Et praktisk hjem er
et privat hjem.

Hjemmet ditt er et spesielt sted. Der bestemmer du hvem du vil slippe inn. Det er der familieoppskrifter deles og babyer tar sine første skritt. Det er viktig for deg å kunne stole på tingene du bringer inn i hjemmet. Og det er viktig for oss å vinne den tilliten.

Personverngarantiene våre

Målsettingen vår er å skape et mer praktisk hjem. For å oppnå dette fortsetter vi utviklingen av enheter og tjenester som utstyrer hjemmet ditt til å hjelpe menneskene i det og omgivelsene rundt det. Slik fortsetter vi å leve etter de samme sentrale personvern- og sikkerhetsprinsippene som følges i alt av Googles arbeid i dag.

Eksempel:

– Vi kommer til å være åpne om dataene vi samler inn, og hvorfor.

– Vi kommer aldri til å selge personopplysningene dine til noen.

– Vi kommer til å la deg se gjennom, flytte eller slette dataene dine.

Samtidig erkjenner vi at teknologi i hjemmet byr på spesielle utfordringer. Innovasjoner i stadig utvikling som omgivelsessensorer og taleassistenter gjør hjemmet mer praktisk, men de er også en kilde til viktige og personlige spørsmål rundt personvern.

Derfor har vi skrevet denne veiledningen: for å forklare så klart og tydelig som mulig både hvordan smarthjemenhetene og -tjenestene våre fungerer, og hvordan vi kommer til å holde løftet vårt om å respektere privatlivet ditt. Dette omfatter bedre beskrivelser av maskinvarefunksjoner på enhetene våre. Vi garanterer herved følgende:

– Når smarthjemenhetene våre inneholder kameraer, mikrofoner, miljøsensorer eller aktivitetssensorer som registrerer informasjon om hjemmemiljøet ditt, nevner vi disse maskinvarefunksjonene i enhetens tekniske spesifikasjoner – uansett om de er aktivert eller ikke.

– Vi forklarer også tydelig hva slags informasjon disse sensorene sender til Google, og vi gir eksempler på hvordan vi bruker denne informasjonen, slik at du kan få en bedre forståelse av formålet med sensorene. Finn ut mer om sensorer i enhetene våre.

Dette omfatter også å gi deg klare og tydelige svar hvis hjemmesensordataene som sendes til Google, brukes til å vise deg annonser. I forbindelse med dette garanterer vi at alle data vi samler inn fra smarthjemenhetene og -tjenestene vi leverer, holdes atskilt fra annonsering, og at vi ikke bruker slike data for personlig tilpasning av annonser. Eksempler på slike data kan være video- og lydopptak samt avlesninger fra sensorer du har hjemme. Når du snakker med assistenten, kan det hende vi bruker de samtalene til å vurdere hvor interessert du er i personlig tilpasning av annonser. Hvis du for eksempel spør «Hey Google, hvordan er været i dag?», kan vi bruke teksten fra talesamhandlingen (men ikke selve lydopptaket) til å vise deg personlig tilpassede annonser. Du kan når som helst gå gjennom Google-innstillingene for å kontrollere annonsene du ser, inkludert å velge bort personlig tilpasning av annonser fullstendig. Finn ut mer om Google-assistenten og valgene som er tilgjengelige for deg, her.

Hvilke enheter og tjenester gjelder disse garantiene for?

Garantien vår for personvern i hjemmet – som beskrives i denne veiledningen – gjelder for smarthjemenhetene og -tjenestene våre som bruker Google-kontoer og er merket med Google Nest, Google Home, Nest, Google Wifi eller Chromecast. Det betyr at de også gjelder for personer som går over fra Nest-kontoer til Google-kontoer. I tillegg gjelder Googles personvernregler også for enhetene og tjenestene som er oppført ovenfor. For eksempel beskriver de hvordan vi bruker tjenesteleverandører, på hvilke måter vi kan dele informasjon som ikke er personlig identifiserende, og hvordan og når vi kan lagre og dele informasjonen din av juridiske årsaker – hvorav ingen berøres av forpliktelsene nedenfor. Merk også at du kan bruke mange andre Google-tjenester med smarthjemenhetene dine, for eksempel YouTube, Google Maps og Google Duo. Når du bruker slike andre Google-tjenester, fastslås hvilke data de aktuelle tjenestene samler inn, og hvordan dataene brukes, av vilkårene for de enkelttjenestene og Googles personvernregler.

Hvorfor gir vi deg disse garantiene?

