Et praktisk hjem er et privat hjem.

Hjemmet ditt er et spesielt sted. Det er viktig at du kan stole på tingene du bringer inn i hjemmet. Og vi ønsker å gjøre oss fortjent til tilliten din ved å levere enheter og tjenester som er laget for å brukes i hjem som tar vare på både menneskene i dem og verden rundt.

Vi ivaretar brukernes personvern og sikkerhet

Vi følger de viktige prinsippene for personvern og sikkerhet som ligger til grunn for alt Google gjør. I denne veiledningen forklarer vi hvordan vi ivaretar personvernet ditt og bidrar til å holde enhetene og tjenestene i smarthjemmet ditt sikre.

Hvilke enheter og tjenester gjelder disse forpliktelsene for?

Forpliktelsen vår for personvern i hjemmet – som beskrives i denne veiledningen – gjelder for smarthjemenhetene og -tjenestene våre som bruker Google-kontoer og er merket med Google Nest, Google Home, Nest, Google Wifi eller Chromecast. Det betyr at den også gjelder for personer som overfører fra Nest-kontoer til Google-kontoer, avhengig av tilgjengelighet. I tillegg gjelder Googles personvernregler også for enhetene og tjenestene som er oppført ovenfor. For eksempel beskriver den hvordan vi bruker tjenesteleverandører, på hvilke måter vi kan dele informasjon som ikke er personlig identifiserende, og hvordan og når vi kan lagre og dele informasjonen din av juridiske årsaker – hvorav ingen berøres av forpliktelsene nedenfor. Merk også at du kan bruke mange andre Google-tjenester med smarthjemenhetene dine, for eksempel YouTube, Google Maps og Google Duo, avhengig av tilgjengelighet. Når du bruker slike andre Google-tjenester, fastslås hvilke data de aktuelle tjenestene samler inn, og hvordan dataene brukes, av vilkårene for disse enkelttjenestene og Googles personvernregler.

Hvorfor gjør vi disse forpliktelsene overfor deg?

Vi ønsker at du, familien din og gjestene dine skal føle dere fortrolige med å bruke disse enhetene og tjenestene, ettersom formålet med dem er å være til hjelp og gi trygghetsfølelse. Vi erkjenner også at vi er gjest i hjemmet ditt, og vi respekterer og setter pris på invitasjonen. Teknologi i hjemmet er dynamisk og i stadig utvikling, og derfor tilnærmer vi oss arbeidet vårt med ydmykhet, et løfte om å ta flere ulike synspunkter i betraktning samt iver etter å lære mer og tilpasse oss.

FORPLIKTELSE

Åpenhet om tekniske spesifikasjoner

Hvis smarthjemenhetene våre inneholder kameraer, mikrofoner eller omgivelses-/bevegelsessensorer som registrerer informasjon om omgivelsene i hjemmet ditt, tar vi med informasjon om disse fysiske komponentene i de tekniske spesifikasjonene for de aktuelle enhetene – uansett om de er aktivert eller ikke.

FORPLIKTELSE

En publisert sensorveiledning

Vi skal klart og tydelig forklare hva slags informasjon disse sensorene sender til Google, samt gi eksempler på hvordan vi bruker den aktuelle informasjonen, i veiledningen om sensorer, slik at det blir lettere å forstå hva som er formålet med de ulike sensorene.

Mobilmeny for en Google-konto som viser at alle innstillingene er gjennomgått.

FORPLIKTELSE

Ansvarlige annonseringspraksiser

For alle smarthjemenhetene og -tjenestene våre skal vi holde video- og lydopptakene dine samt avlesningene fra sensorene du har hjemme, separate fra annonsering, og vi skal ikke bruke disse dataene til personlig tilpasning av annonser. Når du snakker med assistenten, kan det hende vi bruker de samtalene til å vurdere hvor interessert du er i personlig tilpasning av annonser. Hvis du for eksempel sier «Hey Google, hvordan er været på Hawaii i juli?», kan vi bruke teksten fra taleinteraksjonen (men ikke selve lydopptaket) til å vise deg personlig tilpassede annonser. Du kan når som helst gå gjennom Google-innstillingene dine for å kontrollere hvilke annonser du ser, deriblant ved å velge bort personlig tilpasning av annonser fullstendig. Du kan finne ut mer om Google-assistenten og hvilke alternativer som er tilgjengelige for deg, her.

