Ett hjälpsamt hem är ett privat hem.

Ditt hem är en speciell plats. Du vill kunna lita på de saker du tar med in i hemmet. Vi strävar efter att förtjäna den tilliten med enheter och tjänster som har utformats för att skapa ett hem som tar hand om människorna i det och världen runtomkring.

Vårt åtagande gällande integritet och säkerhet

Vi lever efter samma grundläggande principer om integritet och säkerhet som ligger till grund för allt Googles arbete. I den här guiden går vi igenom hur vi respekterar din integritet och skyddar dina enheter och tjänster för uppkopplade hem.

För vilka enheter och tjänster gäller dessa åtaganden?

Vårt åtagande gällande integritet i hemmet – som beskrivs i den här guiden – gäller enheter och tjänster för det uppkopplade hemmet där Google-konton används och som bär varumärket Google Nest, Google Home, Nest, Google Wifi eller Chromecast. Det innebär att de även gäller de användare som migrerar från ett Nest-konto till ett Google-konto, om det är tillgängligt. Dessutom gäller Googles integritetspolicy för de enheter och tjänster som anges ovan. I den beskrivs exempelvis hur vi använder tjänsteleverantörer, hur vi får dela uppgifter som inte kan kopplas till en specifik individ och hur och när vi får lagra och dela information av juridiska skäl. Inget av detta påverkas av nedanstående åtaganden. Tänk även på att du kan använda flera andra tjänster från Google med enheter för uppkopplade hem, t.ex. YouTube, Google Maps och Google Duo, om de är tillgängliga. När du använder dessa andra tjänster från Google bestäms vilken data dessa tjänster samlar in och hur denna data används av villkoren för de enskilda tjänsterna och av Googles integritetspolicy.

Varför gör vi dessa åtaganden?

Vi vill att du, din familj och era gäster ska vara bekväma med att använda dessa enheter och tjänster eftersom syftet med dem är att hjälpa er och få er att känna er trygga. Vi inser att vi är gäster i ditt hem och respekterar och uppskattar denna inbjudan. Teknik i hemmet är dynamiskt och utvecklas ständigt, så vi ser på vårt arbete med ödmjukhet, åtar oss att lyssna på flera olika infallsvinklar och har en stark vilja att lära och anpassa oss.

ÅTAGANDE

Insyn gällande tekniska specifikationer

När enheter för uppkopplade hem har kameror, mikrofoner eller omgivnings- eller aktivitetssensorer som detekterar information om ditt hem ska vi uppge dessa maskinvarufunktioner i enhetens tekniska specifikationer – oavsett om de är aktiverade eller inte.

ÅTAGANDE

Publicerad sensorguide

Vi ska tydligt förklara vilka typer av information som sensorerna skickar till Google och ange exempel på hur vi använder informationen i vår sensorguide så att du får en bättre bild av syftet med dem.

Google-kontomeny på en mobil enhet där alla inställningar har granskats

ÅTAGANDE

Ansvarsfull annonsering

Videomaterial, ljudinspelningar och avläsningar från omgivningssensorer från våra tjänster och enheter för uppkopplade hem, ska inte påverka annonsering och informationen ska inte användas för annonsanpassning. När du interagerar med assistenten kan vi använda interaktionerna som underlag för att avgöra vad du är intresserad av i syfte att anpassa annonser. Om du till exempel frågar ”Hey Google, hur är vädret på Hawaii i juli?” kan vi använda texten i denna röstinteraktion (men inte själva ljudinspelningen) för att visa anpassade annonser. Du kan alltid granska inställningarna för Google om du vill styra vilka annonser som visas för dig. Du kan även välja bort annonsanpassning helt och hållet. Läs mer om Google Assistent och vilka val som är tillgängliga här.

ÅTAGANDE

Oberoende säkerhetsvalidering

Enheter för uppkopplade hem från Google Nest som lanserades under 2019 eller senare valideras med hjälp av säkerhetsstandarder från tredje part som har erkänts inom branschen och vi publicerar resultaten från denna validering.

ÅTAGANDE

Investera i säkerhetsforskning

Google Nest deltar i Googles bonusprogram för säkerhetsrisker.

Varför det är viktigt
Med denna branschpraxis belönas externa säkerhetsforskare som informerar Nests säkerhetsteam om säkerhetsbrister med belöning i pengar och offentlig uppskattning. Vi vill att ansvarsfulla säkerhetsforskare ska undersöka våra produkter och vi betalar endast ut belöning i pengar när säkerhetsbristerna de informerat om har åtgärdats. Via det här programmet kan Nest säkerhetsteam bli informerade om och åtgärda säkerhetsbrister innan de kan utnyttjas.

