Google Assistent er udviklet
til at sørge for, at dine oplysninger
beskyttes og er fortrolige

Når du bruger Google Assistent, betror du os dine data, og det er vores ansvar at beskytte og respektere dem. Personlige oplysninger er private. Derfor har vi bygget enkle privatlivsindstillinger, så du kan vælge de indstillinger, der passer til dine behov. På denne side kan du finde oplysninger om, hvordan Google Assistent fungerer, læse om de indbyggede privatlivsindstillinger, se svar på ofte stillede spørgsmål og meget mere.

Primær video om Assistent

Starter i standby

Google Assistent er udviklet til at vente i standbytilstand, indtil den registrerer en aktivering, f.eks. når den hører "Hey Google". Når din Assistent er i standbytilstand, sender den ikke, det du siger, til Google eller andre parter.

Når Google Assistent registrerer en aktivering, afslutter den standbytilstanden og sender din anmodning til Googles servere. Dette kan også ske, hvis Assistent registrerer en lyd, der minder om "Hey Google", eller hvis du foretager en utilsigtet manuel aktivering.

Få flere oplysninger om, hvordan Google Assistent håndterer lydoptagelser, web- og appaktivitet samt annoncetilpasning.

Optager Google Assistent, alt hvad jeg siger?

Nej. Google Assistent er udviklet til at vente i standbytilstand, indtil den registrerer en aktivering, f.eks. når den hører "Hey Google". Når din Assistent er i standbytilstand, sender den ikke, hvad du siger, til Google eller andre parter. Når Google Assistent registrerer en aktivering, afslutter den standbytilstanden og sender din anmodning til Googles servere. Dette kan også ske, hvis Assistent registrerer en lyd, der minder om "Hey Google", eller hvis du foretager en utilsigtet manuel aktivering.

Hvordan aktiverer jeg Google Assistent?

Afhængigt af din enhed kan du aktivere din Assistent på forskellige måder. Du kan f.eks. sige "Hey Google" eller aktivere den manuelt ved at holde din telefons afbryderknap eller knappen Hjem nede.

Hvordan ved jeg, om Google Assistent er aktiveret?

Statusindikatoren på din enhed, f.eks. en indikator på skærmen eller blinkende LED-indikatorer øverst på enheden, angiver, hvornår Google Assistent er aktiveret.

Hvorfor aktiveres Google Assistent nogle gange, selvom det ikke var min hensigt?

Google Assistent kan indimellem aktiveres, selvom det ikke var din hensigt, fordi den ved en fejl registrerer, at du har bedt om hjælp. Dette kan f.eks. ske, hvis der er en lyd, der minder om "Hey Google", eller hvis du ved en fejltagelse aktiverer den manuelt. Vi arbejder hele tiden på at forbedre vores systemer for at reducere antallet af utilsigtede aktiveringer.

Hvis en utilsigtet aktivering registreres, og Web- og appaktivtet er aktiveret, kan du sige "Hey Google, det var ikke til dig", så sletter Assistent det, du har sagt, fra Min aktivitet. Du kan også altid gennemgå og slette dine Assistent-interaktioner i Min Aktivitet. Hvis Google Assistent aktiveres, når det ikke var din hensigt, og indstillingen Web- og appaktivitet er deaktiveret, gemmes din Assistent-interaktion ikke i Min aktivitet.

Du kan tilpasse Google Assistent til dine omgivelser via Google Home-appen ved at justere, hvor følsom din Assistent er over for aktiveringskommandoer (f.eks. "Hey Google") på smarthøjttaler og -skærme.

Hvad gør Google Assistent, når den er i standbytilstand?

Google Assistent er udviklet til at vente i standbytilstand, indtil den registrerer en aktivering. Når den er i standbytilstand, behandler enheden korte lyduddrag (på få sekunder) for at registrere en aktivering, f.eks. når du siger "Hey Google". Hvis der ikke registreres en aktivering, vil disse lyduddrag ikke blive sendt til og gemt af Google.

Hvad sker der, når Google Assistent registrerer en aktivering?

