Secure AI Framework
(SAIF) od Googlu

Potenciál umelej inteligencie (najmä generatívnej) je nesmierny. Neustále pribúdajú nové inovácie, preto toto odvetvie potrebuje štandardy zabezpečenia zodpovedného vývoja a nasadzovania umelej inteligencie. Preto predstavujeme Secure AI Framework (SAIF), koncepčný rámec zabezpečenia systémov umelej inteligencie.

Šesť kľúčových prvkov rámca SAIF

Rámec SAIF sme vyvinuli, aby sme riešili všeobecne známe obavy odborníkov na zabezpečenie, ktoré zahŕňajú riadenie rizík modelov umelej inteligencie a strojového učenia, zabezpečenie a ochranu súkromia, čím im pomáhame zaistiť, aby boli modely umelej inteligencie pri implementácii predvolene zabezpečené.

Rozšírte si základy účinného zabezpečenia ekosystému umelej inteligencie
Rozšírte si možnosti detekcie a reakcie, aby ste integrovali umelú inteligenciu do systému odhaľovania hrozieb organizácie
Automatizujte ochrany, aby ste dokázali čeliť existujúcim aj novým hrozbám
Harmonizujte ovládanie na úrovni platformy, aby ste zaistili konzistentné zabezpečenie v celej organizácii
Začnite využívať ovládanie na zmierňovanie hrozieb a vytváranie rýchlejších slučiek spätnej väzby pri vývoji umelej inteligencie
Uveďte do kontextu firemných procesov odhaľovanie rizík súvisiacich so systémom umelej inteligencie
Stiahnuť PDF
Zaistenie bezpečnejšieho
ekosystému

Sme radi, že sa môžeme podeliť o prvé kroky, ktoré sme urobili na našej ceste k vytvoreniu ekosystému SAIF v oblasti orgánov verejnej správy, firiem aj rôznych organizácií a propagácii tohto rámca umožňujúceho vývoj zabezpečenej a všeobecne prospešnej umelej inteligencie.

SAIF ponúkame orgánom verejnej správy a organizáciám

V spolupráci s orgánmi verejnej správy a rôznymi organizáciami pomáhame zmierňovať riziká týkajúce sa zabezpečenia umelej inteligencie. Spoluprácou so zákonodarcami a organizáciami určujúcimi normy, ako je NIST, prispievame k vývoju regulačných rámcov. Nedávno sme predstavili úlohu rámca SAIF pri zabezpečovaní systémov umelej inteligencie v súlade so záväzkami týkajúcimi sa umelej inteligencie poskytnutými Bielym domom.

Rozširujeme rámec SAIF o spolupracovníkov v tomto odvetví

V danom odvetví vytvárame podporu pre partnerov aj zákazníkov rámca SAIF, organizujeme semináre so špecialistami zamerané na SAIF a zverejňujeme osvedčené postupy zabezpečenia umelej inteligencie. S firmou Deloitte spolupracujeme na štúdii o tom, ako môžu organizácie riešiť bezpečnostné výzvy pomocou umelej inteligencie.

Ďalšie zdroje
Bežné otázky týkajúce sa rámca SAIF

V akom vzťahu je rámec SAIF a zodpovedná umelá inteligencia?

Google si stanovil za cieľ vytvárať umelú inteligenciu zodpovedne a ostatným ponúka tú istú možnosť. Naše princípy umelej inteligencie zverejnené v roku 2018 opisujú náš záväzok vyvíjať technológiu zodpovedne a spôsobom, ktorý zaistí bezpečnosť, umožní vyvodzovanie zodpovednosti a bude presadzovať vysoké štandardy vedeckej excelentnosti. Zodpovedná umelá inteligencia je náš ústredný prístup s niekoľkými dimenziami, ako sú poctivosť, interpretovateľnosť, zabezpečenie a ochrana súkromia. Google sa nimi riadi v prípade vývoja všetkých služieb využívajúcich umelú inteligenciu.

SAIF je náš rámec na vytváranie štandardizovaného a holistického prístupu k integrácii opatrení na zabezpečenie a ochranu súkromia v aplikáciách využívajúcich strojové učenie. Pri zodpovednom vývoji umelej inteligencie je na rovnakej úrovni ako dimenzie zabezpečenia a ochrany súkromia. SAIF zaisťuje, že aplikácie využívajúce strojové učenie sú vyvíjané zodpovedne, pričom zohľadňuje narastajúce hrozby aj očakávania používateľov.

