär att din aktivitetsdata automatiskt och löpande raderas efter 18 månader, i stället för att behållas tills du väljer att radera den. Du kan inaktivera funktionen eller ändra inställningarna för automatisk radering när du vill.

En telefon där någon skriver ”he” och Google ger ”Hey” som automatiskt förslag

Federerad inlärning

Utveckla användbara produkter med mindre data

Federerad inlärning är en teknik för uppgiftsminimering som Google går i bräschen för där maskininlärning används direkt på enheten. Med denna nya metod slås anonymiserad information från olika källor ihop i syfte att träna maskininlärningsmodeller. Med federerad inlärning skyddas din integritet genom att så mycket som möjligt av de personliga uppgifterna på din enhet stannar kvar på den.

Anonymisering

Stärka integritetsskydd genom anonymisering

Vi använder branschledande teknik för anonymisering för att skydda din data samtidigt som vi ser till att våra tjänster fungerar bättre för dig. Till exempel sammanställer vi data från miljontals användare och anonymiserar den sedan så att du kan se hur mycket aktivitet det är på en plats innan du kommer dit.

Förbättrad säker webbsökning

Skydd medan du surfar

Förbättrad Säker Webbsökning går ett steg längre än de befintliga skydden i Säker webbsökning och är mer proaktiv och anpassad efter dina behov. Med Förbättrad Säker Webbsökning aktiverat i Chrome gör Google automatiskt en helhetsbedömning av de hot som påträffas på webben och attacker mot Google-konton i syfte att tillhandahålla mer proaktiva och anpassade skydd mot nätfiske, skadlig programvara och andra webbaserade hot. Läs mer om Förbättrad säker webbsökning.

Skydda alla
på nätet
genom samarbete.

Vi strävar efter att göra webben till en säkrare plats för alla. För att uppnå det lägger vi ut många av våra tekniker som öppen källkod och ger utvecklare och organisationer tillgång till våra resurser.

En telefon som visar en avisering om att en anslutning är säker

HTTPS-kryptering

Hjälpa till att skapa säkra webbplatser på internet genom kryptering

Tack vare att vi säkrar våra tjänster med HTTPS-kryptering kan du besöka webbplatser på ett säkert sätt och ange privata uppgifter som kreditkortsnummer utan att någon obehörig kan ta del av uppgifterna. Vi fortsätter investera så att våra webbplatser och tjänster ska använda modern HTTPS som standard och hjälper resten av webben att gå över till HTTPS även de genom att förse alla utvecklare med verktyg och resurser.

En telefon som visar en varning från Google Chrome om en vilseledande webbplats

Säker webbsökning

Vi skyddar dig från farliga webbplatser, appar och annonser på internet

Vi skapade Säker webbsökning för att skydda webbanvändare från skadlig programvara och nätfiskeförsök genom att meddela dem när de försöker besöka farliga webbplatser. Säker webbsökning skyddar inte bara Chrome-användare – för att göra internet säkrare för alla har vi gjort tekniken kostnadsfri så att andra företag kan använda den i sina webbläsare, bland annat Apples Safari och Mozilla Firefox. I dag skyddas över fyra miljarder enheter av Säker webbsökning. Vi varnar också webbplatsägare när deras webbplatser har säkerhetsbrister och erbjuder kostnadsfria verktyg som hjälper dem att snabbt åtgärda problem.

En telefon med olika bilder på statistik om covid-19

I Googles rapporter om rörelsemönster i samhället gällande covid-19 används förstklassig anonymiseringsteknik, t.ex. differentiell integritet, i syfte att skydda användaruppgifter och se till att de förblir privata.

integritetstekniker med öppen källkod

Vi delar våra integritetsskydd och innovationer

Vi strävar efter att ständigt förbättra de integritetsskydd vi tillhandahåller och att dela med oss av dessa framsteg med andra. Därför lägger vi ut den öppna källkoden till vår avancerade teknik för anonymisering och uppgiftsminimering (t.ex. differentiell integritet, federerad inlärning och Private Join and Compute). Vår förhoppning är att dessa verktyg med öppen källkod ska bidra till insikter som alla kan ha nytta av, samtidigt som enskilda personers integritet skyddas.

Skyddsfunktionen för flera konton
Utökar säkerheten bortom Google-kontot

Med skyddsfunktionen för flera konton utökas säkerheten i ditt Google-konto till de appar och webbplatser som du loggar in på med Google. När appar och webbplatser har implementerat skyddsfunktionen för flera konton kan vi skicka information om säkerhetshändelser – till exempel kontokapningar – till dem så att de också kan skydda dig. Vi utvecklade denna ledande teknik tillsammans med andra stora teknikföretag och grupper som arbetar med standarder för att göra den enkel att implementera i alla appar.