Når din Assistent registrerer en aktivering, afslutter den standbytilstanden. Dette gælder også, hvis det er en utilsigtet manuel aktivering eller en lyd, der minder om "Hey Google". Din enhed optager det, den hører, og sender lydoptagelsen til Googles servere for at udføre din anmodning. Lydoptagelsen medtager muligvis et par sekunders lyd før aktiveringen for at registrere din fulde anmodning.

Du bestemmer selv, om de lydoptagelser, der sendes til Googles servere, skal gemmes på din Google-konto. Vi gemmer som standard ikke dine lydoptagelser. Du kan tjekke din nuværende indstilling ved at se afkrydsningsfeltet "Inkluder tale- og lydoptagelser" under indstillingerne for Web- og appaktivitet.

Udviklet med privatliv for øje

Vi opbevarer som standard ikke dine lydoptagelser fra Google Assistent. Gå til “Dine data i Google Assistent” for at få flere oplysninger om, hvordan dine data forbedrer brugeroplevelsen i Google Assistent.

Hvordan bruger Google Assistent mine data?

Assistent bruger dine forespørgsler og oplysninger fra dine tilknyttede enheder og tjenester til at forstå og svare dig, herunder til at tilpasse oplevelser til dig personligt. Eksempler på oplysninger fra dine tilknyttede enheder og tjenester omfatter lokation, kontakter, enhedsnavne, opgaver, begivenheder, alarmer, installerede apps og playlister.   

Dine data bruges også til at udvikle og forbedre Googles produkter, tjenester og maskinlæringsteknologier, som det er forklaret i Googles privatlivspolitik. For at hjælpe med at vurdere kvaliteten og forbedre Assistent læser, annoterer og behandler menneskelige kontrollanter teksten i dine Assistent-forespørgsler og relaterede oplysninger. Vi sørger for at beskytte dit privatliv i forbindelse med denne proces. Dette omfatter fjernelse af tilknytningen mellem dine forespørgsler og din Google-konto, inden kontrollanterne ser og annoterer forespørgslerne.  

Få flere oplysninger om, hvordan Google Assistent bruger dine data. Gå til Googles privatlivspolitik for at få flere oplysninger om, hvordan Google beskytter og bruger dine data.

Gemmer Google Assistent mine lydoptagelser?

Dine lydoptagelser gemmes som standard ikke. Du kan vælge at gemme dine lydoptagelser ved at markere "Inkluder lydoptagelser" under indstillingen Web- og appaktivitet.

Hvad er fordelene ved at gemme mine lydoptagelser på min Google-konto?

Hvis du vil hjælpe med at forbedre vores teknologier til lydgenkendelse for alle brugere, kan du vælge, at dine lydoptagelser gemmes sikkert og gøres tilgængelige for de af vores systemer, som er beregnet til forbedring af talegenkendelse. Dette hjælper produkter som Google Assistent til at blive endnu bedre til at forstå sprog i fremtiden. Få flere oplysninger om denne proces.

Er der andre end mig, der kan lytte til mine gemte lydoptagelser?

Hvis du vælger at gemme dine lydoptagelser, bliver nogle af dem muligvis gennemgået for at hjælpe med at forbedre vores teknologier til lydgenkendelse.

Lydoptagelser kan f.eks. anvendes til Googles proces for gennemgang af lyd. I forbindelse med denne proces fjernes tilknytningen af automatisk udvalgte lyduddrag fra de pågældende Google-konti. Uddannede kontrollanter kan derefter analysere lyden for at annotere optagelserne og bekræfte, om de ord, der blev sagt, blev korrekt forstået af Googles teknologier til lydgenkendelse. Dette hjælper et produkt som Google Assistent til at blive endnu bedre til at forstå sprog i fremtiden.

Kan de offentlige myndigheder få adgang til mine lydoptagelser?

Offentlige myndigheder fra hele verden anmoder om videregivelse af brugeroplysninger fra Google. Vi gennemgår nøje alle anmodninger for at sikre, at de lever op til gældende lovgivning. Hvis en anmodning anmoder om for mange oplysninger, forsøger vi at begrænse anmodningens omfang, og i visse tilfælde gør vi indsigelser mod at videregive nogen som helst oplysninger. I vores gennemsigtighedsrapport deler vi antallet og typen af anmodninger, vi modtager. Få flere oplysninger

Sælger I mine lydoptagelser eller andre personlige oplysninger?

