Sabine Borsay och David Roger från Google utvecklar webbläsaren Chrome

Din egen plats i Chrome

Läs om hur upplevelser i det verkliga livet lett till innovation i webbläsaren Chrome. Sabine Borsay och David Roger från Google Safety Engineering Center beskriver sina gemensamma insatser för den nya profilfunktionen i Chrome.

En skärmbild från den nya Chrome-profilen

”Hela min familj har använt webbläsaren Chrome på en gemensam dator under ganska lång tid”, förklarar David Roger som jobbar som mjukvaruutvecklare på Google i Paris. ”Ibland har vi upp till 50 flikar öppna samtidigt. När jag till exempel försöker hitta en YouTube-video som jag nyligen sett ser jag även videoklipp från Minecraft i sökhistoriken – det är en enda röra.” David kan inte vara den enda personen som upplever problem. Det är inte ovanligt att familjer har en gemensam dator och samma Chrome-läsare. Det här har särskilt varit fallet under coronapandemin. Föräldrar, vårdnadshavare och deras barn läser, söker och letar efter underhållning samtidigt. Förvirring kan uppstå när personliga inställningar försvinner eller sökhistorik blandas ihop.

David Roger jobbar på Google i Paris

”Idéer kommer ofta från människor som är nära produkten.”

David Roger, mjukvaruutvecklare.

Sabine Borsay vet exakt vad David Roger pratar om. Hon är produktchef på Google Safety Engineering Center (GSEC), Googles globala utvecklingscenter för integritet och internetsäkerhet i München. Hon presenterade just detta problem under en av GSECs teknikdagar som anordnas för att göra det möjligt för olika team att arbeta tillsammans med en rad spännande utmaningar. Idén om att skapa individuella Chrome-profiler föddes under en av dessa dagar. Denna funktion är nu tillgänglig i Chrome, och med den är det möjligt för alla användare att skapa en personligt anpassad profil som kan väljas varje gång webbläsaren öppnas. Du kan till exempel byta bakgrundsfärger och skapa bokmärken och du kan sortera lösenord och spara saker enskilt.

Det är intressant att djupdyka i utvecklandet av Chrome-profiler – från den ursprungliga idén och hela vägen till den slutliga implementeringen. Produktchefer som Sabine Borsay ägnar varje dag åt att arbeta med en specifik applikation som exempelvis Chrome-webbläsaren. ”Vi funderar på hur Chrome ska utvecklas under de närmaste åren. Vi tänker också på de typer av problem vi bör ägna oss åt och hur vi ska integrera lösningar”, förklarar Sabine. ”Mycket av vårt arbete är baserat på saker vi ställs inför i våra egna liv”, intygar David Roger. ”Många av våra projekt på Google startar så här och idéer kommer ofta från människor som är nära produkten.”

När Sabine fick grönt ljust att arbeta med Chrome-profiler satte hon samman ett team på tio personer från olika avdelningar inklusive experter på användarupplevelser och utvecklare från David Rogers team. David har arbetat med utvecklingen av Chrome i mer än tio år och har varit involverad i olika projekt, inklusive designen av användargränssnittet. Hans team byggde en prototyp av Chrome-profiler som testades av en särskilt utvald användargrupp.

Samtidigt arbetade Sabine med användarresearchexperter för att identifiera en grupp människor som använder Chrome privat, i jobbet eller med andra användare. ”Förutom att genomföra kvalitativa intervjuer med dessa personer om deras upplevelser bad vi dem att under två månader föra en dagbok över hur de använde Chrome-profiler.” Profilteamet bad även användarna att beskriva vad som hände när de stötte på delar av applikationen som de inte förstod.

Googles produktchef Sabine Borsay

”Vi funderar på hur Chrome bör utvecklas under de närmaste åren.”

Sabine Borsay, produktchef

I Paris analyserade David data från Chrome Beta-användare. Användare av Chrome Beta får prova nya funktioner före andra användare och kan godkänna att skicka användarinformation till Google i produktutvecklingssyfte. Den information som samlades in från hundratusentals användare av Google Beta bidrog till utvecklingen av Chrome-profiler. Några personer hade till exempel problem med att klicka på en viss knapp medan andra inte förstod en förklarande text. David förklarar att förändringar och förbättringar kan göras på produkten baserat på denna typ av återkoppling och att en upprepad arbetsmetod ofta används vid utvecklingen av digitala produkter. Användarna får tillgång till en prototyp och ger återkoppling gällande potentiella problem. Utvecklarna modifierar sedan produkten och skickar den för att testas igen.

Specifika problem uppmärksammades under testningen, som att Chrome startade långsamt. Detta fick David att samla sina utvecklare till ett hackaton. ”Vi fokuserade all vår energi under en hel vecka på att göra webbläsaren snabb igen.” Teamet tittade på ett antal tänkbara metoder. ”Till slut identifierade vi flera olika tekniker som vi presenterade för våra kollegor i München”, fortsatte David.

Så här ser den nya Chrome-profilen ut på David Rogers smartphone.

Varje användare kan skapa en personlig profil i Chrome-läsaren. Mjukvaruutvecklaren David Roger visar resultat från sitt samarbete med produktchefen Sabine Borsay.

Sabine har varma minnen från denna fas i projektet. ”Det är vid tillfällen som detta som vi arbetar som en startup. Vi provar en massa saker, pratar med varandra varje dag och riktar in oss på den bästa lösningen.” Möjligheten att använda olika Chrome-profiler har nyligen lanserats men arbetet är långt ifrån klart för teamet som leds av Sabine Borsay och David Roger. De fortsätter att arbeta med produkten med hjälp av återkopplingen och förslag på förbättringar, även från Davids familj som självklart nu har sina egna enskilda Chrome-profiler.

Foton: Stephanie Füssenich (4), Florian Generotzky (3).

Framsteg inom cybersäkerhet

Läs mer om hur vi skyddar fler människor online än någon annan i världen.

Läs mer