Belöningar för säkerhetsbrister
Uppmuntra branschpartner till att upptäcka säkerhetsbrister

Google var pionjärer inom belöningsprogram där oberoende forskare får betalt för att hitta sårbarheter i våra tjänster. För att belöna avancerade externa insatser som hjälper till att skydda våra användare, lägger vi årligen miljontals dollar på forskningsanslag och belöningar för felkorrigeringar. För ett flertal av våra produkter, bl.a. Chrome och Android, erbjuder vi belöningar till dem som upptäcker säkerhetsbrister.

Vi anlitar inte bara utomstående forskare, utan har även ett internt team av ingenjörer kallat Project Zero, som söker efter och åtgärdar säkerhetsbrister i programvara som används på nätet.

Autentiseringsstandarder
Förhöjd autentiseringsstandard för att skydda dig

Vi har alltid legat i framkant när det gäller att gemensamt skapa eller tillämpa starkaste möjliga inloggnings- och autentiseringsstandard på webben. Vi samarbetar med hela branschen och delar tekniken genom att utveckla centraliserade webbstandarder. Ett sådant samarbete med den ideella organisationen FIDO Alliance syftade till att skapa och implementera nya branschstandarder som användare, företag och deras anställda kan använda och som säkerställer säker kontoåtkomst för alla.

Säkerhet med öppen källkod
Vi tillhandahåller säkerhetsverktyg till utvecklare så att de kan bidra till att förhindra säkerhetsrisker

Vi delar vår säkerhetsteknik när vi tror att det kan vara till nytta för andra. Vi gör till exempel Google Cloud Web Security Scanner tillgänglig kostnadsfritt för utvecklare så att de kan genomsöka och analysera sina webbprogram för att hitta säkerhetsproblem. Vi har bidragit med flera internt utvecklade säkerhetsverktyg, som projekt med öppen källkod, som andra kan använda.

Googles Trust & Safety-experter delar med sig av tips om integritet och säkerhet vid Federal Triangle i Washington, DC.

Utbildning i säkerhet online
Vi sprider kunskap och håller utbildningar om säkerhet på nätet för att öka säkerheten för alla

Vi erbjuder utbildningsmaterial, utbildningar och verktyg som hjälper personer världen över att skydda sig på internet. Vårt team når över 100 miljoner personer varje år – inbegripet lärare, elever, föräldrar, pensionärer och personer med funktionsnedsättningar – med resurser och utbildning som rör webbsäkerhet.

Project shield
Skyddar nyhetswebbplatser från nedstängning

Project Shield är en tjänst som drar nytta av vår säkerhetsteknik i syfte att värna om nyheter, organisationer för mänskliga rättigheter, webbplatser om politiska val, politiska organisationer och kampanjer och kandidater från distribuerade överbelastningsattacker (DDoS-attacker). Sådana angrepp strävar efter att släcka ned webbplatser och förhindra att användare kommer åt viktig information genom att överbelasta dem med falsk trafik. Oavsett webbplatsen eller angreppets storlek är Project Shield alltid kostnadsfritt.

Dataportabilitet
Ledande integritets- och säkerhetsinnovationer inom dataportabilitet

Vi har lanserat en plattform för dataportabilitet med öppen källkod och fortsätter att samarbeta med företag som Apple, Microsoft, Facebook och Twitter i syfte att hjälpa människor att flytta sin data över webben så att de enkelt kan testa nya leverantörer av onlinetjänster.

Samarbete för integritet
Skapa en mer privat webb för alla

Vi strävar efter att skapa samarbetsplattformar som Privacy Sandbox och att arbeta med grupper på webben för att skapa en uppsättning öppna standarder som värnar om användarnas integritet samtidigt som vi stöttar kostnadsfritt och tillgängligt innehåll på webben. Genom att dela med oss av våra resurser och plattformar hoppas vi kunna uppmuntra till en utveckling mot en mer privat webb.

Kontaktspårning

Skyddar användarnas integritet och hjälper
hälsomyndigheter att bekämpa covid-19

I syfte att hjälpa myndigheter att bekämpa covid-19-pandemin har Google och Apple tillsammans skapat teknik för kontaktspårning, t.ex. systemet för aviseringar om exponering där integritet och säkerhet är en central del av utformningen. Genom ett nära samarbete med utvecklare, myndigheter och offentliga vårdgivare hoppas vi kunna fortsätta lösa globala problem med hjälp av teknik samtidigt som vi upprätthåller höga standarder för användarnas integritet.

Engineering Center

Läs om hur Google Safety Engineering Center utformar framtiden för säkerhet på nätet.