Google Assistent är utformad
för att hålla dina uppgifter
privata, säkra och skyddade.

När du använder Google Assistent ger du oss förtroendet att hantera din data, och det är vårt ansvar att skydda och värna den. Integritet är något personligt. Därför utvecklar vi enkla integritetsinställningar så att du kan välja det som passar dig. På den här sidan kan du läsa mer om hur Google Assistent fungerar, om integritetsinställningarna, svar på vanliga frågor med mera.

Huvudvideo om Assistent

Startar i viloläge

Google-assistenten väntar i viloläge tills den aktiveras, till exempel när den hör ”Hey Google”. När assistenten är i viloläge skickas inget du säger till Google eller till någon annan.

När Google-assistenten har aktiverats avslutas viloläget och begäran skickas till Googles servrar. Detta kan även hända om något skulle låta som ”Hey Google” eller vid en oavsiktlig manuell aktivering.

Läs mer om hur Google Assistent hanterar ljudinspelningar, Webb- och appaktivitet och annonsanpassning.

Spelar Google Assistent in allt jag säger?

Nej. Google-assistenten väntar i viloläge tills den aktiveras, till exempel när den hör ”Hey Google”. När assistenten är i viloläge skickas inget du säger till Google eller till någon annan. När Google-assistenten har aktiverats avslutas viloläget och begäran skickas till Googles servrar. Detta kan även hända om något skulle låta som ”Hey Google” eller vid en oavsiktlig manuell aktivering.

Hur aktiverar jag Google-assistenten?

Du kan aktivera assistenten på några olika sätt beroende på enhet. Du kan till exempel säga “Hey Google” eller aktivera den manuellt genom att hålla ned strömbrytaren eller hemknappen på telefonen.

Hur vet jag om Google Assistent har aktiverats?

Statusindikatorn på enheten, till exempel en indikator på skärmen eller blinkande LED-lampor ovanpå enheten, visar när Google Assistent har aktiverats.

Varför aktiveras Google Assistent ibland utan att jag vill det?

Google Assistent kan aktiveras oavsiktligt om något missuppfattas som ett aktiveringsförsök. Det kan handla om ett ljud som låter som ”Hey Google” eller bero på att du av misstag aktiverade assistenten manuellt. Vi arbetar ständigt med att minska oönskade aktiveringar i våra system.

Om en oavsiktlig aktivering sker och webb- och appaktiviteten aktiveras kan du säga ”Hey Google, det var inte till dig”, så raderas det du sade från Min aktivitet. Du kan också granska och radera dina interaktioner med assistenten när som helst i Min aktivitet. Om Google-assistenten aktiveras oavsiktligt när webb- och appaktiviteten är inaktiverad sparas inte interaktionen i Min aktivitet.

Du kan anpassa Google-assistenten till omgivningen genom att ställa in hur känslig assistenten ska vara för aktiveringsfraser (som ”Hey Google”) i Google Home-appen för smarta högtalare och Smart Display-enheter.

Vad gör Google Assistent i viloläge?

Google-assistenten är i viloläge tills den aktiveras. I viloläget bearbetas korta ljudklipp (på ett par sekunder) på enheten så att aktiveringen ska fungera – till exempel när du säger ”Hey Google”. Om ingen aktiveringssignal identifieras sparas ljudklippen inte och skickas inte till Google.

Vad händer när Google-assistenten aktiveras?

När Google-assistenten har aktiverats avslutas viloläget – detta gäller också för oavsiktliga manuella aktiveringar och ljud som låter som ”Hey Google”. Enheten spelar sedan in det du säger och skickar ljudinspelningen till Googles servrar för att fullfölja din begäran. Inspelningen kanske börjar några sekunder före aktiveringen för att få med hela begäran.

Du bestämmer alltid om ljudinspelningar som skickas till Googles servrar sedan sparas i Google-kontot. Som standard sparar vi inte inspelningarna. Du kan se dina aktuella inställningar i kryssrutan Inkludera röst- och ljudinspelningar under inställningarna för Webb- och appaktivitet.

Utvecklad med integriteten i åtanke

Som standard sparar vi inga inspelningar när du pratar med Google Assistent. Besök “Data för Google Assistent” om du vill läsa mer om hur din data får Google Assistent att fungera.

Hur använder Google Assistent min data?

