Xây dựng một không gian
Internet an toàn và đáng tin cậy hơn.

Hiện nay, Google có nhiều nhóm trên khắp thế giới, chuyên phụ trách các lĩnh vực quyền riêng tư, bảo mật, trách nhiệm về nội dung và an toàn cho gia đình. Hai trung tâm kỹ thuật an toàn của Google ở Munich và Dublin giúp định hướng việc xây dựng một không gian Internet an toàn. Hai trung tâm này hoạt động dưới sự lãnh đạo của đội ngũ dày kinh nghiệm gồm các kỹ sư, chuyên viên về chính sách và chuyên gia trong các lĩnh vực tương ứng.

Trung tâm ở Munich
GSEC Ở MUNICH

Trung tâm Google ở Munich tập trung vào lĩnh vực xây dựng các giải pháp bảo mật và bảo vệ quyền riêng tư.

Tìm hiểu cách chúng tôi hoạt động
Trung tâm ở Dublin
GSEC Ở DUBLIN

Trung tâm Google ở Dublin tập trung vào lĩnh vực trách nhiệm nội dung.

Xem cách chúng tôi hoạt động
Cách chúng tôi
xây dựng giải pháp an toàn.

Chúng tôi trò chuyện với mọi người trên khắp thế giới để hiểu rõ những mối lo ngại về vấn đề an toàn trên Internet. Chúng tôi mang đến cho đội ngũ chuyên gia của mình không gian và nguồn cảm hứng, đồng thời hỗ trợ họ xây dựng các giải pháp tiên tiến giúp tăng cường sự an toàn trên không gian mạng.

Thấu hiểu

Chúng tôi đặt câu hỏi và lắng nghe để nắm bắt các mối đe doạ đối với sự an toàn trên Internet ở hiện tại và trong tương lai

Phát triển

Chúng tôi phát triển các giải pháp kỹ thuật mới và phù hợp để đáp ứng nhu cầu

Trao quyền

Chúng tôi hỗ trợ người dùng bảo vệ bản thân thông qua các công cụ, sự kiện, tài nguyên và sáng kiến

Hợp tác

Chúng tôi hợp tác với các nhà hoạch định chính sách để chia sẻ kiến thức và giải quyết những vấn đề phức tạp

Những tiến bộ về an ninh mạng

Tìm hiểu về cách chúng tôi bảo vệ an toàn cho nhiều người trên mạng hơn bất cứ đơn vị nào trên thế giới.