FORPLIKTELSE

Uavhengig sikkerhetsvalidering

Smarthjemenheter fra Google Nest som er lansert i eller etter 2019, er validert med bransjeanerkjente sikkerhetsstandarder fra tredjeparter, og vi publiserer resultatene fra valideringene.

FORPLIKTELSE

Vi investerer i sikkerhetsforskning

Google Nest deltar i Googles belønningsprogram for avdekking av sårbarheter.

Hvorfor er dette viktig?
Ved hjelp av denne bransjepraksisen får eksterne sikkerhetsforskere som informerer Nest-sikkerhetsteamet om sårbarheter, både pengebelønninger og offentlig anerkjennelse, Vi vil at eksterne sikkerhetsforskere skal gå gjennom produktene våre, og vi betaler bare ut pengebelønninger når de oppdagede sårbarhetene er utbedret. Med dette programmet kan Nest-sikkerhetsteamet finne ut om og utbedre sårbarheter før de kan utnyttes.

Hvordan fører dette til at Nest-enheter blir sikrere?

Hvis noen utenfor Google oppdager en sårbarhet i sikkerheten på en av enhetene dine, vil vi vite om det. For å gjøre seg kvalifisert for å motta en pengebelønning kan ikke forskeren informere andre om sårbarheten før Google har utbedret den. Med dette programmet får sikkerhetsforskere i hele verden et insentiv for å hjelpe oss med å gjøre enhetene våre enda sikrere.

Hvilke andre metoder bruker Google for å finne sårbarheter i sikkerheten?

Vi har egne sikkerhetsteam som analyserer maskinvaren og programvaren i hver eneste enhet før enheten gjøres offentlig tilgjengelig. I tillegg gjør vi alt vi kan for å sørge for at enhetene er sikre. Etter at den innledende verifiseringen er ferdig, fortsetter vi å analysere risikoer og sikkerhetstrusler etter at enhetene er lansert, og vi leverer også automatiske kritiske sikkerhetsoppdateringer i minst fem år fra det tidspunktet enheten er tilgjengelig på Google Store i USA.

Hva betyr mistenkelig aktivitet?

Google ser etter aktivitet som ser ut til å være fra andre enn deg. Et eksempel på dette kan være påloggingsforsøk fra enheter vi ikke kjenner igjen.

Hvordan beskyttes kontoen min når jeg bruker totrinnsbeskyttelse?

Når du bruker totrinnsbekreftelse, blir det vanskeligere for andre å logge på kontoen din – selv om de skulle ha passordet ditt. Hvis totrinnsbekreftelse er aktivert, må alle som logger på kontoen din, utføre et trinn 2 – eller en faktor 2 – før de får logget på. Du kan velge mellom flere slike faktorer, deriblant tekstmeldinger, koder fra Google Autentisering-appen eller varsler fra Google-appen (hvis du har den installert).

Jeg har en Nest-konto som jeg bruker når jeg logger på Nest-appen. Hvorfor skal jeg bytte til en Google-konto?

Når du går over til å bruke en Google-konto, får du en rekke nye fordeler, deriblant dette:

 • Du får funksjoner som ivaretar sikkerheten automatisk, deriblant registrering av mistenkelig aktivitet, totrinnsbekreftelse og Sikkerhetssjekk.
 • Google Nest-enhetene og -tjenestene dine kan samarbeide. Hvis du for eksempel har et Nest Cam og en Chromecast, trenger du bare å si «Hey Google, vis meg kameraet for hagen bak huset» for å caste kamerastrømmen til TV-en uten å måtte konfigurere noen ting.
 • Du kan logge på i både Nest- og Google Home-appen med den samme kontoen.
 • Hjemmene dine og medlemmene av dem er de samme i både Nest- og Google Home-appen.


Alle som allerede har en Nest-konto, kan overføre den til en Google-konto. For å overføre kontoen din, åpne Nest-appen, gå til Account settings (kontoinnstillinger), og velg Migrate to a Google Account (overfør til en Google-konto).

FORPLIKTELSE

Automatiske sikkerhetsoppdateringer

Vi lanserer automatiske kritiske sikkerhetsoppdateringer for Google Nest-enheter i minst fem år fra det tidspunktet enheten er tilgjengelig på Google store i USA.