Assistenten använder dina sökfrågor och information från dina länkade enheter och tjänster för att förstå och svara dig och även för att anpassa din upplevelse. Exempel på information från dina länkade enheter och tjänster är plats, kontakter, enhetsnamn, uppgifter, händelser, alarm, installerade appar och spellistor.

Din data används även för att utveckla och förbättra Googles produkter och tjänster samt maskininlärningsteknik, i enlighet med Googles integritetspolicy I syfte att bedöma kvaliteten och förbättra assistenten läser, kommenterar och behandlar mänskliga granskare texten från dina frågor till assistenten samt relaterad information. Vi värnar om din integritet under den här processen. I denna process ingår att dina sökfrågor kopplas från ditt Google-konto innan granskarna ser eller kommenterar dem.

Läs mer om hur Google Assistent använder din data. I Googles integritetspolicy kan du läsa mer om hur Google skyddar och använder din data.

Sparar Google Assistent inspelningarna?

Som standard sparas inte inspelningarna. Du kan välja att spara dem genom att markera "Inkludera ljudinspelningar" under Webb- och appaktivitet.

Vad är fördelen med att spara inspelningarna i Google-kontot?

Om du vill hjälpa till att förbättra vår ljudigenkänningsteknik för alla kan du låta inspelningarna sparas på ett säkert sätt och göra dem tillgängliga för våra taligenkänningssystem. Det hjälper oss att göra produkter som Google Assistent ännu bättre på att förstå tal i framtiden. Få reda på mer om processen.

Är det någon annan än jag som kan lyssna på mina sparade inspelningar?

Om du väljer att spara inspelningarna kan delar av dem granskas i syfte att förbättra vår ljudigenkänningsteknik.

Inspelningar kan exempelvis användas i Googles ljudgranskningsprocess. En andel ljudutdrag som väljs ut av en dator och som separeras från sina Google-konton används under denna process. Utbildade granskare analyserar och kommenterar inspelningarna och kontrollerar att Googles ljudigenkänningsteknik tolkade det som sades korrekt. Det hjälper oss att ytterligare förbättra den framtida taligenkänningen i produkter som Google Assistent.

Kan myndigheter lyssna på ljudinspelningarna?

Myndigheter från hela världen ber Google att lämna ut användaruppgifter. Vi granskar noggrant varje begäran för att säkerställa att den överensstämmer med gällande lagstiftning. Om för mycket information begärs försöker vi begränsa begäran, och i vissa fall motsätter vi oss att ge ut någon information alls. Vi redovisar hur många sådana förfrågningar vi får och av vilken typ i vår insynsrapport. Läs mer

Säljer ni mina ljudinspelningar eller andra personliga uppgifter?

Google säljer aldrig dina ljudinspelningar eller andra personliga uppgifter.

Läs mer om hur din integritet skyddas av Google Assistent.

Smidiga integritetsinställningar

För att styra vilka interaktioner som lagras säger du något i stil med ”Hey Google, radera allt jag sagt den här veckan”. Då raderas de interaktionerna i Min aktivitet.

Var finns integritetsinställningarna?

Du kan ställa frågor till Google-assistenten, till exempel ”Var ändrar jag integritetsinställningarna?”, för att få svar på de vanligaste frågorna om integritet och säkerhet. Du kan också besöka Data för Google Assistent, där du hittar integritetsinställningarna.

Som jag förstår det kan jag radera mina interaktioner med assistenten i Min aktivitet. Hur fungerar det?

Du kan granska och radera dina interaktioner med assistenten i Min aktivitet, eller genom att säga ”Hey Google, radera det jag sagt den här veckan”. I Assistent-inställningarna finns fler inställningar.

Går det att ställa in att data ska raderas automatiskt?

Ja, du kan låta aktivitetsdata raderas automatiskt från Min aktivitet. Välj hur länge du vill att aktivitetsdata ska sparas – i 3, 18 eller 36 månader – så raderas data automatiskt från Min aktivitet när den har blivit äldre än så.

Hur används data för att anpassa Google Assistent?

Data från ditt Google-konto kan användas för att anpassa Google Assistent och göra assistenten mer användbar för dig.

För vissa frågor krävs dina uppgifter om Google-assistenten ska kunna hjälpa till. Om du t.ex. frågar ”När fyller mamma år?” behöver assistenten kunna slå upp vem ”mamma” är i dina kontakter och se när hon är född. Och om du frågar ”Behöver jag paraply i morgon?” använder assistenten din aktuella plats för att ge ett så relevant svar som möjligt.

