Ett kontrollcenter med allt på ett ställe: Google-kontot

Stephan Micklitz och Jan Hannemann har ägnat många år åt att utveckla verktyg som gör det möjligt för användarna att själva bestämma vilken data de vill dela med Google, och vilken de hellre behåller för sig själva

När Stephan Micklitz berättar för folk att han arbetar på Google får han ofta frågan: ”Varför behöver ni så mycket data?” Så här svarar han: ”Data kan göra Googles produkter mer användbara för dig, till exempel genom att ge dig sökresultat på rätt språk eller rekommendera den snabbaste vägen hem. Men jag brukar alltid påpeka att du kan välja hur Google lagrar din data och huruvida vi får använda den för att skräddarsy våra produkter åt dig. Det vill de ofta se med egna ögon innan de tror på!”

”Vi ville anpassa tjänsten och göra layouten tydligare.”

Jan Hannemann

Micklitz har arbetat på Google sedan 2007. Han var en av de första som började på kontoret i München och fick snabbt en ledande roll inom ämnen som rörde onlinesäkerhet och dataintegritet. Sedan 2010 leder Micklitz den globala utvecklingen av flera viktiga Google-produkter som syftar till att förbättra säkerheten och integriteten online. Han anser att det var ett smart drag att placera huvudkontoret för hans avdelning i Tyskland 2008. ”Google ville vara på den plats där man diskuterade integritet som mest”, minns Micklitz.

Och sedan dess är det mycket som har hänt. Viktigast av allt: den 25 maj 2018 trädde EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) i kraft. GDPR styr användningen av data och lagringen av personuppgifter. Micklitz minns när han och hans kollegor för första gången läste igenom lagformuleringen 2016. ”Det framgick tydligt att många av kontrollerna och verktygen vi skapat redan låg i linje med GDPR, men också att vi fortfarande hade mycket jobb att göra”, säger han. Nu leder han mig till konferensrummet där han träffar kollegan Jan Hannemann.

Programutvecklingschefen Stephan Micklitz (till vänster) ansvarar för integritet och säkerhet globalt på Google. Han studerade datavetenskap på Münchens tekniska universitet och har jobbat på Googles kontor i München sedan slutet av 2007.

Google lanserade sitt första verktyg för datasekretess, Google Översikt, under 2009. Micklitz och hans team ansvarade för utvecklingen. Under årens lopp har ytterligare funktioner lagts till. Sedan 2013 har användare kunnat hantera sina äldre digitala uppgifter hos Google med hjälp av Hantering av inaktiva konton. Under 2014 lades säkerhetskontrollen till, följt av integritetskontrollen under 2015. De här nya verktygen hjälper användarna att gå igenom sin dataintegritet och sina säkerhetsinställningar steg för steg.

Under 2015 lanserades Mitt konto, där alla tjänster från Google kunde samlas. För första gången fick användarna ett kontrollcenter med allt på samma ställe, där de kunde se vilka av deras personuppgifter som sparades av Google, fatta egna beslut om vilka uppgifter de ville radera och stänga av funktioner som sparar data och spårar onlineaktiviteter. Användarna kunde även välja bort anpassade annonser. Mitt konto har kontinuerligt expanderat och förbättrats sedan lanseringen.

”Det är viktigt för oss att alla användare kan välja vilka uppgifter som Google får behålla.”

Stephan Micklitz

I juni 2018 förbättrades tjänsten och Mitt konto blev Google-kontot. Förutom Stephan Micklitz var det produktchefen Jan Hannemann som var ansvarig för nylanseringen. Hannemann har en doktorsexamen i datavetenskap och har arbetat på Googles Münchenkontor sedan 2013. Han hjälpte till med utvecklingen av Mitt konto och är än i dag ansvarig för Google-kontot. Hans kollegor har gett honom smeknamnet Herr Google-konto.

Hannemann förklarar Google-kontots nya design med hjälp av sin smartphone. ”Vi ville anpassa tjänsten och göra layouten tydligare, särskilt för användning på mobila enheter med mindre skärmar.” Stephan Micklitz tar fram sin egen smartphone och öppnar appen. ”När jag använder tjänsten ger programvaran mig möjligheten att göra en säkerhetskontroll, till exempel”, förklarar han. ”Här ser jag omedelbart om Google har några förslag på hur jag kan förbättra säkerheten i mitt Google-konto.”

Jan Hannemann (till vänster) är produktchef för Google-kontot, som tidigare hette Mitt konto. Tjänsten är ett kontrollcenter för användare med allt på ett ställe, där de kan kontrollera sin säkerhet och dataintegritet.

Micklitz och Hannemann grundar mycket av produktutvecklingsarbetet på Googles undersökningar om hur människor runt om i världen använder enskilda tjänster och vad deras allmänna inställning är. ”Européer – framför allt tyskar – är i allmänhet mer skeptiska när det gäller hanteringen av deras personuppgifter än vad amerikaner är”, säger Hannemann. ”Det beror naturligtvis på vår historia.” Men det är inte alla användare som har något emot att deras data lagras. ”Vissa tycker att det är mycket praktiskt när deras smartphone påminner dem om att det är dags att åka till flygplatsen”, säger Hannemann. ”Andra uppskattar funktionen för autoslutförande, som hjälper sökmotorn att föreslå slutet på söktermen. Dessa funktioner och många andra är endast möjliga när användare låter oss använda deras data för att skräddarsy våra produkter åt dem.

När det gäller integriteten påpekar Stephan Micklitz att det aldrig går att hitta en enda, enhetlig lösning. Det beror delvis på att alla är egna individer, och att användarnas behov förändras med tiden. ”Det är viktigt för oss att alla användare kan välja vilka uppgifter som Google får behålla. Vi finjusterar ständigt våra verktyg för att göra detta möjligt.”

Foto: Conny Mirbach

Framsteg inom cybersäkerhet

Läs mer om hur vi skyddar fler människor online än någon annan i världen.

Läs mer