En e-postklient som
håller dina privata uppgifter i tryggt förvar.

Gmail jobbar hårt för att skydda dig mot skräppost, nätfiske och skadlig programvara innan det når din inkorg. Våra funktioner för skräppostfiltrering använder sig av AI för att blockera upp mot tio miljoner skräppostmeddelanden i minuten.

Skydd mot nätfiske

Skydd mot nätfiske

Många angrepp med skadlig programvara och nätfiske börjar med ett e-postmeddelande. Gmail blockerar mer än 99,9 % av den totala mängden skräppost, nätfiske och skadlig programvara som ditt konto utsätts för.

Säker webbsökning

Säker webbsökning

Säker webbsökning skyddar dig genom att identifiera farliga länkar i e-postmeddelanden och varna dig innan du öppnar dem.

Proaktiva aviseringar

Proaktiva aviseringar

Gmail varnar dig innan du laddar ned en bilaga som kan äventyra din säkerhet.

Kontosäkerhet

Kontosäkerhet

Vi skyddar ditt konto mot misstänkta inloggningar och obehörig aktivitet genom att övervaka säkerhetssignaler. Vi erbjuder även programmet Avancerat skydd för de konton som löper störst risk att utsättas för en riktad attack.

Konfidentiellt läge

Konfidentiellt läge

Du kan även ställa in ett utgångsdatum för meddelanden och inaktivera möjligheten för mottagare att vidarebefordra, kopiera, ladda ned eller skriva ut meddelandet från Gmail.

E-postkryptering

E-postkryptering

I Googles infrastruktur krypteras meddelanden under lagring och under överföring mellan olika datacenter. Meddelanden som överförs till leverantörer från tredje part krypteras med Transport Layer Security om möjligt eller om konfigureringen kräver detta.

Läs mer om Gmail.
Läs om hur säkerheten är inbyggd i
alla våra produkter.