Mỗi sản phẩm của Google
được thiết kế để bảo vệ người dùng.

Mỗi ngày có hàng tỷ người dùng Google để tìm thông tin đáng tin cậy, tìm cách đi đến một địa điểm, kết nối với người thân và làm nhiều việc khác. Khi bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Google, chúng tôi có trách nhiệm bảo đảm an toàn và bảo vệ quyền riêng tư cho thông tin cá nhân của bạn.

Dịch vụ email giúp bảo vệ
thông tin riêng tư của bạn.
Hình một chiếc máy tính xách tay và điện thoại sử dụng Gmail
Chế độ bảo mật giúp bạn
an tâm.
Hình một chiếc máy tính xách tay và điện thoại sử dụng Chrome
Khám phá thế giới,
kiểm soát quyền riêng tư của bạn.
Hình một chiếc điện thoại sử dụng Maps

Bạn là người kiểm soát trải nghiệm của mình trên YouTube.
Hình một chiếc máy tính xách tay và điện thoại sử dụng YouTube
Google Photos, ngôi nhà an toàn
cho những kỷ niệm đáng nhớ.
Hình một chiếc máy tính xách tay và điện thoại sử dụng Photos
Trợ lý Google
được thiết kế để bảo vệ quyền riêng tư.
Hình một chiếc Google Home, máy tính xách tay và điện thoại có cụm từ "Ok Google"
Nền tảng
được thiết kế để bảo vệ bạn.
Thiết bị Android
Cuộc họp an toàn hơn với Meet.
Hình một chiếc máy tính xách tay và điện thoại sử dụng Meet
Tìm hiểu những cách khác mà chúng tôi dùng
để bảo vệ bạn trên mạng.