Hvorfor er dette viktig?
Vi bruker forsvarsmekanismer med mange lag for å beskytte brukerne, men teknologien endrer seg stadig, og det dukker opp nye trusler. Derfor forplikter vi oss til at vi skal lansere automatiske sikkerhetsoppdateringer som utbedrer kritiske problemer som Google Nest er klar over. Vi skal publisere en liste over enheter og hvor lenge vi forplikter oss til å lansere oppdateringer for dem.

Hvordan vet jeg om enheten min mottar oppdateringer?

Vi skal publisere en liste over Google-enheter med informasjon om hvor lenge vi forplikter oss til kritiske sikkerhetsoppdateringer for hver enkelt enhet.

Hva er ikke inkludert i sikkerhetsoppdateringer?

Sikkerhetsoppdateringer løser ikke sårbarheter som skyldes at en enhet brukes på måter den ikke er laget for – eller på måter som kan sette sikkerheten i fare. Eksempel:

 • Enheter som ikke er skikkelig tilbakestilt til fabrikkstandard før de gis til andre
 • Kontoer som ikke bruker totrinnsbekreftelse
 • Enheter som er laget av andre produsenter som ikke er evaluert av Google, og som kan ha tilgang til nettverket ditt og Google Nest-enhetene dine

FORPLIKTELSE

Bekreftet programvare

Vi verifiserer all programvare før den installeres, slik at vi er sikre på at Google Nest-enhetene bare kjører programvaren de skal kjøre. Alle enhetene vi har lansert i eller etter 2019, bruker bekreftet oppstart.

Hvorfor er dette viktig?
Vi treffer tiltak for å hindre at skadelig programvare blir installert på Google Nest-enheter. Dette bidrar til å sikre at ingen får tilgang til kontoen din eller kan kontrollere enhetene dine uten at du har gitt dem tillatelse til det.

Hvordan hindrer dere at skadelig programvare kan kjøre på en enhet?

For det første verifiserer vi programvare kryptografisk, slik at vi er sikre på at den er signert av Google, før den installeres. For det andre bruker enhetene vi har lansert etter 2019, Bekreftet oppstart for å sjekke at den riktige programvaren kjører hver gang enheten starter på nytt.

FORPLIKTELSE

Åpenhet om enheter

siden for enhetsaktivitet for Google-kontoen din finner du en liste over Google Nest-enhetene som vises i Google Home-appen.

Hvorfor er dette viktig?
Alle enhetene du er logget på, vises på siden for enhetsaktivitet for Google-kontoen din. På den måten kan du være sikker på at kontoen din bare er koblet til enhetene den skal være koblet til.

Hvordan kobles enheter til Google-kontoen min?

Når du bruker Google-kontoen din for å logge på en telefon, datamaskin, app eller smarthjemenhet, blir kontoen og enheten koblet sammen. Du bør sørge for at du logger av enheter du ikke eier eller kontrollerer, samt at du sjekker om det finnes enheter du ikke kjenner igjen, i Google-kontoen din.

Hva gjør jeg hvis jeg ser ukjente enheter i kontoen min?

Logg av enheten eller hjemmet for å oppheve tilgangen, og bytt passord.

Kameraer

Kameraer brukes til en rekke formål i hjemmet, for eksempel til å ta vare på minner, kommunisere med familie og gi deg trygghet. Enheter som Nest Cam bruker video til å holde øye med hjemmet ditt og varsle deg når ting skjer, selv når du ikke er til stede.

For alle smarthjemenhetene våre med kamera forplikter vi oss til følgende:

Kameraet ditt sender ikke videoopptak til Google, med mindre du eller noen i hjemmet ditt uttrykkelig har slått på kameraet eller aktivert en funksjon som trenger det (for eksempel Nest Cam-overvåkning). Du kan når som helst slå av kameraet.

Når kameraet er slått på og sender videoopptak til Google, ser du en tydelig, visuell indikator (for eksempel et grønt lys på enheten).

Når videoopptak lagres i Google-kontoen din (for eksempel via et abonnement på Nest Aware), kan du når som helst åpne, se gjennom og slette disse opptakene.

Vi deler ikke videoopptak med tredjepartsapper og -tjenester som fungerer med enhetene våre, med mindre du eller et medlem av hjemmet ditt uttrykkelig gir oss tillatelse til det.

