Spolupráce na posílení bezpečnosti na internetu

Společnost Google již dlouho otevřeně sdílí své vědomosti, zkušenosti a nástroje týkající se zabezpečení s partnery, konkurenty a organizacemi z celého světa. Vzhledem k tomu, že se bezpečnostní hrozby neustále vyvíjejí, je tato spolupráce celého oboru nezbytná k ochraně uživatelů a zajišťování bezpečnějšího internetu pro všechny.

Sdílení bezpečnostních řešení nám pomáhá společně zajistit bezpečnější internet

 • Technologie Bezpečné prohlížení chrání před rizikovými weby, aplikacemi a reklamami

  Technologii Bezpečné prohlížení jsme vyvinuli, abychom varovali uživatele, když se pokusí navštívit nebezpečné stránky, a chránili je tak před malwarem a phishingem. Bezpečné prohlížení nechrání jen uživatele Chromu – abychom zvýšili bezpečnost internetu pro všechny, zpřístupnili jsme tuto technologii ostatním společnostem k bezplatnému použití v jejich produktech, včetně prohlížečů Apple Safari a Mozilla Firefox. V současnosti Bezpečné prohlížení chrání více než tři miliardy zařízení. Na bezpečnostní problémy upozorňujeme také vlastníky webových stránek a nabízíme bezplatné nástroje k jejich rychlému řešení.

 • Šifrování HTTPS zvyšuje vaši bezpečnost na internetu

  Šifrování našich služeb pomocí protokolu HTTPS vám umožňuje připojovat se na naše weby a zadávat osobní údaje (jako jsou čísla platebních karet) bez obav, že tyto informace někdo zachytí. Vývojářům třetích stran nabízíme nástroje a zdroje, aby se toto zabezpečení rozšířilo i na ostatní weby. Šifrování HTTPS je jedním z kritérií, podle kterých algoritmus Vyhledávání Google určuje pořadí webů ve výsledcích vyhledávání. Slouží také pro domény nejvyšší úrovně jako .google nebo .app, které používají předběžné načítání HSTS, jež na těchto doménách vyžaduje použití protokolu HTTPS.

 • Zpřístupnění bezpečnostních nástrojů pro vývojáře, aby mohli předcházet bezpečnostním rizikům

  Když máme pocit, že by naše technologie zabezpečení mohly přinášet užitek i ostatním, zpřístupňujeme je a umožňujeme jejich využití všem vývojářům. Nástroj Google Cloud Security Scanner jsme například vývojářům bezplatně poskytli, aby mohli skenovat a analyzovat své webové aplikace v modulu App Engine a identifikovat chyby jejich zabezpečení.

 • Project Shield brání zahlcení zpravodajských webů

  Project Shield je služba, která pomocí našich technologií chrání zpravodajské, lidskoprávní a volební weby před útoky typu DDoS (Distributed Denial of Service). Jedná se o zahlcení webů falešným provozem za účelem přetížení webu a znemožnění přístupu k důležitým informacím. Bez ohledu na rozsah útoku je Project Shield vždy zdarma.

Inovace a transparentnost v oblasti špičkových bezpečnostních opatření

 • Nejsilnější ochrana pro uživatele s rizikem cíleného útoku

  I nejopatrnější uživatel může padnout do pasti důmyslného phishingového podvodu nebo jiného sofistikovaného a cíleného útoku. Program pokročilé ochrany je nejsilnější metoda zabezpečení od Googlu. Chrání osobní účty Google uživatelů, kteří jsou nejvíce vystaveni cíleným útokům, což jsou například novináři, podnikatelé, týmy vedoucí politické kampaně nebo kdokoli, kdo by mohl být ohrožen sofistikovanými digitálními útoky.

 • Ke zvýšení bezpečnosti internetu přispíváme zveřejňováním informací o našich postupech

  Od roku 2010 vydáváme zprávu Transparency Report s nejrůznějšími statistikami, jako je zjištěný phishing a malware nebo bezpečnostní iniciativy, např. technologie Bezpečné prohlížení. Zveřejňujeme také data o používání šifrování webových stránek a e‑mailových služeb. Neděláme to jenom proto, abychom uživatele informovali o vývoji našich technologií, ale také proto, abychom přiměli i ostatní přijmout vyšší standardy zabezpečení v zájmu celkového zvýšení bezpečnosti internetu pro všechny uživatele.

Zdokonalování standardů za účelem zvýšení bezpečnosti v celém oboru

 • Odměny za odhalené chyby zabezpečení

  Google vytváří programy odměn za odhalené chyby zabezpečení, v jejichž rámci jsou nezávislým výzkumníkům vypláceny odměny za odhalené chyby zabezpečení. Abychom odměnili všechny šikovné externisty, kteří pomáhají chránit naše uživatele, každý rok vyplácíme v rámci výzkumných grantů a za odhalené chyby odměny v řádu milionů dolarů. V současné době tyto programy nabízíme v rámci mnoha našich služeb, např. Chrome nebo Android.

  Kromě zapojení nezávislých výzkumníků máme také interní tým vývojářů nazvaný Project Zero, který vyhledává a opravuje chyby zabezpečení v softwaru používaném na celém internetu.

 • Spolupráce s nejlepšími odborníky za účelem rozvoje bezpečnostních řešení

  Naši výzkumníci při vytváření nových technologií zabezpečení, ochrany soukromí a ochrany před obtěžováním spolupracují s vědci, průmyslovými skupinami i neziskovými organizacemi. Vyvíjíme řešení, která mají za cíl změnit paradigma ochrany uživatelů na celém internetu. Ambiciózním výzkumným projektům poskytujeme podporu v podobě sdílených znalostí a přístupu ke zdrojům společnosti Google.

 • Zvyšování standardu ověření, aby bylo přihlašování vždy co nejbezpečnější

  Od začátku jsme spoluvytvářeli a adaptovali nejsilnější možné standardy přihlašování a ověřování. Spolupracujeme s mnoha dalšími firmami v oboru a prostřednictvím centralizovaných webových standardů sdílíme technologie. Jedním z takových partnerství je spolupráce s neziskovou organizací FIDO Alliance, s níž jsme vytvořili a nasadili nové oborové standardy pro bezpečný přístup zaměstnanců společností ke svým účtům.

 • Pomoc a školení bezpečnosti na internetu pro všechny

  Prostřednictvím výukových materiálů, školení a nástrojů pomáháme lidem po celém světě zůstat na internetu v bezpečí. Náš tým aktivní pomoci každý rok nabídne informace a školení více než 100 milionům lidí, včetně učitelů, studentů, rodičů, starších osob a hendikepovaných.

Další informace o našem úsilí o zajištění bezpečnosti

Zabezpečení

Na internetu vás chráníme pomocí špičkových bezpečnostních opatření.

Ochrana soukromí

Naše ochrana soukromí funguje univerzálně.

Pro rodiny

Pomáháme vám spravovat, co je pro vaši rodinu na internetu vhodné.