Google sælger aldrig dine lydoptagelser eller andre personlige oplysninger.

Få flere oplysninger om, hvordan Google Assistent beskytter dit privatliv.

Brugervenlige privatlivsindstillinger

Du kan administrere, hvilke interaktioner der skal gemmes, ved f.eks. at sige "Hey Google, slet, hvad jeg har sagt i denne uge". Derefter sletter Google Assistent de pågældende interaktioner i "Min aktivitet".

Hvor kan jeg finde mine privatlivsindstillinger?

Du kan f.eks. sige "Hvor kan jeg ændre mine privatlivsindstillinger?" til Google Assistent for at få svar på ofte stillede spørgsmål om privatliv og sikkerhed. Du kan også altid gå direkte til "Dine data i Google Assistent" for at få adgang til dine privatlivsindstillinger.

Jeg kan forstå, det er muligt at slette mine Assistent-interaktioner i Min aktivitet. Hvordan gør jeg det?

Du kan gennemgå og slette dine Assistent-interaktioner i Min aktivitet eller ved at sige "Hey Google, slet, hvad jeg har sagt i denne uge". Gå til Indstillinger for Assistent for at få adgang til flere indstillinger.

Kan jeg konfigurere mine data til automatisk sletning?

Ja. Du kan konfigurere dine aktivitetsdata til automatisk sletning i Min aktivitet. Hvis du angiver en tidsgrænse for, hvor længe dine aktivitetsdata skal gemmes, f.eks. 3, 18 eller 36 måneder, så vil alle data, der er ældre end det, løbende blive slettet automatisk fra Min aktivitet.

Hvordan bruger Google Assistent data til at tilpasse min oplevelse?

Data fra din Google-konto kan bruges til at tilpasse din oplevelse med Google Assistent og gøre din Assistent mere nyttig for dig.

I forbindelse med visse spørgsmål skal Google Assistent bruge dine data for at kunne hjælpe. Hvis du f.eks. spørger "Hvornår har min mor fødselsdag?", skal Assistent have adgang til dine kontakter for at vide, hvem "mor" er, og slå hendes fødselsdag op. Du kan f.eks. også spørge "Får jeg brug for en paraply i morgen?". For at besvare dette spørgsmål bruger Google Assistent din aktuelle placering til at give dig det mest relevante svar.

Google Assistent bruger også data til at give dig proaktive forslag. Din Assistent kan f.eks. give dig besked, når der er trafik på dine normale ruter, ved hjælp af din placering.

Google Assistent kan forbedre dine søgeresultater ved at bruge aktivitet på din Google-konto. Hvis du f.eks. spørger "Hvad skal jeg lave til middag i aften?", så kan din Assistent bruge tidligere søgehistorik for at give dig tilpassede anbefalinger af opskrifter.

Du kan altid gå til "Dine data i Google Assistent” for at se eller slette dine data, tjekke dine nuværende indstillinger og få flere oplysninger om de tilgængelige indstillinger.

Gå til Googles privatlivspolitik for at få flere oplysninger om, hvordan Googler beskytter og bruger dine data.

Få flere oplysninger om, hvordan Google Assistent bruger dine data.

Kan jeg styre, om Google Assistent giver mig personligt indhold?

Ja. Med Google Assistent er det nemt for flere brugere at få hver deres tilpassede oplevelse på en delt enhed. Hvis du kun vil have personligt indhold, f.eks. rutevejledninger til arbejde eller tilpassede anbefalinger af opskrifter, når din Assistent genkender din stemme, kan du konfigurere Voice Match ved at følge denne vejledning. Family Link-brugere kan få personligt indhold fra Google Assistent ved at følge denne vejledning.

På mobile eller delte enheder som f.eks. højttalere kan du styre adgangen til personligt indhold ved at ændre dine indstillinger. Og på mobiler kan du administrere, hvordan personligt indhold vises på din låseskærm.