Nest Hub Max har funksjoner for kameraregistrering, hvor de er tilgjengelige, som du kan bruke for å kontrollere og tilpasse brukeropplevelsen basert på hva kameraet ser. Enheten kan for eksempel kjenne deg igjen ved hjelp av Face Match, og du kan kontrollere den med Quick Gestures. Når disse funksjonene for kameraregistrering på enheten er aktivert, sender de ikke video eller bilder fra Nest Hub Max til Google.

Hvordan kan jeg gå gjennom og slette de lagrede videoopptakene mine?

Du kan gå gjennom og slette lagrede videoopptak gjennom Nest-appen (hvis du har Nest Cam-opptak) eller Min aktivitet (for interaksjon med Google-assistenten).

Sender funksjonene for kameraregistrering på Nest Hub Max noen gang video eller bilder fra hjemmet mitt til Google?

Ja, men bare som del av Face Match-konfigurasjonsprosessen, og ikke etter du har fullført konfigureringen. Når du konfigurerer Face Match på Nest Hub Max-enheten din, bruker du telefonen din til å registrere flere bilder som kombineres for å danne en unik modell av ansiktet ditt. Disse bildene sendes til Google, og du kan når som helst gå gjennom eller slette dem ved å gå til Min aktivitet. Når konfigurasjonsprosessen er ferdig, sender ikke Face Match videoer eller bilder til Google. Og Quick Gestures krever ikke at du sender verken video eller bilder til Google i det hele tatt. I tillegg holder vi videoene og bildene som driver disse funksjonene, adskilt fra annonsering og bruker dem ikke til personlig tilpasning av annonser.

Kan dere gi et eksempel på når videoopptakene mine kan bli delt med tredjepartsapper og -tjenester?

Et eksempel på dette er at vi kan tilby muligheten for å dele videoklipp fra Nest Cam med hjemmesikringstjenesten din, noe som hjelper dem med å ivareta sikkerheten i hjemmet ditt. Husk også at du kan bruke enhetens kamera med andre Google-tjenester (for eksempel ved opplasting av videoer til YouTube eller videoanrop med Google Duo, hvor de er tilgjengelige) – og når du gjør dette, gjelder Googles personvernregler.

Skjer det noen ganger at videoopptak sendes til Googles tjenere uten at det vises noen visuell indikator?

Noen av kameramodellene våre har støtte for opptak av videoer når de er uten nett. For slike kameraer lastes videoopptakene opp når kameraene kobles til nettet igjen etter at videoopptakene er spilt inn. Dette betyr at du kanskje ikke ser noen visuell indikator når kameraene sender videoopptakene til tjenerne våre. I slike tilfeller ble det imidlertid vist en visuell indikator da kameraene faktisk spilte inn videoopptakene.

Mikrofoner

Mikrofoner har en rekke formål i hjemmet, som å la deg styre enheter ved hjelp av stemmen, oppdage uventet aktivitet i hjemmet når du ikke er der, og utføre taleanrop via en smarthøyttaler eller -skjerm.

For alle smarthjemenhetene våre med mikrofon forplikter vi oss til følgende:

Enheten din sender ikke lyd til Google, med mindre vi oppdager at du eller noen i hjemmet ditt snakker med assistenten (for eksempel ved å si «Hey Google»), eller du bruker en funksjon som trenger den (for eksempel,hvor de er tilgjengelige, lydvarsler i Nest Cam eller Nest Cam-videoopptak med lyd aktivert). Du kan når som helst slå av mikrofonen.

Når mikrofonen din er slått på og sender lyd til Google, ser du en tydelig visuell indikator (for eksempel blinkende prikker på toppen av enheten eller en indikator på skjermen).

Når lydopptak lagres i Google-kontoen din (for eksempel, hvor de er tilgjengelige, lyden fra Nest Cam-opptaket hvis du abonnerer på Nest Aware), kan du når som helst åpne, se gjennom og slette opptakene.

Vi deler ikke lydopptak fra enhetene dine med tredjepartsapper og -tjenester som fungerer med enhetene våre, med mindre du eller et medlem av hjemmet ditt uttrykkelig gir oss tillatelse til det.

Hvordan kan jeg gå gjennom og slette de lagrede lydopptakene mine?

Du kan gå gjennom og slette lagrede lydopptak gjennom enten Nest-appen (hvis du har Nest Cam-opptak) eller Min aktivitet (for interaksjon med Google-assistenten). Du kan også slette Google Assistent-aktivitet med talekommandoer.

Blir det jeg sier til assistenten, brukt til personlig tilpasning av annonser?

