Informasjon og innhold

du kan stole på.

Hos Google jobber vi for å ha en balanse mellom å levere informasjon og å beskytte brukerne og samfunnet. Vi tar dette ansvaret på alvor. Målet vårt er å gi tilgang til pålitelig informasjon og innhold ved å beskytte brukere mot farer, levere pålitelig informasjon og samarbeide med eksperter og organisasjoner om å gjøre internett tryggere.

Beskyttelse mot farer.

Vi holder både deg og samfunnet generelt trygge ved hjelp av avanserte beskyttelser som ikke bare forhindrer, men også oppdager og treffer tiltak mot skadelig og ulovlig innhold.

Forebygging

Forebygging av misbruk

Vi bruker AI-baserte beskyttelser for å beskytte folk mot støtende innhold. Gmail blokkerer nesten 10 millioner søppelposter fra innbokser hvert minutt, og Søk har verktøy som hindrer at autofullføringen foreslår potensielt skadelige søk. YouTube bruker automatisk registrering for å fjerne skadelig innhold effektivt og i stor skala, og i andre kvartal av 2023 ble 93 % av alle videoer som ble fjernet fra YouTube på grunn av brudd på retningslinjene, først registrert automatisk. Vi implementerer også sikkerhetsvern i verktøyene våre for generativ AI, slik at vi minimerer risikoen for at de brukes til å fremstille skadelig innhold.

I tillegg er hvert av produktene våre styrt av et sett med retningslinjer som beskriver akseptabelt og uakseptabelt innhold og atferd. Retningslinjene våre finpusses og oppdateres jevnlig for å ta hensyn til nye risikoer. Når det gjelder arbeidet vårt med AI, bruker vi også AI-prinsippene våre som rettesnor for produktutviklingen samt for å teste og evaluere alle AI-apper før de lanseres.

Oppdagelse

Oppdagelse av skadelig innhold

Useriøse aktører endrer hele tiden taktikk, og derfor må vi jobbe enda hardere for å oppdage skadelig innhold i produktene våre. Nå bruker vi AI til å skalere opp oppdagelsen av misbruk på alle plattformene vi tilbyr. Med AI-baserte klassifikatorer går det raskere å merke potensielt skadelig innhold for fjerning eller eskalering til en menneskelig evaluerer. I 2022 brukte vi automatiske sanksjoner til å oppdage og blokkere over 51,2 millioner annonser med hatsk innhold, vold og skadelige helsepåstander. I tillegg har store språkmodeller – som er et nytt gjennombrudd innen AI – vist seg lovende når det gjelder å oppnå en eksponensiell reduksjon i tiden det tar å oppdage og evaluere skadelig materiell, og spesielt fra nye og voksende risikoer.

Vi jobber også med andre organisasjoner som rapporterer innhold de mener kan være skadelig. Både Google og YouTube får tilbakemeldinger fra hundrevis av prioriterte varslere, som er organisasjoner i hele verden med kultur- og fagekspertise som eskalerer innhold til oss for gjennomgang.

Svar

Egnede tiltak

Vi bruker både mennesker og AI-basert teknologi til å evaluere potensielle brudd på retningslinjene og treffe egnede tiltak mot innhold som rapporteres. Når et innholdselement bryter retningslinjene våre, kan vi begrense, fjerne eller deaktivere inntektsgenereringen for det. Vi kan også treffe tiltak på kontonivå for å redusere videre misbruk.

I 2022 blokkerte eller fjernet Google Maps over 300 millioner elementer med falskt innhold, 115 millioner anmeldelser som var i strid med retningslinjene, og 20 millioner forsøk på å lage falske bedriftsprofiler. I andre kvartal av 2023 fjernet YouTube over 14 millioner kanaler og 7 millioner videoer på grunn av brudd på retningslinjene for brukere.

For å evaluere kontekst og nyanser – samt for å redusere risikoen for å fjerne for mye – bruker vi cirka 20 000 opplærte evalueringseksperter som jobber i en rekke roller for å håndheve retningslinjene våre, moderere innhold og evaluere rapportert innhold i alle Googles produkter og tjenester.

Skapere og publisister som mener vi har tatt feil avgjørelse, kan anke.

Levering av pålitelig informasjon.

Vi gjør det mulig å stole på informasjonen og innholdet på plattformene våre ved å levere pålitelig informasjon og bransjeledende verktøy du kan bruke for å ta kontroll over innholdsevaluering.