Google Assistent använder även dina uppgifter för att ge förslag innan du har frågat. Assistenten kan till exempel meddela dig om det är mycket trafik där du brukar köra genom att använda din plats.

Google Assistent kan ge bättre svar genom att använda aktivitet i ditt Google-konto. Om du t.ex. skulle fråga ”Vad ska jag laga till middag i dag?” kan assistenten ge anpassade receptförslag utifrån din sökhistorik.

Du kan alltid besöka Data för Google Assistent om du vill se eller radera data, kontrollera de nuvarande inställningarna eller läsa mer om vilka inställningar som finns.

I Googles integritetspolicy kan du läsa mer om hur Google skyddar och använder din data.

Läs mer om hur Google Assistent använder din data.

Kan jag styra om Google Assistent ska ge anpassade resultat?

Ja. Med Google Assistent är det enkelt att ge flera användare en anpassad upplevelse på en delad enhet. Om du vill ha personliga resultat – t.ex. en vägbeskrivning till jobbet eller anpassade receptförslag – när assistenten känner igen din röst konfigurerar du Voice Match enligt de här anvisningarna. Family Link-användare kan också få personliga resultat från Google-assistenten genom att följa de här anvisningarna.

På mobila och delade enheter, som högtalare, kan du styra vem som ska få åtkomst till personliga resultat genom att ändra inställningarna. På telefonen kan du dessutom styra hur personliga resultat ska visas på låsskärmen.

Hey Google, berätta om gästläget

Nu får du ännu större kontroll över aktiviteten i Google-assistenten på enheterna i hemmet med gästläget i assistenten. Du kan aktivera gästläget genom att säga ”Hey Google, aktivera gästläget” när du inte vill att interaktioner med assistenten ska sparas i Google-kontot eller användas till att anpassa upplevelsen. Du kan när som helst avsluta gästläget och få en anpassad upplevelse igen. Säg bara ”Hey Google, inaktivera gästläget”. Gästläget är nu tillgängligt på alla språk som stöds på Googles högtalare och Smart Display-enheter.

Hur aktiverar jag gästläget? Och kommer det fortsatt vara aktiverat tills dess att jag har valt att stänga av det?

Du kan aktivera gästläget genom att säga ”Hey Google, aktivera gästläget” till din högtalare eller Smart Display. Om du vill återgå till den anpassade upplevelsen av assistenten säger du ”Hey Google, inaktivera gästläget”. Enheten förblir i gästläge tills du eller någon annan ber om att stänga av det.

Hur vet jag om gästläget är aktiverat på min enhet?

Ett särskilt ljud spelas upp när du aktiverar gästläget. På skärmar visas även gästikonen. Om du är osäker kan du fråga. Säg bara ”Hey Google, är gästläget aktiverat?”

Kan andra aktivera eller inaktivera gästläget på min enhet?

Ja, gästläget kan aktiveras eller inaktiveras av vem som helst som använder din enhet.

Barn då? Kan de aktivera och inaktivera gästläget?

Barn som har länkat ett konto till Google-assistenten kan inte aktivera gästläget.

Aktiveras gästläget på alla mina enheter om jag aktiverar det på en av dem?

Nej, om du aktiverar gästläget aktiveras det bara på den enheten.

Vilka funktioner fungerar i gästläget? Vilka fungerar inte?

Du kan fortfarande använda smidiga funktioner som att ställa frågor, styra smarta hemenheter, ställa in timers och spela upp musik med assistenten i gästläget. Däremot är personliga resultat inte tillgängliga när gästläget är aktiverat. Detta inkluderar kalendern, inköpslistor, sparade kontakter och annat. Du kan när som helst säga ”Hey Google, inaktivera gästläget” för att återgå till den anpassade upplevelsen.

Kan min historik sparas i andra appar när gästläget är aktiverat?

Dina interaktioner med assistenten, inklusive alla sökfrågor, sparas inte i Google-kontot. Din aktivitet i andra appar kan sparas när du ber assistenten att interagera med en annan app eller tjänst, till exempel en musiktjänst eller annan Google-produkt.

Hur påverkar användningen av gästläget min framtida upplevelse med Google-assistenten? Får jag till exempel anpassade rekommendationer utifrån min aktivitet i gästläget?

