Nasze zasady
dotyczące prywatności i bezpieczeństwa

Tworzymy technologie prywatności przyjazne dla wszystkich. Spoczywa na nas odpowiedzialność za ochronę prywatności i bezpieczeństwa naszych użytkowników, która wynika z tworzenia bezpłatnych usług dostępnych dla wszystkich. Jest to szczególnie ważne, ponieważ technologia się rozwija, a zasady bezpieczeństwa muszą być do tego dostosowane. Dzięki naszym zasadom dotyczącym pracowników, procesów i produktów użytkownicy mogą być pewni prywatności oraz bezpieczeństwa swoich danych.

1.

Szanujemy naszych użytkowników
i ich prywatność.

Uważamy, że nie sposób rozdzielić tych idei. Składają się one na jedną podstawową zasadę, która towarzyszy nam od pierwszego dnia działalności. Gdy użytkownicy wybierają nasze usługi, powierzają nam swoje informacje – a my mamy obowiązek postępować z nimi odpowiedzialnie. Oznacza to, że musimy zwracać szczególną uwagę na to, jakie dane i w jaki sposób wykorzystujemy oraz jak je chronimy.

2.

Mówimy przejrzyście o tym,
jakie dane zbieramy
i dlaczego.

Aby pomóc użytkownikom podejmować świadome decyzje na temat korzystania z usług i produktów Google, staramy się ułatwiać im zrozumienie tego, jakie dane gromadzimy oraz jak i dlaczego ich używamy. Nasza strategia przejrzystości zakłada, że te informacje są łatwo dostępne i zrozumiałe oraz dają możliwość podejmowania konkretnych działań.

3.

Nigdy nie sprzedajemy nikomu
danych osobowych
naszych użytkowników.

Wykorzystujemy dane, aby usługi Google takie jak wyszukiwarka i Mapy były maksymalnie użyteczne. Używamy ich także po to, aby wyświetlać trafniejsze reklamy. Chociaż reklamy te pozwalają nam finansować nasze usługi i udostępniać je bezpłatnie wszystkim użytkownikom, to musimy wyraźnie zaznaczyć, że dane osobowe naszych użytkowników nie są na sprzedaż.

4.

Pomagamy
ludziom kontrolować
prywatność.

Wiemy, że gdy chodzi o prywatność, nie istnieje jedno uniwersalne rozwiązanie. Wszystkie konta Google mają funkcje zarządzania danymi, dzięki którym użytkownicy mogą wybrać najbardziej odpowiadające im ustawienia prywatności. W miarę rozwoju technologii te funkcje się zmieniają, a użytkownik sam decyduje o ochronie swojej prywatności.

5.

Umożliwiamy ludziom
przeglądanie, przenoszenie
i usuwanie ich danych.

Uważamy, że każdy użytkownik powinien mieć dostęp do danych, które nam udostępnia – w dowolnym momencie i celu. Dlatego staramy się ułatwiać użytkownikom zarządzanie ich danymi, aby bez problemu mogli z nich korzystać, przeglądać je, pobierać, przenosić do innej usługi, a nawet całkowicie usuwać.

6.

W każdej naszej usłudze
wykorzystujemy
najpotężniejsze
technologie zabezpieczające.

Poszanowanie prywatności naszych użytkowników oznacza ochronę danych, które oni nam powierzają. Aby zapewnić bezpieczeństwo każdej usługi Google, rozwijamy i wykorzystujemy jedną z najbardziej zaawansowanych infrastruktur zabezpieczeń na świecie. Nieustannie wzmacniamy nasze wbudowane technologie zabezpieczeń, aby wykrywać coraz bardziej wyrafinowane zagrożenia internetowe i chronić przed nimi użytkowników.

7.

Inwestujemy w bezpieczeństwo
dla wszystkich użytkowników
internetu.

Ochrona bezpieczeństwa użytkowników w internecie nie kończy się na Google, ale dotyczy całej sieci. Firma Google jako pierwsza stworzyła wiele standardów bezpieczeństwa, z których wszyscy dzisiaj korzystamy. Wciąż opracowujemy nowe technologie zabezpieczeń, które chcemy powszechnie udostępniać. Dzielimy się naszymi analizami, doświadczeniami i narzędziami z partnerami, organizacjami i konkurentami z całego świata, ponieważ pełne bezpieczeństwo w internecie wymaga pełnej współpracy całej branży.

Dowiedz się, jak Google dba
o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników w internecie.