På vilket sätt gör detta Nest-enheter mer säkra?

Vi vill veta om någon utanför Google upptäcker en säkerhetsbrist på någon av våra enheter. För att uppfylla kraven för penningbelöning måste forskaren vänta på att Google ska korrigera säkerhetsbristen innan han eller hon berättar om den för någon annan. Detta program ger säkerhetsforskare från hela världen ett incitament att hjälpa oss att göra våra enheter säkrare.

På vilka andra sätt upptäcker Google säkerhetsbrister?

Vi har särskilda säkerhetsteam som analyserar maskin- och programvaran för varje enhet innan den blir allmänt tillgänglig och vi gör vårt bästa för att se till att våra enheter är säkra. När den första verifieringen har genomförts fortsätter vi att analysera risker och säkerhetshot efter att enheterna har lanserats och vi tillhandahåller automatiska viktiga säkerhetsuppdateringar i minst fem år från och med att enheten först var tillgänglig på Google store i USA.

Vad är misstänkt aktivitet?

Google söker efter aktivitet som inte verkar utföras av dig. Detta kan till exempel vara ett försök att logga in på ditt konto från en okänd enhet.

Hur skyddas mitt konto av tvåstegsverifiering?

Med tvåstegsverifiering blir det svårare för andra att logga in på ditt konto, även om personen i fråga har lösenordet. När tvåstegsverifiering har aktiverats måste alla som loggar in på ditt konto slutföra ett andra steg, en så kallad faktor, innan de loggar in. Du kan välja mellan flera olika andra steg, t.ex. sms, en kod från Google Authenticator-appen eller en avisering från en installerad Google-app.

Jag har ett Nest-konto och använder det när jag loggar in i Nest-appen. Varför ska jag byta till ett Google-konto?

Om du migrerar till ett Google-konto kan du ta del av följande fördelar:

 • Automatiska säkerhetsåtgärder som detektering av misstänkt aktivitet, tvåstegsverifiering och Säkerhetskontroll.
 • Enheter och tjänster från Google Nest kan användas tillsammans. Om du till exempel har en Nest Cam och en Chromecast kan du säga ”Hey Google, visa kameran på baksidan” så castas kamerans videostream till tv:n utan att du behöver konfigurera något.
 • Du kan logga in i både Nest- och Google Home-appen med ett enda konto.
 • Samma hem och medlemmar i hemmen visas i både Nest- och Google Home-appen.


Alla som har ett Nest-konto kan migrera det till ett Google-konto. Om du vill migrera kontot öppnar du Account settings (kontoinställningar) i Nest-appen och väljer Migrate to a Google Account (migrera till ett Google-konto).

ÅTAGANDE

Automatiska säkerhetsuppdateringar

Vi tillhandahåller automatiska, kritiska säkerhetsuppdateringar för Google Nest-enheter i minst fem år från och med att enheten först var tillgänglig på Google store i USA .

Varför det är viktigt
Vi skyddar våra användare med hjälp av säkerhetsåtgärder i flera lager, men tekniken utvecklas och nya hot uppstår. Vi åtar oss därför att tillhandahålla automatiska säkerhetsuppdateringar för programvara i syfte att åtgärda kritiska kända problem för Google Nest. Vi publicerar en lista över enheter och hur länge vi åtar oss att tillhandahålla uppdateringar för dem.

Hur vet jag om enheten får uppdateringar?

Vi publicerar en lista över Googles enheter med det kortaste utlovade datumintervallet för viktiga säkerhetsuppdateringar.

Vad omfattas inte av säkerhetsuppdateringarna?

Säkerhetsuppdateringar åtgärdar inte säkerhetsbrister som har uppstått till följd av att enheten har använts på ett sätt som den inte är avsedd för eller på ett sätt som kan äventyra säkerheten. Exempel

ÅTAGANDE

Verifierad programvara

För att se till att endast rätt programvara körs på Google Nest-enheter verifierar vi programvaran innan den installeras. På alla våra enheter som lanserades under 2019 och senare används verifierad uppstart.

Varför det är viktigt
Vi vidtar åtgärder för att förhindra att skadlig programvara installeras på Google Nest-enheter. På så vis får ingen åtkomst till kontot eller kan styra enheterna utan ditt tillstånd.

Hur förhindrar ni att skadlig programvara körs på en enhet?

Först verifierar vi programvara kryptografiskt och ser till att den har signerats av Google innan den installeras. För det andra används verifierad uppstart på maskinvara som har lanserats efter 2019, vilket innebär att den kontrollerar att rätt programvara körs varje gång enheten startas om.