Aktivitetshistoriken från Google-assistenten sparas inte i Google-kontot när du använder gästläget och används inte till att anpassa din upplevelse i assistenten. Om du till exempel söker efter recept i gästläget får du inga receptrekommendationer från Google utifrån de sökningarna efteråt. Men eftersom andra produkter kanske sparar din aktivitet när du interagerar med dem i gästläget kan din aktivitet hos YouTube och Maps eventuellt användas för att senare rekommendera videor och platser att besöka.

Jag har valt att spara mina ljudinspelningar med assistenten. Sparas de även när jag använder gästläget?

Dina ljudinspelningar och din aktivitet i assistenten på enheten sparas inte i Google-kontot när du använder gästläget, även om de gör det annars.

Utformat för familjer

Google Assistent erbjuder en rad sätt att underhålla och organisera hela familjen. Med verktyg som Family Link kan du hantera hur familjen interagerar med Assistent.

Hur tillhandahålls familjevänligt innehåll i Google Assistent?

I Google Assistent erbjuds en rad aktiviteter, som berättelser, spel och verktyg för inlärning för barn och familjer, inklusive en del innehåll som utvecklats och tillhandahålls av tredje part-utvecklare. Dessa utvecklare måste kvalificera sig för att publicera innehåll för familjer i assistenten genom att antingen ha en app som godkänts av lärare eller genom att ingå ett partnerskapsavtal med Google om den familjevänliga funktionen. Funktioner avsedda för barn som tillhandahålls av utvecklare från tredje part måste uppfylla specifika krav genom vårt program Funktioner för Familjer, utöver våra grundläggande krav för funktioner policies. Vi kontrollerar att dessa funktioner efterlever våra policyer och krav innan de blir allmänt tillgängliga i Google Assistent.

Hur hanterar jag vilket innehåll mina familjemedlemmar får via Google Assistent?

Du kan ange behörighetskontroller för delade enheter i hemmet som Smart Display-enheter med inställningarna för digitalt välmående i Google Home-appen. Med de här inställningarna kan du hantera scheman för pauser, innehållsfiltrering och begränsa vissa aktiviteter, till exempel telefonsamtal. Du kan bestämma om inställningarna ska gälla för gäster och för kontrollerade konton som hanteras med Family Link eller för alla användare av enheten.

Du kan ange gränser för enskilda barn med föräldrakontrollerna i Family Link. På delade enheter går det att länka barnets konto till enheten med hjälp av Voice Match så att assistenten känner igen barnet. När ditt barn har registrerats får han eller hon bara åtkomst till funktioner som inte tillhandahålls av Google om dessa har märkts som ""För familjer"". Barnet förhindras vidare från att göra vissa saker, till exempel genomföra köp via assistenten. Dessa gränser gäller för alla Google Assistent-enheter som barnet är registrerat för. Du kan läsa mer om hur ett Family Link-konto fungerar med Google Home och Assistent i Hjälpcentret för Google för familjer.

Hur gör Google Assistent för att skydda barns personliga uppgifter?

Google delar inte personliga uppgifter som barnets namn, e-postadress, röstinspelningar eller specifika plats med leverantörer av Funktioner för Familjer. Dessa leverantörer samtycker även till att inte inhämta personliga uppgifter från användare under konversationer med Google Assistent. Vi vidtar åtgärder om vi upptäcker funktioner som bryter mot dessa policyer.

Sparar Google Assistent ljudinspelningar från funktioner för barn?

Vi sparar inte ljudinspelningar från interaktioner med funktioner för barn som Actions for Families-aktiviteter eller YouTube Kids-videor om vi inte har samtycke från ett Google-konto som hanteras via Family Link som har valt att inkludera ljudinspelningar. Mer information finns i vårt integritetsmeddelande.

Kan jag ta bort data från mitt barns aktiviteter med Google Assistent?

Ja. Du kan få åtkomst till, exportera och radera barnets sparade aktivitet genom att logga in på barnets konto som hanteras av Family Link. Du kan även hantera barnets aktivitetsinställningar via Family Link-appen eller genom att besöka families.google.com och klicka på barnets profil. Du kan läsa mer på g.co/childaccounthelp.

Google Assistent
Läs mer
om Google Assistent.
Läs om hur säkerheten är inbyggd i
alla våra produkter.