Vaše súkromie je chránené
zodpovedným nakladaním s údajmi.

Údaje zohrávajú dôležitú úlohu pri zvyšovaní užitočnosti výrobkov a služieb, ktoré každodenne používate. Zaviazali sme sa k zodpovednému nakladaniu s týmito údajmi a ochrane vášho súkromia pomocou prísnych protokolov a inovatívnych technológií ochrany súkromia.

MINIMALIZÁCIA ÚDAJOV

Obmedzenie používaných a ukladaných osobných údajov

Sme presvedčení, že služby by mali uchovávať vaše údaje iba dovtedy, kým sú pre vás užitočné, či už ide o vyhľadanie vašich obľúbených cieľov v Mapách, alebo zobrazovanie odporúčaných videí na YouTube.

Pri prvom zapnutí histórie polohy, ktorá je predvolene vypnutá, je automatické odstraňovanie nastavené na 18 mesiacov. Tento časový interval platí aj v prípade automatického odstraňovania aktivity na internete a v aplikáciách v nových účtoch. Znamená to, že údaje vašej aktivity budú po 18 mesiacoch automaticky nepretržite odstraňované. Nebudú sa teda uchovávať, kým sa ich rozhodnete odstrániť ručne. Tieto nastavenia môžete kedykoľvek vypnúť, prípadne môžete kedykoľvek zmeniť nastavenie automatického odstraňovania.

BLOKOVANIE PRÍSTUPU

Vaše osobné údaje nikdy nepredávame a poskytujeme vám kontrolu nad tým, kto k nim bude mať prístup

Zaviazali sme sa chrániť vaše údaje pred tretími stranami. Dodržiavame preto prísne pravidlo, že vaše údaje nikdy nikomu nepredáme. S inzerentmi nezdieľame informácie, podľa ktorých vás je možné identifikovať (napríklad vaše meno alebo e‑mailovú adresu), pokiaľ nás o to nepožiadate. Ak sa vám napríklad zobrazí reklama na kvetinárstvo v okolí a vyberiete tlačidlo „volania klepnutím“, tento hovor prepojíme a s daným kvetinárstvom môžeme zdieľať vaše telefónne číslo. Ak používate zariadenie s Androidom, od aplikácií tretích strán vyžadujeme, aby vás požiadali o povolenie prístupu k určitým typom údajov, ako sú fotky, kontakty alebo poloha.

INOVÁCIA OCHRANY SÚKROMIA

Technológie pokročilej ochrany súkromia, ktoré chránia vaše osobné údaje

Neustále inovujeme nové technológie, ktoré chránia vaše osobné údaje bez toho, aby to malo vplyv na vaše prostredie v službách.

Združená optimalizácia je technológia na minimalizáciu údajov, ktorú ako prvý vytvoril Google s cieľom trénovať modely strojového učenia (využívané v mnohých užitočných funkciách, napríklad prepokladoch slov) priamo v zariadení. Tento nový prístup pomáha chrániť vaše súkromie. Poskytuje vám užitočné prostredia v našich službách a zároveň zachováva osobné údaje vo vašich zariadeniach.

Pomocou popredných techník anonymizácie chránime vaše údaje a zároveň zlepšujeme naše služby. Napríklad zhromažďujeme a anonymizujeme údaje od miliónov používateľov, aby sme navrhli alternatívne trasy, vďaka ktorým sa dostanete rýchlejšie domov.

V rámci ponuky funkcií, ako je frekventovanosť miest v Mapách, používame technológiu pokročilej anonymizácie nazývanú diferenčná ochrana súkromia, ktorá k vašim údajom pridáva „šum“, aby vás pomocou nich nebolo možné identifikovať.

Kontroly ochrany súkromia

Počas vývoja každej služby
dodržiavame prísne protokoly ochrany súkromia

Ochrana súkromia je základom vývoja našich služieb a každý jeho krok sprevádzajú prísne normy ochrany údajov. Týmito normami sa riadi každá služba a funkcia a implementujú sa prostredníctvom dôsledných kontrol ochrany súkromia. Viac sa dozviete v našich pravidlách ochrany súkromia.

TRANSPARENTNOSŤ ÚDAJOV

Jednoduché zobrazenie a odstraňovanie údajov

Naše výrobky a služby môžete používať ľubovoľným spôsobom. Chceme vám pomôcť informovane sa rozhodovať o tom, aké údaje ukladáte, zdieľate či odstraňujete. Poskytujeme vám preto prostriedky, ako jednoducho zistiť, aké údaje zhromažďujeme a na aké účely.

Pomocou hlavného panela si môžete napríklad zobraziť prehľad služieb Googlu, ktoré používate, a uloženého obsahu, napríklad správ a fotiek. Moja aktivita vám umožňuje jednoducho si zobraziť a odstrániť údaje zhromaždené z vašej aktivity v službách Googlu vrátane položiek, ktoré ste vyhľadávali, prehliadali a pozerali.

PRENOSNOSŤ ÚDAJOV

Umožňujeme vám vziať si údaje so sebou

Každý používateľ by mal mať prístup k obsahu, ktorý s nami zdieľa, a to kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu. Vytvorili sme preto funkciu sťahovania dát, aby ste si mohli stiahnuť fotky, správy, kontakty a záložky. Môžete si vytvoriť kópiu svojich údajov, zálohovať ich alebo dokonca presunúť do inej služby.

Neustále máte kontrolu nad údajmi uloženými vo svojom účte Google. Viac sa dozviete na tejto stránke.

Zaväzujeme sa zaistiť súlad
s príslušnými právnymi predpismi o ochrane údajov

Neustále pracujeme na tom, aby sme dodržiavali príslušné predpisy týkajúce sa ochrany súkromia. V priebehu rokov sme úzko spolupracovali s úradmi na ochranu údajov na zavedení silných ochranných opatrení, ktoré ich odzrkadľujú. Pokračujeme vo významných investíciách do modernizácie našich systémov a pravidiel, pretože právne predpisy na ochranu súkromia sa naďalej prijímajú na celom svete.

Ďalšie informácie
Preskúmajte ďalšie spôsoby,
ako vás chránime na internete