Vi holder lydopptakene dine adskilt fra annonsering og bruker dem ikke til personlig tilpasning av annonser – men når du snakker til assistenten med talekommandoer, kan vi bruke teksten fra kommunikasjonen for å tilpasse annonser personlig. Du kan når som helst gå gjennom Google-innstillingene for å kontrollere hvilke annonser du ser, deriblant ved å velge bort personlig tilpasning av annonser fullstendig. Du kan finne ut mer om Google-assistenten og hvilke alternativer som er tilgjengelige for deg, her.

Kan dere gi et eksempel på når lydopptakene mine kan bli delt med tredjepartsapper og -tjenester?

Et eksempel på dette er at vi kan tilby muligheten for å dele lydklipp fra Nest Cam med hjemmesikringstjenesten din, noe som hjelper dem med å ivareta sikkerheten i hjemmet ditt.

Sendes lydopptak noen gang til Google uten at det vises en visuell indikator?

Av og til, for eksempel når det er raskere å oppfylle Google Assistent-forespørsler lokalt på enheten, sendes ikke lydopptakene til Googles tjenere før etter at den visuelle indikatoren er slukket og forespørselen er oppfylt. I slike tilfeller er den visuelle indikatoren synlig så lenge mikrofonen er aktiv, og ikke når lyddataene sendes til Googles tjenere.

Hjemmesensorer

Noen av enhetene våre har sensorer som registrerer informasjon om omgivelsene i hjemmet ditt og hva som skjer der, for eksempel bevegelse, om noen er hjemme eller ikke, omgivelseslys, temperatur og fuktighet. Disse sensorene har en rekke formål, som å gjøre det lettere for smarthjemmet å ta bedre vare på deg. Et eksempel på dette er at Nest Learning Thermostat, hvor det er tilgjengelig, skrur seg ned når du er borte. I tillegg bruker vi disse sensorene for å gjøre enhetene og tjenestene dine bedre.

For alle smarthjemenhetene våre med slike omgivelses- og bevegelsessensorer forplikter vi oss til følgende:

Vi ønsker å hjelpe deg med å forstå hvordan sensoravlesningene som er samlet inn fra hjemmemiljøet ditt, brukes i enhetene og tjenestene våre. Derfor har vi publisert denne veiledningen om sensorer i enhetene våre.

Vi deler ikke data fra sensorene i enheten din med tredjepartsapper og -tjenester som fungerer med enhetene våre, med mindre du eller et medlem av hjemmet ditt uttrykkelig gir oss tillatelse til det.

Hvorfor samler Google inn data fra omgivelses- og bevegelsessensorer fra hjemmet mitt, og hvordan brukes de?

Enhetene våre inneholder miljø- og aktivitetssensorer som oppdager informasjon om hjemmemiljøet og hva som skjer der, for eksempel bevegelse, hvorvidt noen er hjemme eller ikke, omgivelseslys, temperatur og fuktighet. Data fra disse sensorene, som jevnlig sendes til Google, brukes til en rekke formål, som å ta bedre vare på deg og hjemmet ditt, hjelpe oss med å gjøre enhetene og tjenestene dine bedre samt holde deg informert. Eksempel:

 • Sensorene for temperatur og luftfuktighet i Nest Learning Thermostat, hvor de er tilgjengelige, bidrar til å holde hjemmet ditt komfortabelt samtidig som du sparer strøm.
 • Home/Away Assist bruker bevegelsessensorer fra flere Nest-enheter i hjemmet ditt for å bytte automatisk mellom funksjonene til Nest-enhetene når du drar hjemmefra, og når du kommer hjem igjen.
 • Vi brukte data fra omgivelseslys- og temperatursensorene til kundene våre i samlet format til å fastslå at direkte sollys kan få termostatene til å tro at det er varmere enn det faktisk er. Derfor har vi lansert en ny funksjon som heter Sunblock, slik at termostaten kan ta høyde for dette og stille inn riktig temperatur.
 • Vi bruker sensordata for å feilsøke og forbedre ytelsen, sikkerheten og påliteligheten til enhetene og tjenestene våre. Vi bruker for eksempel data om temperatur og luftfuktighet fra enhetene våre for å måle hvilken innvirkning omgivelsene har på batterilevetiden.
 • Vi kan også bruke sensordata for å holde deg informert om oppdateringer for Google-tjenester, deriblant smarthjemtjenester som vi tror du kan være interessert i, for eksempel programmer for strømsparing og hjemmesikring. Hvis du imidlertid velger at du ikke vil motta e-poster med markedsføringsinnhold fra Google, respekterer vi alltid dette.
 • Vi bruker ikke data fra omgivelses- og bevegelsessensorer til personlig tilpasning av annonser. Vi bruker for eksempel ikke søvndata fra Nest Hub (2. generasjon) til personlig tilpasning av annonser. (Husk at for å oppfylle enkelte forespørsler relatert til smarthjemenhetene dine – for eksempel «Hey Google, hva er temperaturen innendørs?» – kan assistenten hente sensoravlesninger. Du kan finne ut mer om Google-assistenten og hvilke alternativer som er tilgjengelige for deg, her.)
 • Når du sletter kontoen din, blir disse sensordataene slettet fra tjenerne våre, som det er beskrvet i retningslinjene våre for oppbevaring.

