Så tar du med dig data

Vill du ladda ned personuppgifter till datorn eller överföra dem till en annan leverantör? Båda alternativen är möjliga med Google Takeout, förklarar Stephan Micklitz och Greg Fair från Google

Ni två är ansvariga för Google Takeout. Exakt vad är det till för?

Stephan Micklitz, programutvecklingschef för Googles integritets- och säkerhetsteam: Med Google Takeout kan du till exempel ladda ned foton, kontakter, e-postmeddelanden, kalenderinlägg eller musikfiler som du lagrat på Google Drive till din dator eller överföra dem till en annan leverantör.

Greg Fair, produktchef för Google Takeout: Min fru och jag har två barn, och som de flesta föräldrar har vi många foton av dem. Närmare bestämt 600 gigabyte. När hårddisken där vi hade alla foton kraschade var jag mycket glad över att vi även sparat allihop i Google Foto. Då kunde jag använda Google Takeout och helt enkelt ladda ned bilderna till en ny hårddisk.

Greg Fair
Smartphone

Googles produktchef Greg Fair ansvarar för Google Takeout, som gör det möjligt för användare att både ladda ned sin data från Google och överföra den till andra leverantörer.

Hur används Takeout?

Fair: Mest för att säkerhetskopiera all data som lagras på Google Drive.

Micklitz: Detta är en aning irrationellt, eftersom data faktiskt är mycket säkrare på Google Drive än i de flesta av de lagringsenheter du har därhemma.

Fair: Hemma kan katten kissa på hårddisken, eller ett barn kan ha sönder den, eller så kan det börja brinna i huset. På Google lagras varje fil flera gånger på olika servrar. Det kan inte bli säkrare än så.

Och ändå säkerhetskopierar du fortfarande din data på en hårddisk, Fair!

Fair: Det beror på att min fru använder bildredigeringsprogram där det helt enkelt inte är praktiskt att ha bilderna i molnet.

”På Google lagras varje fil flera gånger på olika servrar. Det kan inte bli säkrare än så.”

Greg Fair

Jag förstår.

Micklitz: Men jag använder till exempel inte sådana program. Ändå sparar jag säkerhetskopior av alla mina foton på en hårddisk. Det är min data, så jag vill ha en fysisk kopia.

Varför beter du dig så här ”irrationellt”?

Micklitz: Vi har en mycket personlig och känslomässig anknytning till våra foton. De är kopplade till många minnen. Som användare vill jag inte vara i ett läge där jag förlitar mig på att ett enda företag ska skydda mina foton – även om det gäller det företag där jag arbetar. Det är därför dataportabilitetstjänster som Google Takeout är så viktiga. De ger våra användare möjlighet att hämta sin data när de vill, även om den finns i molnet.

Hur länge har dataportabilitet varit ett viktigt ämne för Google?

Fair: I mer än tio år. Vi började med att utveckla enskilda tjänster för dataportabilitet. Sedan lanserade Google en centraliserad lösning år 2011, nämligen Takeout. Vi har integrerat fler och fler tjänster från Google sedan dess, och i dagsläget har Takeout stöd för mer än 40 av dem.

Även om många användare laddar ned sin data till datorn överför de den sällan till andra tjänster. Varför är det en sådan obalans här?

Fair: I dag kan användare överföra data från Google till Dropbox, Box eller Microsoft Office 365 – och vice versa, naturligtvis. Många av våra konkurrenter erbjuder inte den här möjligheten än. För att försöka ändra på den saken lanserade vi dataöverföringsprojektet under 2017 och kungjorde det officiellt i juli 2018. Det här är ett projekt med öppen källkod som tillhandahåller kostnadsfri kod för dataportabilitetsfunktioner åt företag, så att det ska gå att överföra data sömlöst från en tjänst till en annan.

Micklitz: Tänk dig att ett nystartat företag utvecklar en fantastisk ny tjänst. Det skulle vara alltför dyrt för det lilla företaget att skapa sin egen dataportabilitetslösning. I stället kan företaget gå till vårt dataöverföringsprojekt och överföra motsvarande koder till sin egen programvara.

Programutvecklingschefen Stephan Micklitz (till höger) ansvarar för integritet och säkerhet globalt på Google. Han studerade datavetenskap på Münchens tekniska universitet och har jobbat på Googles kontor i München sedan slutet av 2007.

Men varför ligger det i ert intresse att jag byter till en annan leverantör?

Fair: Vi vill att du ska använda Googles tjänster för att de är bäst, inte för att du tror att du inte kan använda din data någon annanstans.

Den allmänna dataskyddsförordningen trädde i kraft i maj 2018 och innehåller bestämmelser om dataportabilitet. Behövde ni anpassa ert verktyg för nedladdning av data för att uppfylla de specifika kraven?

Fair: När vi först läste igenom föreskrifterna 2016 insåg vi att vi redan klarade oss ganska bra när det gällde dataportabilitet. Redan då hade vi arbetat intensivt med saken ett bra tag.

Micklitz: Vi tycker att det är bra att ämnet äntligen får den uppmärksamhet det förtjänar. I dagsläget är dataportabilitet fortfarande ett nischat ämne som inte intresserar så många av användarna. Men vi tror att detta kommer att ändras inom några år.

”Jag vill att mina barn ska ha ögonblicksbilder från sin barndom, precis som jag har.”

Stephan Micklitz

Varför?

Micklitz: Det där med att spara sin data i molnet är ganska nytt. Men vi säger att ett företag går i konkurs och du har din data lagrad på företagets servrar. Då vill du förstås veta om du kan hämta tillbaka din data. Det handlar även om datahållbarhet. Jag vill att mina barn ska ha ögonblicksbilder från sin barndom, precis som att jag kan titta på mina föräldrars gulnade fotografier.

Vill ni att digitala foton ska ha samma hållbarhet som analoga foton?

Micklitz: Ja. Att jag fortfarande kan använda den data jag lagrar i dag om 50 år är också en aspekt av dataskyddet, men i ett större perspektiv.

Foto: Conny Mirbach

Framsteg inom cybersäkerhet

Läs mer om hur vi skyddar fler människor online än någon annan i världen.

Läs mer