Nástroje a tipy, které vám pomohou
zajistit vaše bezpečí na internetu.

Vaše soukromí chráníme automaticky pomocí špičkových bezpečnostních opatření. K dispozici máte i několik dalších možností, jak spravovat zabezpečení na internetu a zvolit správnou úroveň ochrany.

Posílení zabezpečení
účtu Google.

Kontrola zabezpečení

Proveďte kontrolu zabezpečení

Svůj účet Google můžete snadno ochránit tím, že provedete kontrolu zabezpečení. Tento přehledný nástroj vám poskytne konkrétnější, na míru přizpůsobená doporučení k posílení bezpečnosti účtu Google.

DVOUFÁZOVÉ OVĚŘOVÁNÍ

Chraňte se před hackery pomocí dvoufázového ověření

Dvoufázové ověření zabraňuje neoprávněným osobám v přihlášení k vašemu účtu. Kromě uživatelského jména a hesla totiž před přihlášením vyžaduje použití ještě jednoho dalšího prvku zabezpečení. Pro uživatele se zvýšeným rizikem cílených online útoků, kteří potřebují ještě silnější zabezpečení, jsme vytvořili program pokročilé ochrany.

Malá pomoc
s hesly.

Používejte silná a jedinečná hesla

Vytvoření silného a jedinečného hesla pro každý účet je to nejdůležitější, co můžete pro ochranu svého soukromí udělat. Používáním stejného hesla ve více účtech, například v účtu Google, v profilech na sociálních sítích a na webech internetových obchodů, zvyšujete bezpečnostní riziko.

Uchovávejte všechna svá hesla

Správce hesel, například ten ve vašem účtu Google, pomáhá chránit a spravovat hesla, která používáte na webech a v aplikacích. Správce hesel Google vám pomůže vytvořit, zapamatovat si a bezpečně uchovávat veškerá hesla, abyste se mohli snadno a bezpečně přihlašovat ke svým účtům.

Zkontrolujte, zda jsou vaše hesla dostatečně zabezpečená

Pomocí rychlé kontroly hesel zkontrolujte sílu a zabezpečení všech svých uložených hesel. Můžete tak zjistit, zda některá z hesel k webům či účtům třetích stran nebyla prolomena, a v případě potřeby je snadno změnit.

Používejte silná a jedinečná hesla

Vytvoření silného a jedinečného hesla pro každý účet je to nejdůležitější, co můžete pro ochranu svého soukromí udělat. Používáním stejného hesla ve více účtech, například v účtu Google, v profilech na sociálních sítích a na webech internetových obchodů, zvyšujete bezpečnostní riziko.

Uchovávejte všechna svá hesla

Správce hesel, například ten ve vašem účtu Google, pomáhá chránit a spravovat hesla, která používáte na webech a v aplikacích. Správce hesel Google vám pomůže vytvořit, zapamatovat si a bezpečně uchovávat veškerá hesla, abyste se mohli snadno a bezpečně přihlašovat ke svým účtům.

Zkontrolujte, zda jsou vaše hesla dostatečně zabezpečená

Pomocí rychlé kontroly hesel zkontrolujte sílu a zabezpečení všech svých uložených hesel. Můžete tak zjistit, zda některá z hesel k webům či účtům třetích stran nebyla prolomena, a v případě potřeby je snadno změnit.

Další informace o Správci hesel Google
Zabezpečení vašich zařízení.
Bezpečné procházení webu.
Telefon s oznámením o zabezpečeném připojení
Předcházení online podvodům
phishingovým útokům.

Podvodníci vás mohou oslovit různě

Podvodníci mohou zneužít vaší důvěry a vydávat své podvody za pravdivé zprávy. Kromě e-mailů mohou podvodníci používat také textové zprávy, automatické hovory nebo škodlivé weby.

Podezřelé adresy nebo odkazy vždy ověřujte

Phishing je způsob, jak z vás vylákat zásadní osobní nebo finanční údaje, jako je heslo nebo bankovní spojení. Může mít mnoho podob, například se může jednat o falešnou přihlašovací stránku. Chcete-li se phishingu vyhnout, nikdy neklikejte na pochybné odkazy, důkladně kontrolujte adresu URL (podržením kurzoru na odkazu nebo dlouhým stisknutím textu na mobilním zařízení), abyste se ujistili, že se jedná o pravý web nebo aplikaci, a ověřujte, zda adresa URL začíná písmeny „https“.

