Vi ivaretar personvernet ditt gjennom
ansvarlig databehandling.

Data spiller en viktig rolle når det gjelder å gjøre produktene og tjenestene du bruker hver dag, nyttigere. Vi jobber grundig for å behandle disse dataene på en ansvarlig måte og ivareta personvernet ditt med strenge protokoller og nyskapende personvernteknologier.

DATAMINIMERING

Begrensning av personlig informasjon som brukes og lagres

Vi mener at produkter ikke skal beholde informasjonen din lenger enn du mener det er nyttig for deg – for eksempel ved å finne favorittdestinasjonene dine i Maps eller få anbefalinger for ting å se på YouTube.

Når du slår på posisjonsloggen for første gang – den er slått av som standard – blir alternativet for automatisk sletting som standard satt til 18 måneder. Alternativet for automatisk sletting for Nett- og appaktivitet blir også satt til 18 måneder for nye kontoer. Dette betyr at aktivitetsdataene dine automatisk og kontinuerlig blir slettet etter 18 måneder, i stedet for at de beholdes inntil du velger å slette dem. Du kan endre disse innstillingene eller innstillingen for automatisk sletting når som helst.

TILGANGSBLOKKERING

Vi selger aldri din personlige informasjon til andre, og vi gir deg kontrollen over hvem som har tilgang til dem

Vi jobber grundig for å beskytte dataene dine fra tredjeparter. Derfor har vi strenge retningslinjer om å ikke selge din personlige informasjon til andre. Vi deler ikke personlig identifiserende informasjon med annonsører, for eksempel navnet ditt eller e-postadressen din, med mindre du ber oss om det. Hvis du for eksempel ser en annonse for en nærliggende blomsterbutikk og velger knappen «trykk for å ringe», kobler vi samtalen. Da hender det vi deler telefonnummeret ditt med blomsterbutikken. Hvis du bruker en Android-enhet, krever vi at tredjepartsapper ber om tilgang til bestemte typer data – for eksempel bilder, kontakter eller posisjon.

PERSONVERNINNOVASJON

Avanserte teknologier for personvern bidrar til at din personlige informasjon forbli privat

Vi skaper hele tiden nye teknologier som beskytter den private informasjonen din, uten at det går utover opplevelsen i produktene våre.

Distribuert læring er en teknologi for dataminimering som er utviklet hos Google, som lærer opp modeller for maskinlæring til å tilby mange av de nyttige funksjonene våre på enheten din, for eksempel ordforslag. Denne nye tilnærmingen bidrar til å ivareta personvernet ditt ved å levere nyttige opplevelser i produktene våre, samtidig som din personlige informasjon forblir på enhetene dine.

Vi bruker ledende teknikker for anonymisering for å beskytte dataene dine, samtidig som vi jobber for å gjøre tjenestene våre bedre for deg. Vi samler for eksempel inn og anonymiserer data fra millioner av brukere for å foreslå alternative ruter, slik at du kan komme deg hjem raskere.

For å tilby funksjoner som viser informasjon om antall besøkende på ulike steder i Maps, kan vi bruke en avansert teknologi for anonymisering kalt «differensielt personvern». Denne teknologien tilfører støy i informasjonen din, slik at den ikke kan brukes til å identifisere deg personlig.

Gjennomgang av personvernet

Vi følger strenge personvernprotokoller
gjennom hele produktutviklingsprosessen

Personvernet står i fokus når vi lager produktene våre, med strenge personvernstandarder gjennom hele produktutviklingsprosessen. Hvert produkt og hver funksjon overholder disse personvernstandardene, som implementeres gjennom omfattende gjennomganger av personvernet. Finn ut mer ipersonvernreglene våre.

ÅPENHET OM DATA

Vi gjør det enkelt å se og slette dataene dine

Måten du bruker produktene og tjenestene våre på, er opp til deg. For å hjelpe deg med å ta informerte beslutninger om hvilke data som skal lagres, deles eller slettes, gjør vi det enkelt å forstå hvilke data som innhentes, og hvorfor.

Du kan for eksempel få oversikt over Google-produktene du bruker, og tingene du lagrer, for eksempel e-poster og bilder. Og med Min aktivitet er det enkelt å se eller slette data som er samlet inn fra aktiviteten din i ulike Google-tjenester, inkludert tingene du har søkt etter, sett og sett på.

DATAPORTABILITET

Vi gjør det mulig for deg å ta med deg dataene dine

Vi mener at alle brukere skal ha tilgang til innholdet de har delt med oss – når som helst og av hvilken som helst grunn. Derfor har vi laget «Last ned dataene dine» – slik at du kan laste ned bildene, e-postene, kontaktene og bokmerkene dine. Du kan velge å kopiere dataene, sikkerhetskopiére dem, eller flytte dem til en annen tjeneste.

Du har alltid kontroll over dataene som er lagret i Google-kontoen din. Finn ut mer her.

Vi jobber grundig for å overholde
gjeldende lover for databeskyttelse

Vi jobber alltid med å overholde alle nødvendige personvernregler og -lover. I årenes løp har vi samarbeidet med datatilsynsmyndigheter over hele verden, og vi har implementert sterk beskyttelse av personvernet som gjenspeiler veiledningen i disse lovene. Og vi fortsetter å investere i oppgradering av systemene og retningslinjene våre for å overholde personvernregler og -lover over hele verden.

Finn ut mer
Finn ut hva vi gjør for
å holde deg trygg på nettet.