Mūsu konfidencialitātes un drošības principi

Mēs izstrādājam individuāli pielāgojamus konfidencialitātes risinājumus. Tas ir pienākums, ko uzliek brīvi un bez maksas pieejamu produktu un pakalpojumu izstrāde. Tas ir īpaši svarīgi, jo līdz ar tehnoloģiju attīstību rodas arvien jaunas konfidencialitātes prasības. Lai rūpētos par mūsu lietotāju datu konfidencialitāti un aizsardzību, mūsu speciālistu darbs, mūsu procesi un produkti tiek balstīti uz šiem principiem.

 1. 1. Lietotāji un lietotāju konfidencialitāte ir jāciena.

  Mēs uzskatām, ka šīs idejas ir nešķiramas. Kopā tās veido vienotu pamatprincipu, kas jau sākotnēji ir bijis ikviena mūsu izstrādātā produkta pamatā, un mēs turpināsim to ievērot arī visu nākamo produktu izstrādē. Izmantojot mūsu produktus, lietotāji mums uztic savu informāciju, un mūsu pienākums ir ievērot lietotāju intereses. Tas nozīmē, ka mums vienmēr ir rūpīgi jāizvērtē, kādus datus mēs izmantojam, kādam mērķim tie tiks lietoti un kā mēs tos aizsargājam.

 2. 2. Ir skaidri jānorāda, kādi dati tiek apkopoti un kādiem mērķiem tas tiek darīts.

  Lai lietotāji varētu pieņemt pārdomātus lēmumus par Google produktu izmantošanas veidu, mēs skaidri norādām, kādi dati tiek apkopoti, kā un kādiem mērķiem tie tiek izmantoti. Pārskatāmība nozīmē, ka šī informācija ir brīvi pieejama, saprotama un izmantojama.

 3. 3. Lietotāju personas informāciju nedrīkst pārdot.

  Mēs izmantojam datus, lai pēc iespējas uzlabotu Google produktu, piemēram, Meklēšanas un pakalpojuma Maps, lietderību. Dati tiek izmantoti arī atbilstošāku reklāmu rādīšanai. Reklāmas finansē mūsu pakalpojumus — tādējādi pakalpojumi visiem ir pieejami bez maksas, taču ir būtiski uzsvērt, ka mūsu lietotāju personas informācija netiek pārdota.

 4. 4. Lietotājiem ir jāsniedz ērtas konfidencialitātes iestatījumu pārvaldības iespējas.

  Mēs zinām, ka konfidencialitātes jomā vienots risinājums nav iespējams. Katrā Google kontā ir iebūvētas datu pārvaldības vadīklas, kuras var ieslēgt vai izslēgt, tādējādi mūsu lietotāji var izvēlēties sev piemērotākos konfidencialitātes iestatījumus. Līdz ar tehnoloģiju attīstību mēs attīstām arī mūsu konfidencialitātes pārvaldības vadīklas, lai nodrošinātu, ka katrs lietotājs pats izvēlas savu datu konfidencialitātes līmeni.

 5. 5. Lietotājiem ir jāsniedz iespēja pārskatīt, pārvietot un dzēst viņu datus.

  Mēs uzskatām, ka mums lietotājiem ir jāsniedz iespēja jebkurā laikā neatkarīgi no iemesla piekļūt savai personas informācijai, ko viņi mums ir izpauduši. Tāpēc mēs gādājam, lai lietotāji varētu ērti piekļūt saviem datiem un tos pārskatīt, un, ja lietotāji to vēlas, lejupielādēt un pārvietot savus datus uz citu pakalpojumu vai dzēst tos pilnībā.

 6. 6. Mūsu produktos tiek iebūvētas vislabākās drošības tehnoloģijas.

  Cieņa pret lietotāju konfidencialitāti ietver mums uzticēto lietotāju datu aizsardzību. Lai nodrošinātu ikviena Google produkta un pakalpojuma drošumu, mēs izstrādājam un izmantojam vienu no pasaulē modernākajām drošības infrastruktūrām. Tas nozīmē pastāvīgu iebūvēto drošības tehnoloģiju pilnveidošanu, lai tās spētu atklāt arvien jaunus apdraudējumus tiešsaistē un nodrošināt aizsardzību, vēl pirms šie apdraudējumi skar mūsu lietotājus.

 7. 7. Lai sekmētu drošību tiešsaistē ikvienam, ir jārāda piemērs.

  Lietotāju drošība tiešsaistē neaprobežojas tikai ar Google pakalpojumiem — tā ir jāuzlabo visā internetā. Google bija pirmais uzņēmums, kas izveidoja daudzus no patlaban plaši lietotajiem drošības standartiem, un mēs turpināsim izstrādāt drošības tehnoloģiju jaunievedumus, kurus var izmantot visi. Mēs piedāvājam mūsu zināšanas par drošību, apgūto pieredzi un rīkus partneriem, organizācijām, konkurentiem un ikvienam interesentam visā pasaulē, jo drošības sekmēšanai visā internetā ir nepieciešama nozares mēroga sadarbība.

Plašāka informācija par mūsu drošības pasākumiem

Jūsu drošība

Mēs nodrošinām jūsu aizsardzību tiešsaistē, izmantojot nozarē labākās drošības tehnoloģijas.

Jūsu konfidencialitāte

Mēs izstrādājam individuāli pielāgojamus konfidencialitātes risinājumus.

Ģimenēm

Mēs piedāvājam risinājumus jūsu ģimenei piemērotāko tiešsaistes iestatījumu pārvaldībai.