Informacje i treści,
którym
możesz ufać

W Google dążymy do znalezienia równowagi między dostarczaniem informacji a ochroną użytkowników i społeczeństwa. Traktujemy naszą odpowiedzialność poważnie. Chcemy zapewniać dostęp do wiarygodnych informacji i treści przez ochronę użytkowników, udostępnianie rzetelnych wiadomości oraz współpracę z ekspertami i organizacjami na rzecz bezpieczniejszego internetu.

Chronimy użytkowników

Zapewniamy bezpieczeństwo całemu społeczeństwu dzięki zaawansowanym zabezpieczeniom, które nie tylko zapobiegają szkodliwym i nielegalnym treściom, ale także je wykrywają oraz na nie reagują.

Zapobiegamy

Zapobiegamy nadużyciom

Aby chronić użytkowników przed nieodpowiednimi treściami, korzystamy z zabezpieczeń opartych na AI. Gmail co minutę automatycznie blokuje prawie 10 milionów e-maili zawierających spam ze skrzynek odbiorczych, a wyszukiwarka ma narzędzia zapobiegające sugerowaniu przez autouzupełnianie potencjalnie szkodliwych zapytań. Automatyczne wykrywanie pomaga YouTube wydajnie, skutecznie i na dużą skalę usuwać szkodliwe treści – w II kwartale 2023 r. 93% filmów naruszających zasady usuniętych z YouTube zostało najpierw wykrytych automatycznie. Wdrażamy też odpowiednie zabezpieczenia w naszych narzędziach generatywnej AI, aby zminimalizować ryzyko wykorzystania ich do tworzenia szkodliwych treści.

Oprócz tego każda z naszych usług podlega zestawowi zasad, który określa dozwolone i niedozwolone treści oraz zachowania. Stale ulepszamy i aktualizujemy nasze zasady, aby uwzględnić pojawiające się zagrożenia. Jeśli chodzi o pracę nad AI, bazujemy też na zasadach dotyczących sztucznej inteligencji, które nadają kierunek rozwojowi usługi i pomagają nam testować i oceniać każde zastosowanie AI przed jego wprowadzeniem.

Wykrywamy

Wykrywamy szkodliwe treści

W miarę ewolucji taktyk nieuczciwych podmiotów musimy pracować jeszcze ciężej, aby wykrywać szkodliwe treści w naszych usługach. Dzięki AI możemy to robić na większą skalę. Oparte na AI klasyfikatory pomagają szybko oznaczać potencjalnie szkodliwe treści do usunięcia lub przekazania osobie weryfikującej. W 2022 r. automatyczne egzekwowanie zasad pomogło nam wykryć i zablokować ponad 51,2 miliona reklam zawierających wypowiedzi szerzące nienawiść, przemoc i szkodliwe twierdzenia dotyczące zdrowia. Ponadto duże modele językowe (LLM), czyli przełomowy rodzaj AI, składają obietnicę wykładniczego skrócenia czasu potrzebnego na wykrycie i ocenę szkodliwych materiałów, szczególnie w przypadku nowych i pojawiających się zagrożeń.

Współpracujemy też z organizacjami zewnętrznymi zgłaszającymi treści, które ich zdaniem mogą być szkodliwe. Zarówno Google, jak i YouTube przyjmują opinie od setek priorytetowych podmiotów sygnalizujących, czyli organizacji na całym świecie z wiedzą kulturową i merytoryczną, które przekazują nam treści do sprawdzenia.

Reagujemy

Reagujemy w odpowiedni sposób

Oceniamy potencjalne naruszenia zasad i odpowiednio reagujemy na zgłoszone treści, korzystając zarówno z pracy ludzi, jak i technologii opartej na AI. Jeśli treść narusza nasze zasady, możemy ją ograniczyć, usunąć, wyłączyć zarabianie lub podjąć działania na poziomie konta, aby zminimalizować kolejne nadużycia.

W 2022 r. usunęliśmy z Map Google ponad 300 milionów fałszywych treści i 115 milionów opinii naruszających zasady oraz zablokowaliśmy 20 milionów prób utworzenia fałszywych profili firm. W II kwartale 2023 r. usunęliśmy z YouTube ponad 14 milionów kanałów i 7 milionów filmów za naruszenie naszych wytycznych dla społeczności.

Aby ocenić kontekst i niuanse, a jednocześnie zmniejszyć ryzyko nadmiernego usuwania treści, korzystamy z pomocy około 20 tys. przeszkolonych weryfikatorów, którzy pracują na różnych stanowiskach – zajmują się egzekwowaniem zasad, moderowaniem treści i ocenianiem zgłoszonych materiałów w produktach i usługach Google.

Jeśli twórca lub wydawca uważa, że podjęliśmy niewłaściwą decyzję, może złożyć odwołanie.

Udostępniamy rzetelne informacje

Użytkownicy mogą zaufać materiałom widocznym na naszych platformach – dostarczamy wiarygodne informacje i najlepsze w swojej klasie narzędzia, które umożliwiają samodzielną ocenę treści.

