Informace a obsah,
kterým můžete věřit.

V Googlu se snažíme vyvážit poskytování informací s ochranou uživatelů a společnosti. Tuto odpovědnost bereme velmi vážně. Naším cílem je poskytovat přístup k důvěryhodným informacím a obsahu. Snažíme se chránit uživatele před újmou a poskytovat spolehlivé informace a spolupracujeme při tom s odborníky a organizacemi na vytváření bezpečnějšího internetu.

Chráníme vás před újmou.

Zajišťujeme vám i celé společnosti bezpečí pomocí pokročilých ochran, které nejen zabraňují publikování škodlivého a ilegálního obsahu, ale také ho rozpoznávají a reagují na něj.

Prevence

Předcházení zneužívání

K ochraně lidí před obsahem, který porušuje zásady, používáme prostředky založené na umělé inteligenci. Gmail uživatelům z doručené pošty každou minutu automaticky zablokuje téměř 10 milionů spamových e‑mailů a nástroje ve Vyhledávání zajišťují, aby automatické doplňování nenavrhovalo potenciálně škodlivé dotazy. Automatická detekce pomáhá YouTube odstraňovat škodlivý obsah efektivně a ve velkém měřítku – ve 2. čtvrtletí roku 2023 bylo 93 % videí porušujících zásady odstraněných z YouTube poprvé detekováno automaticky. Do našich nástrojů s generativní umělou inteligencí také implementujeme bezpečnostní ochrany, abychom minimalizovali riziko jejich použití k vytváření škodlivého obsahu.

Kromě toho má každá naše služba soubor zásad, který specifikuje přijatelný a nepřijatelný obsah a chování. Zásady neustále zdokonalujeme a aktualizujeme tak, aby řešily vznikající rizika. Pokud jde o naši práci v oblasti umělé inteligence, spoléháme se také na naše principy AI, kterými se řídíme při vývoji produktů a které nám pomáhají každou aplikaci s umělou inteligencí před publikováním otestovat a vyhodnotit.

Detekce

Detekce škodlivého obsahu

Protože se taktiky osob s nekalými úmysly neustále vyvíjejí, musíme na odhalování škodlivého obsahu v našich službách pracovat čím dál usilovněji. Při rozšiřování detekce zneužívání na našich platformách nám pomáhá umělá inteligence. Klasifikátory založené na umělé inteligenci pomáhají rychle nahlásit potenciálně škodlivý obsah za účelem odstranění nebo eskalace ke kontrole člověkem. V roce 2022 nám automatické vymáhání pomohlo odhalit a zablokovat více než 51,2 milionu reklam s projevy nenávisti, násilím a škodlivými zdravotními tvrzeními. Velké jazykové modely, průlomový typ umělé inteligence, navíc ukazují příslib exponenciálního zkrácení doby potřebné k detekci a vyhodnocení škodlivého materiálu, zejména u nových a vznikajících rizik.

Spolupracujeme také s externími organizacemi, které nahlašují obsah, který by podle nich mohl být škodlivý. Google i YouTube získávají zpětnou vazbu od stovek prioritních nahlašovatelů (organizací z celého světa s odbornými znalostmi v oblasti kultury a kontrolních témat), kteří nám eskalují obsah ke kontrole.

Reakce

Náležitá reakce

Při vyhodnocování potenciálních porušení zásad a rozhodování ohledně nahlášeného obsahu využíváme kromě lidí také technologii založenou na umělé inteligenci. Když určitý obsah porušuje naše zásady, můžeme k němu omezit přístup, odstranit ho, zrušit jeho zpeněžování nebo podniknout kroky na úrovni účtu k omezení zneužití v budoucnu.

V roce 2022 jsme v Mapách Google zablokovali nebo odstranili více než 300 milionů položek falešného obsahu a 115 milionů recenzí porušujících zásady a zabránili jsme 20 milionům pokusů o vytvoření falešných firemních profilů. Ve 2. čtvrtletí roku 2023 jsme z YouTube odstranili více než 14 milionů kanálů a 7 milionů videí kvůli porušení našich pokynů pro komunitu.