Hey Google, fortæl mig om Gæstetilstand

Med Gæstetilstand i Google Assistent har du nu endnu mere kontrol over din Assistent-aktivitet på enhederne i dit hjem. Du kan aktivere Gæstetilstand ved at sige: "Hey Google, aktivér Gæstetilstand", når du ikke vil have, at Assistent-interaktioner gemmes på din Google-konto eller bruges til at tilpasse din oplevelse. Du kan altid forlade Gæstetilstand og vende tilbage til en tilpasset oplevelse. Du skal bare sige "Hey Google, deaktiver Gæstetilstand". Gæstetilstand er nu tilgængelig på Google-højttalere og -smartskærme på alle understøttede sprog.

Hvordan aktiverer jeg Gæstetilstand? Og forbliver tilstanden aktiveret, indtil jeg deaktiverer den?

Du kan aktivere Gæstetilstand ved at sige "Hey Google, aktivér Gæstetilstand" til din højttaler eller smartskærm. Hvis du vil vende tilbage til din tilpassede Assistent-oplevelse, skal du sige "Hey Google, deaktiver Gæstetilstand". Din enhed forbliver i Gæstetilstand, indtil du eller en anden afslutter tilstanden.

Hvordan kan jeg tjekke, om min enhed er i Gæstetilstand?

Når du er i Gæstetilstand, afspiller din enhed en særlig lyd. Hvis du har en skærm, vises der også et gæsteikon på den. Du kan også altid bare spørge. Du skal bare sige "Hey Google, er Gæstetilstand aktiveret?"

Kan andre aktivere eller deaktivere Gæstetilstand på min enhed?

Ja. Alle, der interagerer med din enhed, kan aktivere eller deaktivere Gæstetilstand.

Hvad med børn? Kan de aktivere og deaktivere Gæstetilstand?

Børn, der har en konto, som er knyttet til Google Assistent, kan ikke aktivere Gæstetilstand.

Hvis jeg aktiverer Gæstetilstand på én enhed, aktiveres tilstanden så på alle mine enheder?

Nej. Når du aktiverer Gæstetilstand på en enhed, bliver tilstanden ikke aktiveret på dine andre enheder.

Hvilke funktioner fungerer, når jeg er i Gæstetilstand? Og hvilke fungerer ikke?

I Gæstetilstand kan du stadig stille spørgsmål, styre smartenheder til hjemmet, indstille timere, afspille musik og meget mere ved hjælp af Assistent. Personligt indhold vil dog først være tilgængeligt, når du forlader Gæstetilstand. Dette indhold omfatter din kalender, dine indkøbslister, dine gemte kontakter m.m. Du kan altid sige "Hey Google, deaktiver Gæstetilstand" for at vende tilbage til din tilpassede brugeroplevelse.

Kan andre apps stadig gemme min historik, når Gæstetilstand er aktiveret?

Dine Assistent-interaktioner, bl.a. alle dine stemmeforespørgsler, bliver ikke gemt på din Google-konto. Hvis du beder Assistent om at interagere med en anden app eller tjeneste som f.eks. din musikudbyder eller et andet Google-produkt, gemmer den pågældende app eller tjeneste muligvis stadig din aktivitetshistorik i selve appen eller tjenesten.

Hvilken indflydelse har min brug af Gæstetilstand på min fremtidige Google Assistent-oplevelse? Vil jeg f.eks. få vist personligt tilpassede anbefalinger baseret på min aktivitet i Gæstetilstand?

Når du er i Gæstetilstand, gemmes din aktivitetshistorik med Google Assistent ikke på din Google-konto, og den bruges heller ikke til at tilpasse din Assistent-oplevelse. Hvis du f.eks. søger efter opskrifter i Gæstetilstand, bruger Google ikke de pågældende søgninger til at give dig personligt tilpassede anbefalinger i fremtiden. Men da andre produkter stadig kan gemme din aktivitet, hvis du interagerer med dem i Gæstetilstand, anvendes din YouTube- og Maps-aktivitet i Gæstetilstand muligvis stadig til at anbefale dig videoer og steder at besøge i fremtiden.

