Οι
αρχές μας για το απόρρητο και την ασφάλεια.

Προστατεύουμε το απόρρητο με τρόπο που να ταιριάζει σε όλους. Η προστασία του απορρήτου και της ασφάλειας των χρηστών είναι μια ευθύνη στην οποία ανταποκρινόμαστε με τη δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται χωρίς χρέωση και είναι προσβάσιμα από όλους. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς η τεχνολογία αναπτύσσεται και οι ανάγκες για την ασφάλεια εξελίσσονται. Αυτές οι αρχές διαπνέουν τα προϊόντα, τη λειτουργία και το προσωπικό μας έτσι ώστε τα δεδομένα των χρηστών να παραμένουν ιδιωτικά και ασφαλή.

1.

Σεβασμός των χρηστών μας.
Σεβασμός του απορρήτου τους.

Πιστεύουμε ότι αυτές οι ιδέες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Από κοινού, αντιπροσωπεύουν μία βασική πεποίθηση η οποία επηρέασε κάθε ενέργεια που έχουμε πραγματοποιήσει στο παρελθόν και θα συνεχίσει να μας καθοδηγεί στο μέλλον. Όταν οι χρήστες χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας μάς εμπιστεύονται τα στοιχεία τους και είναι καθήκον μας να αντεπεξέλθουμε στις προσδοκίες τους. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε πάντα προσεκτικοί σχετικά με το ποια δεδομένα χρησιμοποιούμε, πώς τα χρησιμοποιούμε και πώς τα προστατεύουμε.

2.

Διαφάνεια σχετικά με το ποια
δεδομένα συλλέγουμε
και γιατί.

Για να βοηθήσουμε τους χρήστες με τη λήψη εμπεριστατωμένων αποφάσεων σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προϊόντων Google, τους διευκολύνουμε να κατανοήσουν ποια δεδομένα συλλέγουμε, πώς χρησιμοποιούνται και γιατί. Διαφάνεια σημαίνει ότι οι συγκεκριμένες πληροφορίες πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμες, κατανοητές και να παρέχουν τη δυνατότητα εκτέλεσης σχετικών ενεργειών.

3.

Δεν πουλάμε ποτέ
τα προσωπικά στοιχεία
των χρηστών μας σε οποιονδήποτε.

Χρησιμοποιούμε δεδομένα για να κάνουμε τα προϊόντα της Google, όπως η Αναζήτηση και οι Χάρτες, όσο το δυνατόν πιο χρήσιμα. Επίσης, χρησιμοποιούμε δεδομένα για την προβολή πιο σχετικών διαφημίσεων. Παρόλο που αυτές οι διαφημίσεις μάς βοηθούν να χρηματοδοτούμε τις υπηρεσίες μας και να τις διαθέτουμε χωρίς χρέωση σε όλους, είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών μας δεν είναι προς πώληση.

4.

Διευκόλυνση του
ελέγχου του απορρήτου
από τους χρήστες.

Γνωρίζουμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει μία καθολική λύση για το απόρρητο. Κάθε Λογαριασμός Google δημιουργείται με στοιχεία ελέγχου ενεργοποίησης/απενεργοποίησης δεδομένων, έτσι ώστε οι χρήστες μας να μπορούν να επιλέξουν τις ρυθμίσεις απορρήτου που είναι κατάλληλες για τους ίδιους. Καθώς η τεχνολογία αναπτύσσεται, τα στοιχεία ελέγχου απορρήτου εξελίσσονται παράλληλα με αυτήν, διασφαλίζοντας ότι το απόρρητο θα αποτελεί πάντα μια ατομική επιλογή του χρήστη.

5.

Παρέχουμε στα άτομα τη δυνατότητα
ελέγχου, μεταφοράς,
ή διαγραφής των δεδομένων τους.

Πιστεύουμε ότι κάθε χρήστης πρέπει να έχει πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία που μοιράστηκε μαζί μας, ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Γι' αυτό συνεχίζουμε να διευκολύνουμε τις διαδικασίες που ακολουθούν οι χρήστες για να αποκτήσουν πρόσβαση, να ελέγξουν, να κατεβάσουν και να μεταφέρουν τα δεδομένα τους σε κάποια άλλη υπηρεσία αν το επιθυμούν ή για να τα διαγράψουν ολοκληρωτικά.

6.

Ανάπτυξη των ισχυρότερων
τεχνολογιών
ασφαλείας
στα προϊόντα μας.

Ο σεβασμός του απορρήτου των χρηστών σημαίνει προστασία των δεδομένων που μας παραχωρούν. Για να προστατέψουμε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Google για τους χρήστες μας, κατασκευάζουμε και χρησιμοποιούμε μια από τις πιο ανεπτυγμένες υποδομές ασφαλείας στον κόσμο. Αυτό σημαίνει συνεχής ενίσχυση των ενσωματωμένων τεχνολογιών ασφαλείας για τον εντοπισμό και την προστασία από εξελισσόμενες απειλές στο διαδίκτυο, προτού αυτές απειλήσουν τους χρήστες μας.

7.

Ηγούμαστε δίνοντας το παράδειγμα
έτσι ώστε η διαδικτυακή ασφάλεια
να εξελίσσεται για όλους.

Η προστασία των χρηστών στο διαδίκτυο δεν αφορά μόνο την Google, αλλά όλους όσους δραστηριοποιούνται σε αυτό. Η Google ήταν η πρώτη εταιρεία που δημιούργησε μια πληθώρα προτύπων ασφαλείας τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως στις μέρες μας. Η συνεχής καινοτομία και η παρουσίαση νέων τεχνολογιών ασφαλείας για όλους τους χρήστες είναι κάτι που συνεχίζουμε να κάνουμε και σήμερα. Μοιραζόμαστε τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τα εργαλεία ασφαλείας μας με συνεργάτες, οργανισμούς και ανταγωνιστές σε ολόκληρο τον κόσμο, επειδή η ασφάλεια ολόκληρου του διαδικτύου απαιτεί τη συνεργασία ολόκληρου του κλάδου.

Εξερευνήστε τους τρόπους με τους οποίους η Google συμβάλλει
στη διατήρηση της ασφάλειας όλων των χρηστών στο διαδίκτυο.