Vi ønsker at du, familien din og gjestene dine skal føle dere fortrolige med å bruke disse enhetene og tjenestene, ettersom formålet med dem er å være til hjelp og gi trygghetsfølelse. Vi er dessuten klar over at vi er gjest i hjemmet ditt, og vi respekterer og verdsetter den invitasjonen. Teknologi i hjemmet er dynamisk, og i stadig utvikling. Derfor tilnærmer vi oss arbeidet vårt med ydmykhet, et løfte om å ta flere ulike synspunkter i betraktning samt iver etter å lære mer og tilpasse oss.

Kameraer
Kameraer brukes til en rekke formål i hjemmet, for eksempel til å ta vare på minner, kommunisere med familie og gi trygghet. Enheter som Nest Cam bruker video til å holde øye med hjemmet ditt og varsle deg når ting skjer, selv når du ikke er til stede.
For alle smarthjemenhetene våre
med kameraer garanterer vi følgende:

– Kameraet ditt sender videoopptak til Google bare hvis du eller noen i hjemmet selv har slått på kameraet eller aktivert en funksjon som trenger det (for eksempel Nest Cam-overvåkning). Du kan når som helst slå av kameraet.

– Når kameraet ditt er slått på og sender videoopptak til Google, gir vi deg en tydelig visuell indikasjon (for eksempel et grønt lys på enheten).

– Når videoopptak lagres på Google-kontoen din (for eksempel via et abonnement på Nest Aware), kan du åpne, se gjennom og slette denne videoen når som helst.

– Vi deler bare videoopptak med tredjepartsapper og -tjenester som fungerer med enhetene våre, hvis du eller et medlem av hjemmet ditt har gitt oss uttrykkelig tillatelse. Vi kommer bare til å be om slik tillatelse for å gi deg en god opplevelse fra en godkjent partner (for eksempel en leverandør av tjenester for hjemmesikring).

– Nest Hub Max tilbyr funksjoner for kameraregistrering på enheten som hjelper deg med å persontilpasse og kontrollere opplevelsen din basert på hva kameraet ser, for eksempel Face Match (som hjelper enheten din med å gjenkjenne deg) og Quick Gestures (som hjelper deg med å kontrollere enheten). Når disse funksjonene for kameraregistrering på enheten er aktivert, sender de ikke video eller bilder fra Nest Hub Max-enheten din til Google.

Hvordan kan jeg gå gjennom og slette de lagrede videoopptakene mine.

Du kan gå gjennom og slette lagrede lydopptak enten gjennom Nest-appen (hvis du har Nest Cam-opptak) eller Min aktivitet (for samhandlinger med Google-assistenten).

Sender funksjonene for kameraregistrering på Nest Hub Max noen gang video eller bilder fra hjemmet mitt til Google?

Ja, men bare som del av Face Match-konfigureringsprosessen, og ikke etter du har fullført konfigureringen. Når du konfigurerer Face Match på Nest Hub Max-enheten din, bruker du telefonen din til å registrere flere bilder som kombineres for å danne en unik modell av ansiktet ditt. Disse bildene sendes til Google, og du kan gå gjennom eller slette dem når som helst ved å gå til Min aktivitet. Etter denne konfigureringsprosessen sender ikke Face Match video eller bilder til Google. Og Quick Gestures krever ikke at du sender noe video eller noen bilder til Google i det hele tatt. I tillegg holder vi videoene og bildene som driver disse funksjonene, separat fra annonsering og bruker dem ikke til personlig tilpasning av annonser.

Kan dere gi et eksempel på når videoopptakene mine kan bli delt med tredjepartsapper og -tjenester?

Et eksempel på dette er at vi kan tilby alternativet for å dele videoklipp fra Nest Cam med hjemmesikringstjenesten din, slik at disse kan brukes til å bidra til å holde hjemmet ditt sikkert. Husk også at du kan bruke enhetens kamera med andre Google-tjenester (for eksempel opplasting av video til YouTube eller utføring av videoanrop med Google Duo), og når du gjør dette, gjelder Googles personvernregler.

Mikrofoner
Mikrofoner har en rekke formål i hjemmet, som å la deg styre enheter ved hjelp av stemmen, oppdage uventet aktivitet i hjemmet når du ikke er til stede, og utføre taleanrop ved å bruke en smarthøyttaler eller -skjerm.
For alle smarthjemenhetene våre
med mikrofoner garanterer vi følgende:

– Enheten din sender bare lyd til Google hvis vi oppdager at du eller noen i hjemmet ditt samhandler med assistenten din (for eksempel ved å si «Hey Google»), eller hvis du bruker en funksjon som trenger den (for eksempel lydvarsler i Nest Cam eller Nest Cam-videoopptak med lyd aktivert). Du kan når som helst slå mikrofonen av.