Dávejte si pozor na předstírání jiné identity

Podvodníci se mohou vydávat za skutečné organizace, například orgány státní správy nebo neziskové organizace. Při čtení zpráv vypadajících jako z úředního zdroje buďte vždy opatrní. Pokud dostanete e‑mail od někoho, koho znáte, ale zpráva vypadá podezřele, je možné, že účet příslušné osoby byl napaden. Na takové zprávy neodpovídejte ani neklikejte na jakékoli odkazy, dokud neověříte, že je e‑mail pravý. Pozor dávejte například na urgentní žádosti o peníze, smutné příběhy o uváznutí v zahraničí nebo zprávy od osoby, která tvrdí, že jí ukradli telefon a nedovoláte se jí.

Dejte pozor na e-mailové podvody nebo žádosti o osobní údaje

Zprávy od cizích osob mohou být podezřelé, ale o předstírání jiné identity se může jednat i při komunikaci s někým, komu důvěřujete – například s bankou. Na podezřelé e-maily, chatové zprávy a vyskakovací okna požadující zadání osobních údajů neodpovídejte. Nikdy neklikejte na podezřelé odkazy ani nezadávejte osobní údaje do pochybných formulářů nebo průzkumů. Pokud se vám zobrazí výzva k odeslání daru neziskové organizaci, neklikejte na uvedený odkaz, ale raději přejděte přímo na web dané organizace.

Pečlivě kontrolujte, jaké soubory se chystáte stáhnout

Promyšlené phishingové útoky někdy probíhají také přes infikované dokumenty a soubory PDF. Když narazíte na podezřelou přílohu, zkuste ji nejdřív otevřít pomocí Chromu nebo Disku Google. My soubor automaticky prohledáme, a pokud objevíme virus, zobrazíme vám upozornění.

Podvodníci vás mohou oslovit různě

Podvodníci mohou zneužít vaší důvěry a vydávat své podvody za pravdivé zprávy. Kromě e-mailů mohou podvodníci používat také textové zprávy, automatické hovory nebo škodlivé weby.

Podezřelé adresy nebo odkazy vždy ověřujte

Phishing je způsob, jak z vás vylákat zásadní osobní nebo finanční údaje, jako je heslo nebo bankovní spojení. Může mít mnoho podob, například se může jednat o falešnou přihlašovací stránku. Chcete-li se phishingu vyhnout, nikdy neklikejte na pochybné odkazy, důkladně kontrolujte adresu URL (podržením kurzoru na odkazu nebo dlouhým stisknutím textu na mobilním zařízení), abyste se ujistili, že se jedná o pravý web nebo aplikaci, a ověřujte, zda adresa URL začíná písmeny „https“.

Dávejte si pozor na předstírání jiné identity

Podvodníci se mohou vydávat za skutečné organizace, například orgány státní správy nebo neziskové organizace. Při čtení zpráv vypadajících jako z úředního zdroje buďte vždy opatrní. Pokud dostanete e‑mail od někoho, koho znáte, ale zpráva vypadá podezřele, je možné, že účet příslušné osoby byl napaden. Na takové zprávy neodpovídejte ani neklikejte na jakékoli odkazy, dokud neověříte, že je e‑mail pravý. Pozor dávejte například na urgentní žádosti o peníze, smutné příběhy o uváznutí v zahraničí nebo zprávy od osoby, která tvrdí, že jí ukradli telefon a nedovoláte se jí.

Dejte pozor na e-mailové podvody nebo žádosti o osobní údaje

Zprávy od cizích osob mohou být podezřelé, ale o předstírání jiné identity se může jednat i při komunikaci s někým, komu důvěřujete – například s bankou. Na podezřelé e-maily, chatové zprávy a vyskakovací okna požadující zadání osobních údajů neodpovídejte. Nikdy neklikejte na podezřelé odkazy ani nezadávejte osobní údaje do pochybných formulářů nebo průzkumů. Pokud se vám zobrazí výzva k odeslání daru neziskové organizaci, neklikejte na uvedený odkaz, ale raději přejděte přímo na web dané organizace.

Pečlivě kontrolujte, jaké soubory se chystáte stáhnout

Promyšlené phishingové útoky někdy probíhají také přes infikované dokumenty a soubory PDF. Když narazíte na podezřelou přílohu, zkuste ji nejdřív otevřít pomocí Chromu nebo Disku Google. My soubor automaticky prohledáme, a pokud objevíme virus, zobrazíme vám upozornění.

Objevte další způsoby, jak vás
v online prostředí chráníme.