Chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư của bạn bằng
những cách thức xử lý dữ liệu có trách nhiệm.

Dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các sản phẩm và dịch vụ bạn sử dụng mỗi ngày trở nên hữu ích hơn. Chúng tôi cam kết xử lý những dữ liệu đó một cách có trách nhiệm và bảo vệ quyền riêng tư của bạn bằng những quy tắc nghiêm ngặt và công nghệ tiên tiến về quyền riêng tư.

GIẢM TỐI ĐA VIỆC THU THẬP DỮ LIỆU

Giới hạn lượng thông tin cá nhân được sử dụng và lưu lại

Chúng tôi cho rằng các sản phẩm chỉ nên lưu giữ thông tin của bạn khi thông tin đó còn hữu ích cho bạn, dù là giúp bạn tìm điểm đến yêu thích trên Maps hay nhận video đề xuất trên YouTube.

Trong lần đầu tiên bạn bật Nhật ký vị trí (tính năng này bị tắt theo mặc định), chế độ xóa tự động sẽ được đặt thành 18 tháng theo mặc định. Theo mặc định, chế độ xóa tự động cho Hoạt động trên web và ứng dụng cũng sẽ được đặt thành 18 tháng đối với các tài khoản mới. Có nghĩa là dữ liệu hoạt động của bạn sẽ liên tục được xóa tự động sau 18 tháng thay vì được lưu giữ cho đến khi bạn quyết định xóa. Bạn có thể tắt các chế độ cài đặt này hoặc thay đổi chế độ xóa tự động bất cứ lúc nào.

CHẶN QUYỀN TRUY CẬP

Chúng tôi không bao giờ bán thông tin của bạn và chúng tôi trao cho bạn quyền kiểm soát những ai có quyền truy cập vào thông tin đó

Chúng tôi cam kết bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi các bên thứ ba. Do đó, chúng tôi đặt ra một chính sách nghiêm ngặt là không bao giờ bán thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ ai. Chúng tôi không chia sẻ với các nhà quảng cáo những thông tin có thể xác định danh tính như tên hoặc email của bạn, trừ trường hợp bạn yêu cầu chúng tôi làm vậy. Ví dụ: nếu bạn thấy quảng cáo cho một cửa hàng hoa lân cận và chọn nút “nhấn để gọi”, thì chúng tôi sẽ kết nối cuộc gọi và có thể sẽ chia sẻ số điện thoại của bạn cho cửa hàng hoa đó. Nếu bạn dùng thiết bị Android, chúng tôi bắt buộc các ứng dụng bên thứ ba phải có sự cho phép của bạn thì mới được truy cập một số loại dữ liệu, chẳng hạn như ảnh, thông tin liên hệ hoặc thông tin vị trí.

CẢI TIẾN VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

Các công nghệ tiên tiến về quyền riêng tư giúp đảm bảo sự riêng tư cho thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi liên tục cải tiến các công nghệ mới để bảo vệ thông tin riêng tư của bạn mà không ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn khi sử dụng các sản phẩm của chúng tôi.

Học liên kết là một công nghệ giúp giảm tối đa việc thu thập dữ liệu. Google là đơn vị tiên phong phát triển công nghệ này. Công nghệ này huấn luyện những mô hình máy học đang vận hành nhiều tính năng hữu ích của chúng tôi ngay trên thiết bị của bạn, chẳng hạn như dự đoán từ ngữ. Phương pháp mới này giúp đảm bảo quyền riêng tư của bạn bằng cách đem lại những trải nghiệm hữu ích trên khắp các sản phẩm của chúng tôi, trong khi vẫn giữ lại thông tin cá nhân trên thiết bị của bạn.

Chúng tôi sử dụng những kỹ thuật ẩn danh tiên tiến nhất để vừa bảo vệ dữ liệu của bạn, vừa cải thiện dịch vụ của chúng tôi để phục vụ bạn tốt hơn. Chẳng hạn như chúng tôi tập hợp và ẩn danh dữ liệu của hàng triệu người dùng để đề xuất những tuyến đường khác giúp bạn về nhà nhanh hơn.

Để cung cấp những tính năng như xác định các tuyến đường đông đúc trên Maps, chúng tôi áp dụng một công nghệ ẩn danh tiên tiến có tên là sự riêng tư biệt lập. Công nghệ này sẽ gây nhiễu thông tin của bạn nhằm khiến người khác không thể dùng thông tin này để xác định danh tính của bạn.

Đánh giá quyền riêng tư

Quy trình phát triển của mọi sản phẩm đều
tuân thủ các quy tắc nghiêm ngặt về quyền riêng tư

Quyền riêng tư là yếu tố cốt lõi ảnh hưởng đến cách chúng tôi xây dựng sản phẩm. Trong đó, những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về quyền riêng tư là kim chỉ nam trong mọi giai đoạn của quá trình phát triển sản phẩm. Mọi sản phẩm và tính năng đều tuân thủ những tiêu chuẩn về quyền riêng tư được chúng tôi triển khai thông qua các quy trình đánh giá quyền riêng tư một cách toàn diện. Hãy tìm hiểu thêm tại trang Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

TÍNH MINH BẠCH VỀ DỮ LIỆU

Giúp bạn dễ dàng xem và xóa dữ liệu của mình

Bạn có quyền tùy ý lựa chọn cách sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt về việc lựa chọn dữ liệu để lưu, chia sẻ hay xóa, chúng tôi sẽ giúp bạn dễ dàng hiểu được loại dữ liệu chúng tôi và lý do.

Ví dụ: Trên Trang tổng quan, bạn có thể xem một bản tổng quan về những sản phẩm của Google mà bạn sử dụng và những dữ liệu bạn lưu trữ như email và ảnh. Trong phần Hoạt động của tôi, bạn có thể dễ dàng xem hoặc xóa dữ liệu được thu thập thông qua hoạt động của bạn trên các dịch vụ của Google, bao gồm nội dung bạn đã tìm và xem.

KHẢ NĂNG DI CHUYỂN CỦA DỮ LIỆU

Giúp bạn mang theo dữ liệu bên mình

Mọi người dùng đều phải có quyền truy cập những nội dung họ đã chia sẻ với chúng tôi – vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì. Đó là lý do chúng tôi tạo ra tính năng Tải dữ liệu xuống – để bạn có thể tải ảnh, email, danh bạ và dấu trang của mình xuống. Bạn có thể chọn tạo một bản sao cho dữ liệu của mình, sao lưu dữ liệu hoặc thậm chí chuyển dữ liệu đó sang một dịch vụ khác.

Bạn luôn nắm quyền kiểm soát những dữ liệu được lưu vào Tài khoản Google của bạn. Hãy tìm hiểu thêm tại đây.

Chúng tôi cam kết tuân thủ
các luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu

Chúng tôi luôn nỗ lực tuân thủ các quy định hiện hành về quyền riêng tư. Những năm qua, chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ dữ liệu trên toàn thế giới và đã triển khai nhiều biện pháp mạnh mẽ để bảo vệ quyền riêng tư theo hướng dẫn của những cơ quan đó. Chúng tôi cũng tiếp tục đầu tư để nâng cấp các hệ thống và chính sách trong bối cảnh luật về quyền riêng tư đang được thi hành trên toàn thế giới.

Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu những cách khác mà chúng tôi dùng để
bảo vệ bạn trên mạng.