Jak porządkujemy informacje

Inteligentne algorytmy

Stale aktualizowane algorytmy stanowią podstawę wszystkich naszych działań – od usług takich jak Mapy Google po wyniki wyszukiwania. Te algorytmy wykorzystują zaawansowane duże modele językowe (LLM) i sygnały, takie jak słowa kluczowe lub aktualność witryny i treści, dzięki czemu użytkownicy mogą znaleźć najbardziej trafne i przydatne wyniki. Na przykład YouTube eksponuje wysokiej jakości treści z wiarygodnych źródeł w wynikach wyszukiwania, rekomendacjach i panelach informacyjnych, aby użytkownicy mogli znaleźć aktualne, dokładne i pomocne wiadomości i informacje.

Narzędzia ułatwiające ocenę treści

Stworzyliśmy szereg funkcji ułatwiających zrozumienie i ocenę treści, na które zwróciły uwagę nasze algorytmy i narzędzia generatywnej AI. W ten sposób zapewniamy szerszy kontekst dla materiałów dostępnych online.

Odpowiedzialnie zarządzamy treściami w YouTube

W ramach YouTube staramy się udostępniać odpowiedzialną platformę, na której mogą polegać widzowie, twórcy i reklamodawcy tworzący naszą społeczność.
Dowiedz się więcej o naszym podejściu.

Współpracujemy na rzecz bezpieczniejszego internetu

Aktywnie współpracujemy z ekspertami i organizacjami oraz przekazujemy im cenne informacje i udostępniamy im nasze zasoby i technologie.

Dzielimy się wiedzą

Dzielimy się wiedzą w trosce o bezpieczeństwo użytkowników

Współpracujemy z ekspertami ze społeczeństwa obywatelskiego, środowisk akademickich i instytucji państwowych, aby stawić czoła globalnym problemom, takim jak nieprawdziwe informacje, bezpieczeństwo reklam, uczciwość wyborów, AI w moderowaniu treści i zwalczanie wykorzystywania dzieci w internecie. Publikujemy też wyniki badań i udostępniamy zbiory danych naukowcom, aby umożliwić dalszy postęp w tej dziedzinie.

W YouTube regularnie konsultujemy się z niezależnym Komitetem doradczym ds. dzieci i rodzin w sprawie aktualizacji usług i zasad, w tym zasad dotyczących młodzieży, a także serii aktualizacji usług skupiających się na zdrowiu psychicznym i dobrym samopoczuciu nastolatków.

Udostępniamy sygnały

Współpraca z ekspertami w celu zwalczania nielegalnych treści

Współpracujemy również z partnerami, aby wykrywać i udostępniać wyraźne sygnały dotyczące nieodpowiednich treści i umożliwiać ich usunięcie z większego ekosystemu. Co roku przekazujemy miliony hashów związanych z CSAM amerykańskiemu Narodowemu Centrum ds. Dzieci Zaginionych i Wykorzystywanych. Uczestniczymy też w programie Project Lantern, który umożliwia firmom technologicznym udostępnianie sygnałów w bezpieczny i odpowiedzialny sposób. Ponadto YouTube jest współzałożycielem globalnego forum internetowego do zwalczania terroryzmu (Global Internet Forum to Counter Terrorism, GIFC), które zrzesza przedstawicieli branży technologicznej, rządy, społeczeństwo obywatelskie i środowisko akademickie w celu zwalczania terroryzmu i brutalnej działalności ekstremistycznej w internecie.

Udostępniamy zasoby

Wspieramy organizacje zajmujące się bezpieczeństwem

Na całym świecie wspieramy organizacje zajmujące się bezpieczeństwem w sieci i kompetencjami w zakresie korzystania z mediów. Robimy to w ramach zaawansowanych programów oferujących szkolenia i materiały, takich jak program Asy Internetu, „Naciśnij pauzę” w YouTube czy Google News Lab. Ponadto Google i YouTube ogłosiły przekazanie grantu w wysokości 13,2 miliona dolarów organizacji International Fact-Checking Network (IFCN), aby wesprzeć jej sieć 135 organizacji weryfikujących informacje. Łącznie dzięki naszej współpracy ponad 550 tys. dziennikarzy zdobyło umiejętności cyfrowego weryfikowania informacji, a kolejne 2,6 miliona przeszkoliliśmy online.

Aktywnie udostępniamy interfejsy API związane z bezpieczeństwem

Udostępniamy narzędzia, które pomagają innym organizacjom chronić swoje platformy i użytkowników przed szkodliwymi treściami.

Inżynierskie Centrum Bezpieczeństwa Google (GSEC) w Dublinie

Bierzemy odpowiedzialność za treści – Dublin

Inżynierskie Centrum Bezpieczeństwa Google w Dublinie, specjalizujące się w odpowiedzialności za treści, to regionalne centrum ekspertów Google, którzy pracują nad przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się nielegalnych i szkodliwych treści. Jest to również miejsce, gdzie możemy udostępnić efekty tej pracy decydentom, badaczom i organom regulacyjnym. Sieć Inżynierskich Centrów Bezpieczeństwa Google zapewnia naszym zespołom przestrzeń, inspirację i wsparcie niezbędne do tworzenia rozwiązań nowej generacji zwiększających bezpieczeństwo online.

Przydatne informacje i większe bezpieczeństwo w sieci

Nasza praca na rzecz dostarczania wiarygodnych informacji i treści ma teraz znaczenie większe niż kiedykolwiek wcześniej. Aby sprostać wyzwaniom związanym z moderacją treści, będziemy nadal inwestować w opracowywanie i ulepszanie zasad, usług i procesów. Pozwoli nam to dbać o bezpieczeństwo użytkowników online.

Dowiedz się, jak Google dba
o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników w internecie.