ÅTAGANDE

Insyn gällande enheter

sidan med enhetsaktivitet i Google-kontot kan du se de Google Nest-enheter som visas i Google Home-appen.

Varför det är viktigt
sidan med enhetsaktivitet i Google-kontot visas alla enheter där du är inloggad. På så vis kan du se till att ditt konto endast är anslutet till de enheter du använder.

Hur ansluts enheter till mitt Google-konto?

När du loggar in på en telefon, dator, app eller enhet för uppkopplade hem med ditt Google-konto så ansluts enheten och kontot till varandra. Logga ut från enheter du inte äger eller har kontroll över och kontrollera om det finns okända enheter i Google-kontot.

Vad händer om jag ser en okänd enhet i mitt konto?

Logga ut från enheten eller hemmet för att återkalla åtkomsten och byt lösenord.

Kameror

Kameror används till flera olika saker i hemmet, som att föreviga minnen, hålla kontakten med nära och kära och få dig att känna dig trygg. Enheter som Nest Cam använder video för att hålla ett öga på ditt hem och varna dig när något händer, även om du inte är där.

För alla våra enheter för uppkopplade hem med kameror åtar vi oss följande:

Kameran skickar endast videomaterial till Google om du eller någon i hemmet uttryckligen har slagit på kameran eller aktiverat en funktion som behöver den (t.ex. bevakning med Nest Cam). Du kan alltid inaktivera kameran.

När kameran är påslagen och skickar videomaterial till Google visas en tydlig visuell indikator (t.ex. en grön lampa på enheten).

När videomaterial lagras i Google-kontot (t.ex. via en prenumeration på Nest Aware) kan du öppna, granska och radera videomaterialet när du vill.

Vi delar endast videomaterial från dina enheter med appar och tjänster från tredje part som är kompatibla med våra enheter om du eller en medlem i hemmet uttryckligen ger oss tillstånd att göra så.

Om det är tillgängligt har kameran på Nest Hub Max avkänningsfunktioner som du kan använda för att anpassa och styra din upplevelse utifrån vad som fångas upp av kameran. En sådan funktion är Face Match (med vilken du identifieras på enheten) och Quick Gestures (med vilka du kan styra enheten). När dessa kameraavkänningsfunktioner har aktiverats skickas varken video eller bilder från Nest Hub Max till Google.

Hur granskar och raderar jag lagrat videomaterial?

Du kan granska och radera lagrade videomaterial i Nest-appen (om det gäller inspelningar från Nest Cam) eller Min aktivitet (om det gäller interaktioner med Google Assistent).

Skickar Nest Hub Max funktioner för kameraavkänning någonsin video eller bilder från hemmet till Google?

Ja, men endast under konfigureringen av Face Match och inte efter att den har slutförts. När du konfigurerar Face Match på Nest Hub Max tar du flera foton med telefonen som sedan kombineras för att skapa en unik modell av ditt ansikte. Dessa foton skickas till Google och du kan granska eller radera dem när du vill genom att besöka Min aktivitet. Efter konfigureringen skickar Face Match varken video eller bilder till Google. Inga bilder eller videor behöver skickas till Google för användning av Quick Gestures. Dessutom påverkas inte annonsering av de videor och bilder som driver dessa funktioner och vi använder dem inte för anpassning av annonser.

Kan ni ge ett exempel på när videomaterial kan delas med appar och tjänster från tredje part?

Ett exempel på detta är att vi kan erbjuda ett alternativ för att dela videoklipp från Nest Cam med en tjänst för säkerhet i hemmet, så att de kan skydda ditt hem. Tänk även på att du kan använda enhetens kamera med andra tjänster från Google (till exempel när du laddar upp en video på YouTube eller ringer videosamtal med Google Duo, om det är tillgängligt) och att sådan användning omfattas av Googles integritetspolicy.

Skickas någonsin videomaterial till Googles servrar utan en visuell indikator?

Några av våra kameramodeller har stöd för inspelning av videomaterial medan de är offline. När videomaterial spelas in av dessa kameror laddas det upp när kameran ansluts till internet igen efter att videomaterialet har spelats in. Detta innebär att det kanske inte visas en visuell indikator när kameran skickar videomaterial till våra servrar, men i dessa fall ska en visuell indikator ha visats när kameran spelade in videomaterialet.

Mikrofoner

Mikrofoner används till flera olika saker i hemmet, som att låta dig styra enheter med rösten, upptäcka oväntad aktivitet i hemmet när du inte är där och ringa röstsamtal på en smart högtalare eller smart display.

