Arbetar med innehållsansvar i Dublin.

GSEC Dublin ligger i vårt europeiska högkvarter och fungerar som en regional hub för Google-experter som arbetar mot spridning av olagligt och skadligt innehåll. Här delas deras kunskaper med beslutsfattare, forskare och tillsynsmyndigheter.

Ta en närmare titt på våra initiativ för innehållsansvar.

Dublin är navet för våra trygghets- och säkerhetsteam. Med hjälp av den senaste tekniken och artificiell intelligens arbetar teamens policyexperter, specialister och analytiker för att alla ska vara säkra online. Dessa initiativ ger ytterligare insyn i deras arbete.

Så fungerar YouTube

Ta en titt på våra policyer, produkter och åtgärder

Varje dag besöker miljontals människor YouTube för att få information, inspiration eller underhållning. Under årens lopp har frågor ställts om hur YouTube fungerar. Därför har vi skapat den här webbplatsen för att svara på frågor och förklara vad vi gör för att främja en ansvarsfull plattform som våra användare, kreatörer och artister i communityn kan lita på.

Barnsäkerhetsverktyg

Bekämpar övergrepp och utnyttjande av barn online

"På Google gör vi allt vi kan för att bekämpa material som visar sexuellt utnyttjande av barn online och förhindra att sådant innehåll sprids på våra plattformar. Vi kämpar hårt för att förhindra utnyttjande av barn online och använder vår egenutvecklade teknik för att avskräcka, identifiera och ta bort förseelser på våra plattformar. Vi använder även vår tekniska kunskap till att utveckla och dela med oss av verktyg till andra organisationer så att de kan identifiera och ta bort material som visar sexuellt utnyttjande av barn från sina plattformar."

Insynsrapporten

Delar data om tillgänglighet till information

Sedan 2010 har Google regelbundet publicerat Insynsrapporten för att visa hur myndigheters och företags policyer och handlingar påverkar integritet, säkerhet och åtkomst till information. På webbplatsen för insynsrapporten visas data om bland annat begäranden om borttagning av innehåll från myndigheter, borttagning av innehåll av upphovsrättsskäl, åtgärder enligt YouTubes riktlinjer för communityn och politiska annonser på Google.

Träffa personerna bakom GSEC Dublin.

Google Safety Engineering Center-teamen består av hundratals analytiker, ingenjörer, policyexperter, forskare och andra specialister som jobbar för ett bättre och säkrare internet.

Amanda Storey

”GSEC Dublin gör det lättare för tillsynsmyndigheter, beslutsfattare och forskare att förstå hur vi hanterar innehållssäkerhet i praktiken”

Amanda Storey

DIRECTOR OF TRUST & SAFETY

Helen O’Shea

”Vårt mål är att skydda alla som använder våra produkter, förtjäna våra användares och partners tillit och i samhällena där vi finns, samt att hjälpa Google förekomma våld och skadliga aktörer.”

Helen O’Shea

HEAD OF CONTENT RISK & COMPLIANCE

Mary Phelan

”Med vårt ramverk för systematiska processer kan vi hjälpa människor att hitta tillförlitlig information från experter och samtidigt skydda användarna från farligt och skadligt innehåll.”

Mary Phelan

DIRECTOR OF TRUST & SAFETY

Foto på Claire Lilley

”Varje dag jobbar våra team med frågan om hur vi kan göra det lättare att komma åt information på våra plattformar och samtidigt skydda plattformarna och deras användare från våld och skada – både online och möjliga skador offline”.

Claire Lilley

CHILD ABUSE ENFORCEMENT MANAGER

Foto på Brian Crowley

”Via GSEC får tillsynsmyndigheter tillgång till mer information om hur våra system för innehållsmoderering och annan teknik fungerar i praktiken, och detta på en säker plats så att användarnas information förblir konfidentiell.”

Brian Crowley

DIRECTOR OF GLOBAL ADS AND CONTENT INVESTIGATIONS

Foto på Nuria Gómez Cadahía

”Angående innehållet på våra plattformar ansvarar vi för att skydda personerna och företagen som använder våra produkter med tydliga och transparenta policyer och processer.”

Nuria Gómez Cadahía

TECHNICAL PROGRAM MANAGER

Foto på Ollie Irwin

”Dublin är navet för våra trygghets- och säkerhetsteam i regionen. Med hjälp av den senaste tekniken och artificiell intelligens arbetar de många policyexperterna, specialisterna och ingenjörerna för att alla ska vara säkra online.”

Ollie Irwin

STRATEGIC RISK MANAGER

Framsteg inom cybersäkerhet

Läs mer om hur vi skyddar fler människor online än någon annan i världen.