หลักการด้านความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยของเรา

เราสร้างความเป็นส่วนตัวที่เหมาะสำหรับทุกคน การปกป้องความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้คือความรับผิดชอบที่มาพร้อมกับการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่ทุกคนเข้าถึงและใช้งานได้ฟรี ความเป็นส่วนตัวนี้ยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นเมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นและความต้องการด้านความปลอดภัยค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไป เราใช้หลักการเหล่านี้เป็นแนวทางให้บุคลากร ขั้นตอนการทำงาน และผลิตภัณฑ์ของเรารักษาข้อมูลผู้ใช้ให้เป็นส่วนตัว ปลอดภัย และมั่นใจได้

1.

เคารพผู้ใช้
เคารพความเป็นส่วนตัว

เราเชื่อว่าแนวคิดเหล่านี้แยกจากกันไม่ได้ เมื่อรวมกันแล้ว แนวคิดเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงหลักยึดข้อหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อทุกสิ่งที่เราทำนับตั้งแต่เปิดบริษัทและทุกอย่างที่เราจะทำต่อไปในอนาคต เมื่อมีผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแสดงว่าผู้ใช้ไว้วางใจให้เราดูแลข้อมูลของเขา และเราก็มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจ เราจึงต้องคิดให้รอบคอบว่าจะใช้ข้อมูลอะไรบ้าง จะใช้ข้อมูลนั้นอย่างไร และจะปกป้องข้อมูลนั้นได้อย่างไร

2.

มีความโปร่งใสเกี่ยวกับ
ข้อมูลที่เรารวบรวม
และเหตุผลที่เรารวบรวม

เราชี้แจงให้เข้าใจง่ายเกี่ยวกับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม วิธีที่เราใช้ข้อมูล รวมทั้งเหตุผลในการใช้ เพื่อให้ผู้ใช้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีใช้ผลิตภัณฑ์ของ Google การดำเนินการอย่างโปร่งใสหมายถึงการเปิดเผยข้อมูลนี้ให้ผู้ใช้เห็นได้ เข้าใจได้ และนำไปใช้ได้จริง

3.

ไม่มีการขาย
ข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้ใช้ให้บุคคลอื่น

เราใช้ข้อมูลเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ของ Google อย่างเช่น Search และ Maps เป็นประโยชน์มากที่สุด และใช้ข้อมูลเพื่อแสดงโฆษณาที่มีความเกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้นด้วย แม้ว่าโฆษณาเหล่านี้จะเป็นแหล่งเงินทุนให้แก่บริการของเรา ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงบริการได้ฟรี แต่ขอชี้แจงว่าเราจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ไปขายโดยเด็ดขาด

4.

ทำให้
ผู้คนควบคุม
ความเป็นส่วนตัวของตนเองได้อย่างง่ายดาย

เมื่อพูดถึงความเป็นส่วนตัว เราทราบดีว่าไม่มีสูตรสำเร็จที่ใช้ได้กับทุกกรณี บัญชี Google ทุกบัญชีสร้างขึ้นโดยมีการควบคุมข้อมูลแบบเปิด/ปิด เพื่อให้ผู้ใช้เลือกการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่เหมาะกับตนได้ และเมื่อเทคโนโลยีค่อยๆ ก้าวหน้าขึ้น การควบคุมความเป็นส่วนตัวของเราก็ค่อยๆ เปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้แต่ละคนจะยังคงควบคุมความเป็นส่วนตัวของตนได้เสมอ

5.

ส่งเสริมให้ผู้คน
ตรวจสอบ ย้าย
หรือลบข้อมูลของตัวเอง

เราเชื่อว่าผู้ใช้ทุกคนควรมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้กับเราทุกเมื่อและไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราจึงยังคงดำเนินการเพื่อให้ผู้คนเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลของตนได้ง่ายขึ้น รวมถึงดาวน์โหลดหรือย้ายข้อมูลไปยังบริการอื่นได้หากต้องการ หรือจะลบข้อมูลทั้งหมดออกไปเลยก็ได้

6.

สร้างเทคโนโลยี
การรักษาความปลอดภัย
ที่เข้มงวดที่สุด
ไว้ในผลิตภัณฑ์ของเรา

การเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้หมายถึงการปกป้องข้อมูลที่ผู้ใช้แชร์กับเราด้วยความไว้วางใจ เราออกแบบและใช้งานโครงสร้างพื้นฐานด้านการรักษาความปลอดภัยที่ล้ำสมัยที่สุดระบบหนึ่งของโลกเพื่อดูแลให้ผลิตภัณฑ์และบริการทุกอย่างของ Google ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องปรับปรุงประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์และบริการของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจหาและป้องกันภัยคุกคามทางออนไลน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่ให้เข้าถึงผู้ใช้ของเรา

7.

เป็นผู้นำโดยการเป็นแบบอย่าง
ในการพัฒนา
การรักษาความปลอดภัยทางออนไลน์สำหรับทุกคน

เราไม่เพียงดูแลผู้ใช้ให้ปลอดภัยเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Google เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการใช้อินเทอร์เน็ตด้วย Google เป็นบริษัทแห่งแรกที่สร้างมาตรฐานความปลอดภัยหลายอย่างที่เราทุกคนใช้กันในทุกวันนี้ และเรายังคงคิดค้นเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยใหม่ๆ ที่ทุกคนจะใช้ประโยชน์ได้อยู่ต่อไป เราแชร์การเรียนรู้ ประสบการณ์ และเครื่องมือด้านการรักษาความปลอดภัยกับพาร์ทเนอร์ องค์กร และคู่แข่งทั่วโลก เพราะการรักษาความปลอดภัยในการใช้งานอินเทอร์เน็ตจำต้องอาศัยความร่วมมือกันในระดับอุตสาหกรรม

สำรวจวิธีที่ Google ช่วยให้
ทุกคนปลอดภัยบนโลกออนไลน์