Meie privaatsus- ja turvapõhimõtted

Loome privaatsusfunktsioone, mis sobivad kõigile. See on vastutus, mis kaasneb kõigi jaoks saadaval olevate tasuta teenuste loomisega. See on eriti oluline tehnoloogia arengu ja privaatsuse vajaduse suurenemise tõttu. Meie teenused, protsessid ja töötajad järgivad neid põhimõtteid kasutajate andmete privaatsuse, ohutuse ja turvalisuse tagamisel.

 1. 1. Austame oma kasutajaid. Austame nende privaatsust.

  Usume, et need ideed on lahutamatud. Koos moodustavad need põhilised tõekspidamised, mis on algusest peale mõjutanud kogu meie tegevust ja teevad seda ka edaspidi. Kui inimesed kasutavad meie tooteid, usaldavad nad meie kätte oma andmed, mistõttu on meie kohustus seda usaldust õigustada. See tähendab, et peame alati silmas seda, milliseid andmeid kasutame ning kuidas seda teeme ja kuidas andmeid kaitseme.

 2. 2. Anname selget teavet selle kohta, milliseid andmeid kogume ja miks seda teeme.

  Meie eesmärk on selgelt kirjeldada, milliseid andmeid kogume, kuidas neid kasutatakse ja miks seda tehakse, et aidata inimestel teha teadlikke otsuseid Google'i teenuste kasutamise kohta. Läbipaistvus tähendab, et see teave on hõlpsasti saadaval ja arusaadav ning sellest võib toimingutel juhinduda.

 3. 3. Me ei müü kunagi kasutajate isiklikke andmeid.

  Andmete abil saame muuta Google'i teenused, näiteks otsingu ja Mapsi, võimalikult kasulikuks. Samuti kasutame andmeid asjakohasemate reklaamide esitamiseks. Need reklaamid aitavad meie teenuseid rahastada ja neid kõigile tasuta pakkuda, ent meie kasutajate isikuandmed ei ole ühelgi juhul müügiks.

 4. 4. Võimaldame inimestel hõlpsasti oma privaatsusseadeid hallata.

  Privaatsusega seonduva puhul teame, et üht kõigile sobivat lahendust ei ole olemas. Igal Google'i kontol saab andmete juhtelemendid sisse ja välja lülitada, et kasutajad saaksid valida sobivad privaatsusseaded. Tehnoloogia arenedes arenevad ka meie privaatsuse juhtelemendid, tagades, et privaatsus oleks alati kasutaja tehtav individuaalne valik.

 5. 5. Võimaldame inimestel oma andmeid üle vaadata, teisaldada või kustutada.

  Usume, et igal kasutajal peab olema juurdepääs isikuandmetele, mida ta on meiega jaganud – igal ajal ja mis tahes põhjusel. Seetõttu võimaldame inimestel hõlpsasti oma andmetele juurde pääseda ja need üle vaadata, alla laadida ja soovi korral muusse teenusesse teisaldada või täielikult kustutada.

 6. 6. Integreerime tugevaimad turbetehnoloogiad oma teenustesse.

  Kasutajate privaatsuse austamine tähendab, et meie ülesanne on kaitsta andmeid, mille nad meile usaldavad. Kõigi Google'i toodete ja teenuste kaitsmiseks töötame selle nimel, et luua ja rakendada üht maailma kõige arenenumat turbetaristut. See tähendab, et peame oma sisseehitatud turbetehnoloogiat igapäevaselt tugevdama, et veebis pidevalt arenevaid ohte tuvastada ja kõrvaldada, enne kui need meie kasutajateni jõuavad.

 7. 7. Näitame liidritena eeskuju, et arendada veebiturvet kõigi jaoks.

  Kasutajate turvalisuse kaitsmine veebis ei piirdu ainult Google'iga, see on vajalik kõikjal Internetis. Google oli esimene ettevõte, kes lõi paljud turbestandardid, mida kasutatakse tänapäeval kõikjal, ja loome ka edaspidi uuenduslikke turbetehnoloogiaid, mida kõik saaksid kasutada. Jagame oma turbealaseid teadmisi, kogemusi ja tööriistu partnerite, organisatsioonide ja konkurentidega üle terve maailma, kuna Interneti-ülese turvalisuse tagamiseks on vaja teha valdkonnas koostööd.

Vaadake lisateavet meie panuse kohta turvalisuse suurendamisse

Teie turvalisus

Kaitseme teid veebis valdkonna juhtivate turbefunktsioonidega.

Teie privaatsus

Loome privaatsusfunktsioone, mis sobivad kõigile.

Peredele

Aitame teil hallata pereliikmete jaoks sobivat veebisisu.