För alla våra enheter med mikrofoner för uppkopplade hem åtar vi oss följande:

Ljud från enheten skickas till Google endast om någon i hemmet interagerar med assistenten (exempelvis genom att säga ”Hey Google”) eller om du använder en funktion som behöver det (exempelvis ljudvarningar på Nest Cam eller videoinspelning med ljud på Nest Cam, om det är tillgängligt). Du kan alltid inaktivera mikrofonen.

När mikrofonen är påslagen och skickar ljud till Google visas en tydlig visuell indikator (t.ex. blinkande punkter på enhetens ovansida eller en indikator på skärmen).

När ljudinspelningar lagras i Google-kontot (t.ex. ljud från Nest Cam-videomaterial när du prenumererar på Nest Aware, om det är tillgängligt) kan du öppna, granska och radera inspelningarna när du vill.

Vi delar endast ljudinspelningar från dina enheter med appar och tjänster från tredje part som är kompatibla med våra enheter om du eller en medlem i hemmet uttryckligen ger oss tillstånd att göra så.

Hur gör jag om jag vill granska eller radera lagrade ljudinspelningar?

Du kan granska och radera lagrade ljudinspelningar i Nest-appen (om det gäller inspelningar från Nest Cam) eller Min aktivitet (om det gäller interaktioner med Google Assistent). Du kan även radera aktivitet med Google Assistent med hjälp av röstkommandon.

Används mina röstfrågor i assistenten som underlag för annonsanpassning?

Ljudinspelningar påverkar inte annonsering och vi använder dem inte för annonsanpassning. När du interagerar med assistenten med rösten kan vi däremot använda texten i dessa interaktioner som underlag för att förstå dina intressen för anpassningen av annonser. Du kan alltid granska inställningarna för Google om du vill styra vilka annonser som visas för dig. Du kan även välja bort annonsanpassning helt och hållet. Läs mer om Google Assistent och vilka val som är tillgängliga här.

Kan ni ge ett exempel på när mina ljudinspelningar kan delas med appar och tjänster från tredje part?

Ett exempel på detta är att vi kan erbjuda ett alternativ för att dela ljudklipp från Nest Cam med en tjänst för säkerhet i hemmet, så att de kan skydda ditt hem.

Skickas någonsin ljudinspelningar till Google utan en visuell indikator?

Ibland, till exempel när det går snabbare att slutföra en begäran till Google Assistent lokalt på enheten. Då överförs ljudinspelningen till Googles servrar först efter att den visuella indikatorn har inaktiverats och begäran har slutförts. I dessa fall visas den visuella indikatorn när mikrofonen är aktiv, i stället för när ljuddata överförs till Googles servrar.

Hemsensorer

En del av våra enheter har sensorer som identifierar information om hemmet och vad som händer i det, t.ex. rörelser, om någon är hemma, omgivningsljus, temperatur och luftfuktighet. Dessa sensorer används till flera olika saker, som att hjälpa hemmet att ta bättre hand om dig, som när Nest Learning Thermostat, om det är tillgängligt, sänker temperaturen när du inte är hemma, och hjälpa oss att förbättra enheterna och tjänsterna.

För alla våra enheter med dessa omgivnings- och aktivitetssensorer för uppkopplade hem åtar vi oss följande:

Vi hjälper dig att förstå hur sensoravläsningar som samlats in från ditt hem används i våra enheter och tjänster. Därför har vi publicerat den här guiden till sensorer i våra enheter.

Vi delar endast sensordata från dina enheter med appar och tjänster från tredje part som är kompatibla med våra enheter om du eller en medlem i hemmet uttryckligen ger oss tillstånd att göra så.

Varför samlar Google in data från omgivnings- och aktivitetssensorer i mitt hem och hur används denna data?

Våra enheter har omgivnings- och aktivitetssensorer som identifierar information om hemmet och vad som händer i det, t.ex. rörelser, om någon är hemma, omgivningsljus, temperatur och luftfuktighet. Data från dessa sensorer skickas regelbundet till Google och används i flera olika syften, till exempel att hjälpa hemmet att ta bättre hand om dig, hjälpa oss att förbättra enheterna och tjänsterna och se till att du är informerad om senaste nytt. Exempel