Hvis jeg allerede har valgt at gemme mine lydoptagelser med Assistent, gemmes de pågældende optagelser så stadig, når jeg er i Gæstetilstand?

Selv om dine lydoptagelser og din Assistent-aktivitet på enheden normalt gemmes på din Google-konto, sker dette ikke, når du er i Gæstetilstand.

Udviklet til familier

Med Google Assistent kan hele din familie få en masse fra hånden og blive underholdt på mange forskellige måder. Værktøjer som f.eks. Family Link kan hjælpe dig med at administrere, hvordan din familie kan interagere med Assistent.

Hvordan leverer Google Assistent familievenligt indhold?

Google Assistent giver adgang til forskellige aktiviteter som f.eks. historier, spil, og læringsværktøjer for børn og familier, herunder indhold, der leveres af tredjepartsudviklere. Disse udviklere skal være kvalificerede til at udgive indhold til familier i Assistent ved at have en app, der er godkendt af lærere eller indgå i partnerskab med Google i forbindelse med udviklerens familievenlige handling. Alle handlinger, der er beregnet til børn og leveres af tredjepartsudviklere, skal overholde de specifikke krav for vores Actions for Families-program samt vores standardpolitikker for handlinger. Vi gennemgår disse handlinger for at tjekke, at de overholder politikkerne og kravene, før de gøres bredt tilgængelige i Google Assistent.

Hvordan kan jeg administrere, hvilket indhold mine familiemedlemmer får adgang til via Google Assistent?

Du kan angive indstillinger for indhold for delte enheder i dit hjem som f.eks. smartskærme ved at bruge styringselementerne for Digital balance i Google Home-appen. Disse indstillinger giver dig mulighed for at administrere tidsplaner for pauser, indstillinger for indholdsfiltrering og begrænse visse aktiviteter som f.eks. telefonopkald: Du kan også bestemme, om disse indstillinger skal gælde for gæster og forældrestyrede konti, der er administreret via Family Link, eller for alle, der bruger enheden.

Du kan angive grænser for enkelte børn via de forældreindstillinger, der er tilgængelige i Family Link. På delte enheder kan du knytte dit barns konto til enheden ved hjælp af Voice Match, så Assistent kan genkende barnet. Når dit barn er tilmeldt, kan barnet kun få adgang til ikke-Google-handlinger med badget "Til børn", og barnet kan ikke udføre visse handlinger som f.eks. at foretage køb via Assistent. Disse grænser gælder på alle de Google Assistent-enheder, hvor barnet er tilmeldt. Gå til Hjælp til Google til familier for at få flere oplysninger om, hvordan en Family Link-konto fungerer sammen med Google Home og Assistent.

Hvordan beskytter Google Assistent børns personlige oplysninger?

Google deler ikke personlige oplysninger som f.eks. dit barns navn, mailadresse, stemmeoptagelser eller nøjagtige placering med Actions for Families-udbydere. Disse udbydere har også givet samtykke til ikke at anmode om personlige oplysninger fra brugerne i brugernes Google Assistent-samtaler. Vi reagerer, hvis vi opdager handlinger, der overtræder disse politikker.

Gemmer Google Assistent lydoptagelser i forbindelse med funktioner til børn?

Vi gemmer ikke lydoptagelser fra interaktioner i forbindelse med funktioner til børn som f.eks. Actions for Families-aktiviteter eller YouTube Kids-videoer, medmindre vi har fået tilladelse til dette for en Google-konto, som administreres via Family Link, der har valgt at medtage lydoptagelser. Få flere oplysninger i vores privatlivspolitik.

Kan jeg fjerne data fra mit barns Google Assistent-aktiviteter?

Ja. Du kan få adgang til, eksportere og slette dit barns gemte aktivitet ved at logge ind på barnets Family Link-administrerede konto. Du kan også administrere dit barns aktivitetsindstillinger via Family Link-appen eller ved at gå til families.google.com og klikke på barnets profil. Få flere oplysninger på g.co/childaccounthelp.

Google Assistent
Få flere oplysninger
om Google Assistent
Se, hvordan sikkerhed er indbygget i
alle vores produkter