Naše princípy
ochrany súkromia a zabezpečenia.

Budujeme ochranu súkromia, ktorá funguje pre všetkých. Ochrana súkromia a zabezpečenie používateľov je zodpovednosť súvisiaca s vytváraním výrobkov a služieb, ktoré sú bez peňažného poplatku a prístupné pre všetkých. Je to dôležité najmä preto, že s vývojom technológií sa musí zároveň vyvíjať aj bezpečnosť. Tieto princípy usmerňujú naše služby, procesy a zamestnancov k tomu, aby boli všetky údaje používateľov súkromné a v bezpečí.

1.

Rešpektujeme svojich používateľov.
Rešpektujeme ich súkromie.

Sme presvedčení, že tieto princípy nie je možné od seba oddeliť. Spolu predstavujú jediné základné presvedčenie, ktoré formovalo všetko, čo sme urobili od prvého dňa a čo budeme robiť v budúcnosti. Keď ľudia používajú naše služby, zverujú nám svoje údaje, takže je našou povinnosťou nakladať s nimi zodpovedne. Znamená to, že vždy zvážime, ktoré údaje používame, ako ich používame a ako ich chránime.

2.

Poskytujeme jasné informácie o tom,
aké údaje zhromažďujeme
a na aké účely.

Snažíme sa poskytovať jednoducho pochopiteľné informácie o tom, ktoré údaje zhromažďujeme, ako ich používame a prečo. Pomáhame tak ľuďom informovane sa rozhodovať, ako budú služby Googlu používať. Transparentnosť znamená zaistiť bezprostrednú dostupnosť, pochopiteľnosť a použiteľnosť týchto informácií.

3.

Nikdy nikomu nepredávame
osobné údaje
svojich používateľov.

Pomocou údajov sa snažíme čo najviac zvýšiť užitočnosť služieb Googlu, ako sú Vyhľadávanie a Mapy. Používame ich aj na zobrazovanie relevantnejších reklám. Tieto reklamy síce pomáhajú financovať naše služby a poskytovať ich všetkým bez peňažného poplatku, ale je dôležité objasniť, že osobné údaje našich používateľov jednoducho nepredávame.

4.

Zjednodušujeme spôsob, akým
môžu používatelia
ovládať ochranu súkromia.

Keď ide o ochranu súkromia, vieme, že jedno nastavenie pre všetkých nestačí. Každý účet Google má integrované ovládanie na zapnutie či vypnutie zhromažďovania údajov, ktoré používateľom umožňuje zvoliť tie najvhodnejšie nastavenia ochrany súkromia. S vývojom technológií sa vyvíjajú aj naše nastavenia ochrany súkromia, ktoré zaisťujú, že súkromie je individuálnou voľbou každého používateľa, na ktorú má nárok.

5.

Poskytujeme používateľom
možnosti na kontrolu, presun
alebo odstránenie ich údajov.

Sme presvedčení, že každý používateľ by mal mať prístup k osobným údajom, ktoré s nami zdieľa, a to kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu. Preto sa snažíme uľahčiť ľuďom prístup k údajom, ich kontrolu, sťahovanie a podľa potreby presun do inej služby alebo ich úplne odstránenie.

6.

Do našich služieb
integrujeme
technológie
s najvyššou úrovňou zabezpečenia.

Rešpektovanie súkromia používateľov znamená chrániť údaje, ktoré nám zverujú. S cieľom zaistiť zabezpečenie všetkých produktov a služieb Googlu programujeme a nasadzujeme jednu z najpokročilejších bezpečnostných infraštruktúr na svete. Znamená to, že musíme neustále zlepšovať a posilňovať integrované technológie zabezpečenia, aby zisťovali internetové hrozby a chránili pred nimi tak, aby im používatelia neboli nikdy vystavení.

7.

Snažíme sa ísť príkladom
v rozvíjaní zabezpečenia internetu
pre všetkých.

Zaistenie bezpečnosti používateľov online sa nekončí Googlom, platí pre celý internet. Google bol prvou firmou, ktorá vytvorila mnoho bezpečnostných noriem, ktoré dnes všetci používame, a naďalej inovuje nové bezpečnostné technológie, ktoré môžu používať úplne všetci. Poznatky, skúsenosti a nástroje v oblasti zabezpečenia zdieľame s partnermi, organizáciami a konkurentmi na celom svete, pretože bezpečnosť na celom internete vyžaduje spoluprácu celého odvetvia.

Preskúmajte, ako Google pomáha
zaisťovať bezpečnosť všetkých používateľov internetu.