Informácie a obsah,

ktorým môžete dôverovať.

V Googli sa snažíme vyvážiť poskytovanie informácií s ochranou používateľov a spoločnosti. Túto zodpovednosť berieme vážne. Naším cieľom je poskytovať prístup k dôveryhodným informáciám a obsahu tak, že chránime používateľov pred ujmou, poskytujeme spoľahlivé informácie a nadväzujeme partnerstvá s odborníkmi a organizáciami, aby sme vytvorili bezpečnejší internet.

Chránime vás pred ujmou.

Vašu bezpečnosť, ale aj bezpečnosť širšej verejnosti zaisťujeme pomocou rozšírených ochrán, ktoré nielen zabraňujú škodlivému a nelegálnemu obsahu, ale ho aj rozpoznávajú a podnikajú v súvislosti s ním opatrenia.

Prevencia

Predchádzame zneužívaniu

Ľudí chránime pred obsahom porušujúcim pravidlá ochranami založenými na umelej inteligencii. Gmail každú minútu automaticky blokuje takmer 10 miliónov spamových správ z priečinkov doručenej pošty a Vyhľadávanie obsahuje nástroje, ktoré zabraňujú automatickému dopĺňaniu navrhovať potenciálne škodlivé dopyty. Automatické rozpoznávanie pomáha službe YouTube odstraňovať škodlivý obsah účinnejšie, efektívnejšie a vo veľkom. V druhom polroku 2023 bolo najprv automaticky rozpoznaných 93 % videí porušujúcich pravidlá, ktoré boli následne odstránené zo služby YouTube. Vo svojich nástrojoch využívajúcich generatívnu umelú inteligenciu implementujeme aj bezpečnostné ochranné mechanizmy, ktoré minimalizujú riziko, že budú zneužité s cieľom vytvoriť škodlivý obsah.

Okrem toho sa každý náš produkt riadi skupinou pravidiel, ktorá vymedzuje prijateľný a neprijateľný obsah či správanie. Naše pravidlá sú neptretržite zdokonaľované a aktualizované, aby zahŕňali riešenia nových rizík. Pri práci s umelou inteligenciou využívame aj princípy umelej inteligencie, ktoré nám pomáhajú usmerňovať vývoj produktov, ale aj testovať a ohodnotiť každú aplikáciu využívajúcu umelú inteligenciu ešte pred jej uvedením na trh.

Rozpoznávanie

Rozpoznávame škodlivý obsah

Taktiky škodcov sa vyvíjajú, preto musíme pracovať ešte intenzívnejšie, aby sme rozpoznali škodlivý obsah, ktorý sa dostane do našich produktov. Umelá inteligencia nám pomáha škálovať rozpoznávanie zneužívania v našich platformách. Klasifikátory využívajúce umelú inteligenciu pomôžu rýchlo nahlásiť potenciálne škodlivý obsah na odstránenie alebo eskaláciu kontrolórovi. V roku 2022 nám pomohlo automatické presadzovanie rozpoznať a zablokovať viac ako 51,2 miliónov reklám s nenávistným prejavom, násilím alebo škodlivými tvrdeniami týkajúcimi sa zdravia. Okrem toho sú rozsiahle jazykové modely, ktoré sú priekopníckym typom umelej inteligencie, prísľubom exponenciálneho skracovania času potrebného na rozpoznanie a ohodnotenie škodlivého materiálu, obzvlášť v prípade nových a vznikajúcich rizík.

Pracujeme aj s externými organizáciami nahlasujúcimi obsah, ktorý je podľa nich škodlivý. Google aj YouTube prijímajú spätnú väzbu od stoviek prioritných nahlasovateľov, teda organizácií na celom svete s odbornými znalosťami z kultúry a príslušnej oblasti, ktoré nám eskalujú obsah na kontrolu.

Odpovedanie

Podnikáme náležité opatrenia

Hodnotiť potenciálne porušenia pravidiel a podnikať náležité opatrenia v prípade nahláseného obsahu nám pomáhajú ľudia aj technológia využívajúca umelú inteligenciu. Keď nejaká položka obsahu porušuje naše pravidlá, môžeme ju obmedziť, odstrániť, prestať speňažovať alebo podniknúť opatrenia na úrovni účtu na zredukovanie jej budúceho zneužitia.

Mapy Google v roku 2022 zablokovali alebo odstránili viac ako 300 miliónov položiek falošného obsahu, 115 miliónov recenzií porušujúcich pravidlá a 20 miliónov pokusov o vytvorenie falošných firemných profilov. V druhom štvrťroku 2023 odstránila služba YouTube viac ako 14 miliónov kanálov a 7 miliónov videí pre porušenie našich pokynov pre komunitu.

Hodnotiť kontext aj nuansy a zároveň zredukovať riziko nadmerného odstraňovania nám pomáha viac ako 20 tisíc odborne vyškolených kontrolórov pracujúcich na rôznych pozíciách, kde presadzujú naše pravidlá, moderujú obsah a hodnotia nahlásený obsah v produktoch a službách Googlu.

Ak sme podľa nejakého autora alebo inzerenta pochybili, môže podať odvolanie proti našim rozhodnutiam.

Poskytujeme spoľahlivé informácie.

Dôveru v informácie a obsah na našich platformách zaisťujeme poskytovaním spoľahlivých informácií a špičkových nástrojov, vďaka ktorým budete mať kontrolu nad hodnotením obsahu.