Kan dere gi et eksempel på når sensordataene mine kan bli delt med tredjepartsapper og -tjenester?

Et eksempel på dette er at du kan velge å dele data med strømleverandører for å dra nytte av programmer og tjenester for strømsparing, hvor de er tilgjengelige, for eksempel Rush Hour Rewards.

Wifi-data

Google Wifi-enheter, hvor de er tilgjengelig, er rutersystemer som fungerer med modemet ditt og internettleverandøren din for å danne et Wi-Fi-maskenettverk som dekker hele hjemmet. Disse enhetene bruker data om nettverksytelsen (for eksempel nettverkshastigheten og båndbreddebruken) for å levere og forbedre Wi-Fi-dekningen og -opplevelsen. Dette gjør det også mulig for deg å se hvilke enheter som er koblet til, og hvor mye båndbredde de bruker.

For Google Wifi-enheter forplikter vi oss til følgende:

Google Wifi-enheter sporer ikke hvilke nettsteder du besøker, og de overvåker heller ikke innholdet i trafikken på Wi-Fi-nettverket ditt.

Vi holder dataene for ytelsen til Wi-Fi-nettverket ditt adskilt fra annonsering, og vi bruker dem ikke til personlig tilpasning av annonser.

Vi deler ikke data om ytelsen til Wi-Fi-nettverket fra Google WiFi-enhetene dine med tredjepartsapper og -tjenester som fungerer med smarthjemenhetene våre, med mindre du eller en administrator for Wi-Fi-nettverket ditt gir oss tillatelse til det.

Hvorfor sendes data fra Google Wifi-ruteren min til Google, og hvordan brukes disse dataene?

Google Wifi samler inn og bruker data i samsvar med det som er beskrevet her. Dette omfatter informasjon om hva slags tilkoblede enheter du har, samt nettverksbruken deres. Skytjenestene, statistikken for Wifi-punkter og dataene om appstatistikk som er beskrevet her (som vi omtaler som «data for Wifi-nettverksytelse»), brukes ikke til personlig tilpasning av annonser. Vi kan bruke slike data for å holde deg informert om oppdateringer om Google-tjenester, inkludert smarthjemenheter og -tjenester vi tror du kan ha nytte av – for eksempel ekstra Wifi-punkter for å forbedre internettilkoblingen din. Du kan velge bort visse deler av denne datainnsamlingen, som beskrevet her.

Google Wifi sporer ikke hvilke nettsteder du besøker, og overvåker heller ikke innholdet i trafikken på Wi-Fi-nettverket ditt. Google Wifi angir standard DNS-leverandør som «Automatisk», og da brukes Google offentlig DNS. Hvis visse betingelser oppfylles, brukes i stedet internettleverandørens DNS. Du finner mer informasjon om hva Google offentlig DNS samler inn, her. Du kan når som helst bytte DNS-leverandør i Avanserte nettverksvalg i Google Home-appen.

Kan dere gi et eksempel på når dataene mine for Wi-Fi-nettverksytelse kan bli delt med tredjepartsapper og -tjenester?

Et eksempel på dette er at du kan ha mulighet til å dele dataene dine for Wi-Fi-nettverksytelse med internettleverandøren din, slik at de kan hjelpe deg med å feilsøke problemer med Wi-Fi- eller internettilkoblingen.

nest
Kjøp Nest-produkter i
Google Store.
Finn ut hvordan sikkerhet er innebygd
i alle produktene våre.