Slik organiserer vi informasjon

Intelligente algoritmer

Algoritmene våre oppdateres hele tiden og er kjernen i alt vi gjør – fra produkter som Google Maps til søkeresultater. Disse algoritmene bruker avanserte store språkmodeller og signaler som søkeord eller publiseringstidspunktet for nettsteder og innhold, slik at du kan finne mest mulig relevante og nyttige resultater. Eksempel: YouTube fremhever kvalitetsinnhold fra autoritetskilder i søkeresultatene, anbefalingene og informasjonspanelene, slik at folk kan finne betimelige, nøyaktige og nyttige nyheter og opplysninger.

Verktøy du kan bruke for å evaluere innhold

Vi har utviklet en rekke funksjoner for å gjøre det enklere å forstå og evaluere innholdet som vises av algoritmene og de generative AI-verktøyene våre, slik at du har mer kontekst om det du ser på nettet.

Ansvarlig administrering av innhold på YouTube

YouTube jobber for å skape en ansvarlig plattform som seerne, skaperne og annonsørene som utgjør brukerfellesskapet vårt, kan stole på.
Finn ut mer om tilnærmingen vår.

Samarbeid for å gjøre internett tryggere.

Vi samarbeider, informerer og deler ressurser og teknologier proaktivt med eksperter og organisasjoner.

Kunnskapsdeling

Kunnskapsutveksling for å holde deg trygg

Vi samarbeider med eksperter fra sivilsamfunnet, den akademiske verden og myndigheter for å takle globale problemer som feilinformasjon, annonsesikkerhet, valgintegritet, AI i innholdsmoderering og bekjempelse av utnyttelse av barn på nettet. Vi publiserer også forskningsresultater og lanserer datasett til akademikere for å fremme fremdriften på dette feltet.

I YouTube forhører vi oss jevnlig med den uavhengige rådgivningskomiteen for innhold rettet mot familier og ungdom i forbindelse med oppdateringer av produkter og retningslinjer, deriblant prinsippene for barn og ungdom, foruten en serie med produktoppdateringer som er fokusert på mental helse og velvære hos tenåringer.

Signaldeling

Samarbeid med eksperter om bekjempelse av ulovlig innhold

Vi samarbeider også med partnere for å avdekke og dele tydelige signaler på støtende innhold, slik at dette kan fjernes fra økosystemet som helhet. Hvert år deler vi flere millioner hash-verdier for innhold som viser seksuelt misbruk av barn (CSAM), med National Center for Missing and Exploited Children i USA. Vi deltar også i Project Lantern, som er et program hvor teknologibedrifter kan dele signaler på en sikker og ansvarlig måte. I tillegg var YouTube med på å grunnlegge Global Internet Forum to Counter Terrorism (GIFCT), som samler teknologibransjen, myndigheter, sivilsamfunnet og den akademiske verden for å motarbeide aktivitet knyttet til terrorisme og voldelig ekstremisme på nettet.

Ressursdeling

Støtte til organisasjoner som jobber med sikkerhet

Vi støtter organisasjoner over hele verden som jobber for nettsikkerhet og mediekompetanse, via robuste programmer som tilbyr opplæring og materiell, for eksempel Be Internet Awesome, Hit Pause på YouTube og Google News Lab. I tillegg har Google og YouTube kunngjort et tilskudd på USD 13,2 millioner til International Fact-Checking Network (IFCN) for å støtte de 135 faktasjekkende organisasjonene i nettverket deres. Samlet har samarbeidene våre utrustet over 550 000 journalister med ferdigheter innen digital verifisering, og vi har lært opp 2,6 millioner til på nettet.

Aktiv deling av sikkerhets-API-er

Vi deler verktøy andre organisasjoner kan bruke til å beskytte plattformene og brukerne sine mot skadelig innhold.

GSEC DUBLIN

Håndtering av ansvarlig innhold, i Dublin

Google Safety Engineering Center for ansvarlig innhold befinner seg i Dublin, og er en regional sentral for Google-eksperter som jobber med å takle spredningen av ulovlig og skadelig innhold. I tillegg er dette et sted hvor vi kan dele dette arbeidet med beslutningstakere, forskere og myndigheter. Via nettverket vårt av Google Safety Engineering Centers får teamene våre plassen, inspirasjonen og støtten de trenger for å utvikle neste generasjons løsninger for å gjøre nettet tryggere.

En nyttigere og tryggere internettopplevelse — fra A til Å.

Nå er arbeidet vårt for å levere pålitelig informasjon og innhold viktigere enn noensinne. For å holde tritt med utfordringer knyttet til innholdsmoderering fortsetter vi å investere i å utvikle og forbedre retningslinjer, produkter og prosesser som er med på å gjøre nettet tryggere for alle – og fjerne bekymringer.

Finn ut hvordan Google bidrar til
å holde alle trygge på nettet.