– Når mikrofonen din er slått på og sender lyd til Google, gir vi deg en tydelig visuell indikasjon (for eksempel blinkende prikker øverst på enheten din eller en indikator på skjermen).

– Når lydopptak lagres i Google-kontoen din (for eksempel lyden fra Nest Cam-opptaket når du har abonnert på Nest Aware), kan du åpne, se gjennom og slette opptakene når som helst.

– Vi deler bare lydopptakene fra enhetene dine med tredjepartsapper og -tjenester som fungerer med enhetene våre, hvis du eller et medlem av hjemmet ditt har gitt oss uttrykkelig tillatelse. Vi kommer bare til å be om slik tillatelse for å gi deg en god opplevelse fra en godkjent partner (for eksempel en leverandør av tjenester for hjemmesikring).

Hvordan kan jeg gå gjennom og slette de lagrede lydopptakene mine?

Du kan gå gjennom og slette lagrede lydopptak enten gjennom Nest-appen (hvis du har Nest Cam-opptak) eller Min aktivitet (for samhandlinger med Google-assistenten).

Blir det jeg sier til assistenten brukt til personlig tilpasning av annonser?

Vi holder lydopptakene dine atskilt fra annonsering og bruker dem ikke til personlig tilpasning av annonser – men når du samhandler med assistenten ved hjelp av stemmen, kan vi bruke teksten fra samhandlingen til å tilpasse annonser personlig. Du kan når som helst gå gjennom Google-innstillingene for å styre hvilke annonser du ser, inkludert å velge bort personlig tilpasning av annonser fullstendig. Finn ut mer om Google-assistenten og valgene som er tilgjengelige for deg, her.

Kan dere gi et eksempel på når lydopptakene mine kan bli delt med tredjepartsapper og -tjenester?

Et eksempel på dette er at vi kan tilby alternativet for å dele lydklipp fra Nest Cam med hjemmesikringsenheten din, slik at de kan brukes til å bidra til å holde hjemmet ditt sikkert.

Hjemmesensorer
Noen av enhetene våre har sensorer som oppdager informasjon om hjemmets miljø og hva som skjer i det, for eksempel bevegelse, hvorvidt noen er hjemme, omgivelseslys, temperatur og fuktighet. Disse sensorene har en rekke formål, som å ta bedre vare på deg og hjemmet ditt – for eksempel når Nest Learning Thermostat slår seg ned når du er borte. I tillegg hjelper de oss med å gjøre enhetene og tjenestene dine bedre.
For alle smarthjemenhetene våre med disse
miljø- og aktivitetssensorene garanterer vi følgende:

– Vi ønsker å hjelpe deg med å forstå hvordan sensoravlesningene som er samlet inn fra hjemmemiljøet ditt, brukes i enhetene og tjenestene våre. Derfor har vi publisert denne veiledningen for sensorer i enhetene våre.

– Vi deler bare enhetssensordataene dine med tredjepartsapper og -tjenester som samarbeider med enhetene våre, hvis du eller et medlem av hjemmet ditt har gitt oss uttrykkelig tillatelse. Vi kommer bare til å be om slik tillatelse for å gi deg en god opplevelse fra en godkjent partner (for eksempel en strømleverandør).

Hvorfor samler Google inn data fra miljøsensorer og aktivitetssensorer fra hjemmet mitt, og hvordan brukes de?

Enhetene våre omfatter miljø- og aktivitetssensorer som oppdager informasjon om hjemmemiljøet og hva som skjer der, for eksempel bevegelse, hvorvidt noen er hjemme eller ikke, omgivelseslys, temperatur og fuktighet. Data fra disse sensorene, som jevnlig sendes til Google, brukes til en rekke formål, for eksempel å hjelpe hjemmet ditt med å ta bedre vare på deg, hjelpe oss med å gjøre enhetene og tjenestene dine bedre og holde deg informert. Eksempel:

– Temperatur- og fuktighetssensorer i Nest Learning Thermostat-enheten din bidrar til å holde hjemmet ditt komfortabelt og spare strøm.

– Home/Away Assist bruker aktivitetssensorer på flere Nest-enheter i hjemmet ditt for automatisk å slå over funksjonaliteten i Nest-enhetene i hjemmet ditt når du drar hjemmefra, og når du kommer hjem igjen.