Ako Google nasadzuje SAIF do praxe?

Google má dlhú históriu vývoja zodpovednej umelej inteligencie aj kybernetického zabezpečenia a mnoho rokov sledujeme, aké sú osvedčené postupy zabezpečenia v rámci nových inovácií využívajúcich umelú inteligenciu. Náš rámec Secure AI Framework vznikol na základe skúseností a osvedčených postupov, ktoré sme vyvinuli a implementovali, a odráža prístup Googlu k vytváraniu aplikácií využívajúcich strojové učenie a generatívnu umelú inteligenciu so zodpovednými, udržateľnými a rozšíriteľnými ochranami zabezpečenia a súkromia. Rámec SAIF budeme aj naďalej vyvíjať a vytvárať tak, aby sme reagovali na nové riziká, meniace sa podmienky aj pokrok v oblasti umelej inteligencie.

Ako môžu záujemcovia tento rámec implementovať?

Prečítajte si rýchleho sprievodcu implementáciou rámca SAIF:

 • 1. krok: pochopte používanie
  • Musíte vedieť, aké konkrétne problémy firmy bude umelá inteligencia riešiť a aké údaje sú potrebné na trénovanie modelu, pretože na základe toho budete môcť určiť pravidlá, protokoly a ovládanie, ktoré sa majú implementovať ako súčasť rámca SAIF.
 • 2. krok: zostavte tím
  • Tak, ako je to v prípade tradičných systémov, aj pri vývoji a nasadení systémov umelej inteligencie ide o multidisciplinárnu stratégiu.
  • Systémy umelej inteligencie sú často komplexné a neprehľadné, majú veľké množstvo pohyblivých častí, vyžadujú priveľa údajov, sú náročné na zdroje, dajú sa používať pri rozhodovaní na základe úsudku a môžu generovať nový obsah, ktorý môže byť urážlivý, škodlivý, prípadne môže podporovať stereotypy a sociálne predsudky.
  • Vytvorte ten správny univerzálny tím, čím zaistíte, že faktory zabezpečenia, ochrany súkromia, rizík a súladu s pravidlami budú od začiatku zohľadnené.
 • 3. krok: začnite s umelou inteligenciou od základov
  • Keď začnú tímy vyhodnocovať firemné využitie, rôzne komplexné záležitosti, ktoré sa neustále vyvíjajú, riziká a príslušné ovládanie zabezpečenia, je veľmi dôležité, aby zainteresovaní porozumeli základom životného cyklu vývoja modelu umelej inteligencie, dizajnu a logike metodológií modelu vrátane možností, prínosov a obmedzení.
 • 4. krok: začnite používať šesť kľúčových prvkov rámca SAIF (sú uvedené vyššie)
  • Tieto prvky nie sú určené na používanie v chronologickom poradí.

Kde sa dozviem viac o rámci SAIF a o tom, ako ho môžem používať v rámci mojej firmy alebo podnikania?

Zostaňte s nami! Google bude pokračovať vo vytváraní a zdieľaní zdrojov, usmernení a nástrojov rámca Secure AI Framework, ako aj ďalších osvedčených postupov potrebných pri vývoji umelej inteligencie.

Prečo všeobecne podporujeme komunitu zabezpečenia umelej inteligencie

Ako jedna z prvých firiem, ktoré presadzujú princípy umelej inteligencie, sme nastavili štandard vývoja zodpovednej umelej inteligencie. Riadime sa ním pri zabezpečovaní služieb, ktoré vyvíjame. Podporili sme a vyvinuli rámce tohto odvetvia zvyšujúce zabezpečenie, pričom sme sa naučili, že vytvorenie komunity, ktorá bude túto prácu ďalej rozvíjať, je kľúčový faktor dlhodobého úspechu. Preto sme radi, že môžeme vytvárať komunitu SAIF pre všetkých.

Pokroky v oblasti kybernetického zabezpečenia

Zistite, ako chránime viac ľudí na internete než ktokoľvek iný na svete.