Ako usporadúvame informácie

Inteligentné algoritmy

Naše neustále aktualizované algoritmy sú základom všetkého, čo robíme, od služieb, ako sú Mapy Google, až po výsledky Vyhľadávania. Tieto algoritmy využívajú pokročilé rozsiahle jazykové modely a signály, ako sú kľúčové slová či aktuálnosť webu a obsahu, aby ste našli najrelevantnejšie a najužitočnejšie výsledky. Napríklad YouTube viditeľne zobrazuje obsah vo vysokej kvalite zo spoľahlivých zdrojov vo svojich výsledkoch vyhľadávania, odporúčaniach a informačných paneloch, čím pomáha ľuďom nájsť včasné, presné a užitočné správy aj informácie.

Nástroje, ktoré vám pomôžu ohodnotiť obsah

Vytvorili sme viacero funkcií, ktoré vám pomôžu porozumieť a ohodnotiť obsah zobrazovaný našimi algoritmami a nástrojmi využívajúcimi generatívnu umelú inteligenciu, ale aj zaistia, aby ste mali v súvislosti so zobrazovaným obsahom na internete k dispozícii viac kontextu.

Zodpovedne spravujeme obsah na YouTube

YouTube sa zaväzuje podporovať zodpovednú platformu, na ktorú sa môžu diváci, autori a inzerenti tvoriaci našu komunitu spoľahnúť.
Prečítajte si viac o našom prístupe.

Nadväzujeme partnerstvá, v ktorých vytvárame bezpečnejší internet.

Proaktívne spolupracujeme s odborníkmi a organizáciami, informujeme ich a zdieľame s nimi naše zdroje aj technológie.

Zdieľame znalosti

Vymieňame si znalosti, aby sme zaistili vašu bezpečnosť

Nadväzujeme parterstvá s odborníkmi z občianskej spoločnosti, akademickej obce a verejných správ, aby sme riešili globálne problémy, ako sú nepravdivé informácie, bezpečnosť reklám, integrita volieb, umelá inteligencia pri moderovaní obsahu a boj proti využívaniu detí na internete. Okrem toho zverejňujeme zistenia výskumov a vydávame množiny údajov pre akademických pracovníkov, čím zaisťujeme ďalší pokrok v tejto oblasti.

V službe YouTube sa pravidelne radíme s naším nezávislým Poradným výborom pre rodiny a mládež v súvislosti s aktualizáciami produktov a pravidiel, ale zohľadňujeme aj naše zásady ochrany mládeže, ako aj série aktualizácií produktov zameraných na duševné zdravie a životnú rovnováhu tínedžerov.

Zdieľame signály

V spolupráci s odborníkmi bojujeme proti nelegálnemu obsahu

Navyše v spolupráci s partnermi odhaľujeme a zdieľame presné signály identifikujúce obsah porušujúci pravidlá, čím umožňujeme odstraňovanie zo širšieho ekosystému. Každoročne zdieľame s Národným centrom pre nezvestné a zneužívané deti milióny hašov materiálu zobrazujúceho sexuálne zneužívanie detí. Zúčastňujeme sa aj na programe Project Lantern, ktorý umožňuje technologickým firmám zdieľať signály zabezpečeným a zodpovedným spôsobom. Okrem toho služba YouTube spoluzaložila fórum GIFCT (Global Internet Forum to Counter Terrorism), ktoré spája príslušné technologické odvetvie, verejnú správu, občiansku spoločnosť a akademickú obec v boji proti teroristickej a násilnej extrémistickej aktivite na internete.

Zdieľame zdroje

Podporujeme organizácie zamerané na bezpečnosť

Podporujeme organizácie na celom svete zamerané na internetovú bezpečnosť a mediálnu gramotnosť prostredníctvom robustných programov ponúkajúcich školenia a materiály, ako sú Hrdinovia internetu, Hit Pause služby YouTube a Google News Lab. Okrem toho Google a YouTube oznámili grant v hodnote 13,2 milióna USD pre iniciatívu IFCN (International Fact-Checking Network), ktorým podporili jej sieť 135 organizácií overujúcich fakty. Dokopy sme v rámci našej spolupráce naučili zručnosti v oblasti digitálneho overovania viac ako 550 tisíc žurnalistov a ďalších 2,6 milióna sme vyškolili na internete.

Aktívne zdieľame bezpečnostné rozhrania API

Zdieľame nástroje, ktoré pomáhajú iným organizáciám chrániť svoje platformy aj používateľov pred škodlivým obsahom.

GSEC DUBLIN

V Dubline sa zaoberáme zodpovednosťou za obsah

Regionálne centrum Google Safety Engineering Center zaoberajúce sa zodpovednosťou za obsah v Dubline je určené pre odborníkov na Google pracujúcich na potláčaní šírenia nelegálneho a škodlivého obsahu, ale aj miestom, kde môžeme zdieľať túto prácu so zákonodarcami, výskumníkmi a regulačnými úradmi. Naša sieť centier Google Safety Engineering Center poskytuje našim tímom priestor, inšpiráciu a podporu, aby mohli vyvíjať riešenia ďalšej generácie, ktoré pomôžu zlepšiť bezpečnosť na internete.

Internetové prostredie, ktoré bolo navrhnuté tak, aby bolo užitočné a bezpečnejšie.

Nikdy viac nezáležalo na vplyve našej práce na poskytovanie dôveryhodných informácií a obsahu. Vyvíjame sa spolu s výzvami v oblasti moderovania obsahu a naďalej investujeme do vývoja a zlepšovania pravidiel, produktov aj procesov, vďaka ktorým môžete byť bez obáv a ktoré vytvárajú bezpečné internetové prostredie pre všetkých.

Preskúmajte, ako Google pomáha
zaisťovať bezpečnosť všetkých používateľov internetu.