 • Om det är tillgängligt ser temperatur- och luftfuktighetssensorerna i Nest Learning Thermostat till att hemmet har en behaglig temperatur samtidigt som du sparar energi.
 • Home/Away Assist använder aktivitetssensorer på flera olika Nest-enheter i hemmet för att automatiskt byta läge på Nest-enheter i hemmet när du går hemifrån och kommer tillbaka.
 • Vi använde data från omgivningsljus- och temperatursensorer som har sammanställts från våra kunders termostater för att fastställa att direkt solljus får termostater att tro att det är varmare än det är, så vi lanserade den nya funktionen Sunblocksom gör det enklare för termostaten att kompensera för detta och ange rätt temperatur.
 • Vi använder sensordata för att kunna felsöka och förbättra våra enheters och tjänsters prestanda, säkerhet och stabilitet. Vi använder till exempel temperatur- och luftfuktighetsdata från våra enheter för att mäta vilken inverkan miljön har på batteritiden.
 • Vi kan även använda sensordata för att informera dig om uppdateringar av Googles tjänster, exempelvis tjänster för uppkopplade hem vi tror att du kan vara intresserad av, som energi- och hemsäkerhetsprogram, om det är tillgängligt. Vi respekterar dock alltid ditt val gällande om du vill ta emot marknadsföringsmeddelanden från Google.
 • Vi använder inte data från omgivnings- och aktivitetssensorer för anpassning av annonser. Vi använder till exempel inte sömndata från Nest Hub (andra generationen), om det är tillgängligt, för annonsanpassning. (Tänk på att assistenten kan hämta en sensoravläsning för att uppfylla vissa förfrågningar gällande enheter för uppkopplade hem, till exempel: ”Hey Google, vilken temperatur är det inomhus?” Läs mer om Google Assistent och vilka val som är tillgängliga här.)
 • När du raderar ditt konto raderas denna sensordata från våra servrar i enlighet med vår lagringspolicy.

Kan ni ge ett exempel på när sensordata kan delas med appar och tjänster från tredje part?

Ett exempel på detta är att du, om det är tillgängligt, kan dela data med elleverantörer för att dra nytta av tjänster och program för energibesparing, t.ex. Rush Hour Rewards.

Wifi-data

Google Wifi-enheter är routersystem som, om det är tillgängligt, kan användas med modem och internetleverantörer för att skapa ett wifi-meshnätverk i hela hemmet. Dessa enheter använder data om nätverkets prestanda (exempelvis nätverkshastighet och bandbreddsanvändning) för att tillhandahålla och förbättra wifi-täckningen och upplevelsen. Det gör det även möjligt att se vilka enheter som är ansluta till nätverket och hur mycket bandbredd de använder.

För Google Wifi-enheter åtar vi oss följande:

Google Wifi-enheter spårar inte webbplatserna du besöker eller övervakar innehållet i trafiken i ditt wifi-nätverk.

Data om wifi-nätverkets prestanda påverkar inte annonsering och används inte för anpassning av annonser.

Vi delar endast data om wifi-nätverkets prestanda från Google Wifi-enheter med appar och tjänster från tredje part som är kompatibla med enheter för uppkopplade hem om du eller en ansvarig för wifi-nätverket ger oss tillstånd att göra så.

Varför skickas data från min Google Wifi-router till Google och hur används den?

Google Wifi samlar in och använder data i enlighet med vad som beskrivs här, inklusive information om vilka typer av anslutna enheter du har och deras nätverksanvändning. Molntjänsterna, statistik för Wifi-åtkomstpunkten och data om appstatistik som beskrivs här (vi kallar dessa Data om wifi-nätverkets prestanda) används inte för annonsanpassning. Vi kan använda denna data för att hålla dig informerad om uppdateringar av Googles tjänster, till exempel enheter och tjänster för uppkopplade hem som vi tror att du kan ha nytta av (exempelvis en extra Wifi-åtkomstpunkt för att förbättra internetanslutningen). Du kan välja bort att en del av denna data samlas in, vilket förklaras här.

Google Wifi spårar inte webbplatserna du besöker eller övervakar innehållet i trafiken i ditt wifi-nätverk. Google Wifi ställer som standard in DNS-leverantören på Automatiskt och då används Googles offentliga DNS-leverantör eller internetleverantörens DNS om vissa villkor uppfylls. Du kan läsa mer om vad som samlas in av Googles offentliga DNS här. Du kan ändra DNS-leverantör i de avancerade nätverksinställningarna i Google Home-appen när du vill.

Kan ni ge ett exempel på när data om wifi-nätverkets prestanda kan delas med appar och tjänster från tredje part?

Ett exempel på detta är att du kan dela data om wifi-nätverkets prestanda med internetleverantören så att de kan hjälpa dig att felsöka problem med wifi- eller internetanslutningen.

nest
Handla Nest i
Google Store.
Läs om hur säkerheten är inbyggd i
alla våra produkter.