Reklamy, které respektují vaše soukromí.

Když používáte naše služby, svěřujete nám své údaje – je na nás, abychom je ochránili a používali s respektem. Proto osobní údaje nikdy neprodáváme a chráníme je za každou cenu.

Chráníme vaše soukromí za vás

Vaše údaje jsou zabezpečovány pomocí nejmodernějších technologií, které automaticky blokují celou řadu bezpečnostních hrozeb, včetně pokusů o získání těchto údajů.

Další informace
Určete, která data se použijí
k zobrazování reklam.

Nabízíme různá nastavení, abyste si mohli vybrat, které údaje se budou při zobrazování reklam používat, a abyste měli kontrolu nad tím, jaké reklamy uvidíte.

Personalizace reklam

Určete, na základě jakých údajů mají být personalizovány reklamy

V nastavení reklam můžete snadno určit údaje, které budou používány při personalizaci reklam. Mezi tyto údaje patří informace uvedené ve vašem účtu Google, naše odhady vašich zájmů na základě vaší aktivity a interakce s dalšími inzerenty, kteří jsou našimi partnery, protože chtějí zobrazovat reklamy. Když se přihlásíte k účtu Google, můžete kdykoli a natrvalo smazat data o svých aktivitách.

Personalizované reklamy můžete kdykoli vypnout

Personalizaci reklam také můžete úplně vypnout. Reklamy se vám budou zobrazovat i nadále, ale pravděpodobně budou méně relevantní. Nastavení se projeví všude, kde budete přihlášení pomocí účtu Google, ale také na více než dvou milionech partnerských webů a aplikací.

ovládání reklam

Odstranění reklam, které nechcete vídat

Pokud už některé zobrazované reklamy nechcete vídat, můžete řadu z nich odstranit. Dokonce můžete i vypnout reklamy od určitého inzerenta. V závislosti na nastavení reklam se vaše volby automaticky projeví v našich službách, ale i na webech a v aplikacích našich partnerů.

Přečtěte si další informace
o reklamách
, které vídáte.

Vždy se snažíme vysvětlit, jak inzerce v našich službách funguje – včetně toho, na základě jakých údajů vám reklamy zobrazujeme a kdo za tyto reklamy platí.

Proč tato reklama?

Jaká data se k zobrazování reklam používají

Funkce „Proč tato reklama?“ vám umožní pochopit, proč se zobrazila právě tato reklama. Můžete například zjistit, že reklamu na fotoaparát vidíte proto, že jste hledali informace o fotoaparátech, navštěvovali weby s fotografiemi nebo klikali na jiné reklamy na fotoaparáty.

Ověření identity inzerenta

Přečtěte si další informace o inzerentech, jejichž reklamy se vám zobrazují

Abychom vás mohli informovat, čí inzerce se vám zobrazuje, snažíme se v rámci našich platforem inzerenty ověřovat. Proto musí inzerenti, kteří chtějí nakupovat reklamy od Googlu, projít programem ověření. Mezi veřejnými informacemi o reklamě tak můžete vidět jméno a zemi inzerenta.

Objevte další způsoby, jak vás
v online prostředí chráníme.