– Vi brukte data fra omgivelseslys og temperatursensorer samlet inn fra kundene våre for å fastslå at direkte sollys kan gjøre at termostater tror at det er varmere enn det faktisk er, så vi innførte Sunblock, en ny funksjon, for å hjelpe termostaten din med å justere for dette, slik at den stiller inn riktig temperatur.

– Vi bruker sensordata til å hjelpe oss med å feilsøke og forbedre ytelsen, sikkerheten og påliteligheten til enhetene og tjenestene våre. Vi bruker for eksempel temperatur- og fuktighetsdata fra enhetene våre for å måle innvirkningen av miljøforhold på batterilevetid.

– Vi kan også bruke sensordata til å holde deg informert om oppdateringer for Google-tjenester – inkludert smarthjemtjenester vi tror kan være av interesse for deg, for eksempel programmer for strømsparing og hjemmesikkerhet – men vi respekterer alltid valget ditt om hvorvidt du vil motta kampanje-e-post fra Google.

– Vi bruker ikke miljø- og aktivitetssensordata til personlig tilpasning av annonser. (Husk at for å oppfylle noen forespørsler relatert til smarthjemenhetene dine – for eksempel «Hey Google, hva er temperaturen innendørs?» – kan assistenten hente sensoravlesninger. Finn ut mer om Google-assistenten og valgene som er tilgjengelige for deg, her.)

– Når du sletter kontoen din, slettes disse sensordataene fra tjenerne våre, som forklart i retningslinjene våre for oppbevaring.

Kan dere gi et eksempel på når sensordataene mine kan bli delt med tredjepartsapper og -tjenester?

Et eksempel på dette er at du kan velge å dele data med strømleverandører for å dra nytte av programmer og tjenester for strømsparing, for eksempel Rush Hour Rewards.

Wi-Fi-data
Google Wifi er et rutersystem som jobber med modemet ditt og internettleverandøren din for å danne et Wi-Fi-maskenettverk som omfatter hele hjemmet. Google Wifi bruker data om nettverksytelsen din (for eksempel nettverkshastighet og båndbreddebruk) for å levere og forbedre Wi-Fi-dekningen og -opplevelsen. Det gjør det også mulig for deg å se hvilke enheter som er koblet til, og hvor mye båndbredde de bruker.
For Google Wifi garanterer vi følgende:

– Google Wifi sporer ikke nettstedene du besøker, og overvåker heller ikke innholdet eller trafikken på Wifi-nettverket ditt.

– Vi holder ytelsesdataene for Wifi-nettverket ditt separat fra annonsering og bruker dem ikke for personlig tilpasning av annonser.

– Vi deler bare data om Wifi-nettverksytelse fra Google Wifi med tredjepartsapper og tjenester som fungerer med smarthjemenhetene våre, hvis du eller en administrator for Wifi-nettverket ditt gir oss tillatelse, og vi ber bare om slik tillatelse for å kunne levere nyttig hjelp fra godkjente partnere (for eksempel internettleverandører).

Hvorfor sendes data fra Google Wifi-ruteren min til Google, og hvordan brukes de?

Google Wifi samler inn og bruker data som forklart her, inkludert informasjon om hvilke typer tilkoblede enheter du har, og nettverksbruken for dem. Skytjenestene, statistikk om Wifi-punkt og appstatistikkdata beskrevet her (som vi henviser til som «data for Wifi-nettverksytelse») brukes ikke for personlig tilpasning av annonser. Vi kan bruke disse dataene til å holde deg informert om nyhetsoppdateringer om Google-tjenester, inkludert smarthjemenheter og -tjenester vi tror kan hjelpe deg – for eksempel et ekstra Wifi-punkt for å forbedre internettilkoblingen din. Du kan velge bort enkelte deler av denne datainnsamlingen, som forklart her.

Google Wifi sporer ikke nettstedene du besøker, og overvåker heller ikke innholdet i trafikken på Wifi-nettverket ditt. Google Wifi angir standard DNS-leverandør til Google offentlig DNS. Du finner mer informasjon om hva Google offentlig DNS innhenter, her. Du kan endre DNS-leverandøren din i innstillingene for avanserte nettverksvalg i Google Wifi-appen når som helst.

Kan dere gi et eksempel på når dataene mine for Wi-Fi-nettverksytelse kan bli delt med tredjepartsapper og -tjenester?

Et eksempel på dette er at du kan ha mulighet til å dele dataene dine for Wi-Fi-nettverksytelse med internettleverandøren din, slik at de kan hjelpe deg med å feilsøke problemer med Wi-Fi- eller internettilkoblingen.

nest
Kjøp Nest-produkter i
Google Store.
Finn ut hvordan sikkerhet er innebygd
i alle produktene våre.