Abychom zohlednili kontext a drobné nuance a snížili riziko zbytečného odstranění, využíváme přibližně 20 000 odborně vyškolených kontrolorů, kteří pracují v různých rolích při prosazování našich zásad, moderování obsahu a posuzování nahlášeného obsahu ve všech produktech a službách Google.

Pokud se autor nebo vydavatel domnívá, že jsme rozhodli nesprávně, můžete se proti našemu rozhodnutí odvolat.

Poskytujeme spolehlivé informace.

Poskytujeme spolehlivé informace a nejlepší nástroje ve své třídě k vyhodnocování obsahu, abyste informacím a obsahu na našich platformách mohli věřit.

Jak uspořádáváme informace

Inteligentní algoritmy

Základem všeho, co děláme (od Map Google až po výsledky vyhledávání), jsou naše neustále aktualizované algoritmy. Tyto algoritmy využívají pokročilé velké jazykové modely a signály, jako jsou klíčová slova nebo aktuálnost webu a obsahu, abyste vždy našli ty nejrelevantnější a nejužitečnější výsledky. Na YouTube například ve výsledcích vyhledávání, doporučeních a informačních panelech zvýrazňujeme vysoce kvalitní obsah z důvěryhodných zdrojů, abychom lidem pomohli najít aktuální, přesné a užitečné zprávy a informace.

Nástroje, které vám pomohou s vyhodnocením obsahu

Vytvořili jsme řadu funkcí, které vám pomohou pochopit a vyhodnotit obsah, který vám zobrazily naše algoritmy a nástroje s generativní umělou inteligencí, a zajistí, abyste k obsahu na internetu měli širší kontext.

Odpovědná správa obsahu na YouTube

Zavázali jsme se podporovat na YouTube odpovědnou platformu, na níž se diváci, autoři a inzerenti z naší komunity mohou spolehnout.
Další informace o našem přístupu

Spolupráce za účelem vytvoření bezpečnějšího internetu.

Proaktivně spolupracujeme s odborníky a organizacemi, kterým poskytujeme informace a s nimiž sdílíme naše zdroje a technologie.

Sdílení znalostí

Sdílení znalostí k zajištění bezpečí

Spolupracujeme s odborníky z občanské společnosti, akademické obce a veřejnoprávních institucí při řešení globálních problémů, jako jsou dezinformace, bezpečnost reklam, integrita voleb, využití umělé inteligence při moderování obsahu a boj proti zneužívání dětí online. Zveřejňujeme také výsledky výzkumu a poskytujeme soubory dat akademikům, abychom podpořili pokrok v této oblasti.

Aktualizace služby YouTube a jejích zásad pravidelně konzultujeme s nezávislou poradní komisí pro rodiny a mládež. Konzultujeme s ní mimo jiné i záležitosti, jako jsou naše zásady pro mládež a také série aktualizací služby YouTube zaměřených na duševní zdraví a pohodu dospívajících.

Sdílení signálů

Spolupráce s odborníky při boji proti nelegálnímu obsahu

Spolupracujeme také s partnery na odhalování a sdílení jasných signálů obsahu, který porušuje zásady, abychom umožnili jeho odstranění z širšího ekosystému. Každý rok s americkým Národním centrem pro pohřešované a zneužívané děti sdílíme miliony hashů materiálů, které zobrazují sexuální zneužívání dětí. Účastníme se také programu Project Lantern, který technologickým společnostem umožňuje sdílet signály bezpečným a odpovědným způsobem. Kromě toho společnost YouTube spoluzaložila Globální internetové fórum pro boj proti terorismu (GIFCT), které sdružuje technologický průmysl, veřejnoprávní instituce, občanskou společnost a akademickou obec v boji proti teroristickým a násilným extremistickým aktivitám online.

Sdílení zdrojů

Podpora organizací, které se věnují bezpečnosti

Poskytujeme školení a materiály organizacím po celém světě, které se zabývají online bezpečností a mediální gramotností – například prostřednictvím programů, jako jsou Internetoví úžasňáci, Dejte si pauzu na YouTube a Google News Lab. Kromě toho společnosti Google a YouTube oznámily grant ve výši 13,2 milionu dolarů pro organizaci International Fact-Checking Network (IFCN) na podporu její sítě 135 organizací zabývajících se ověřováním faktů. Celkově jsme prostřednictvím spolupráce vybavili dovednostmi digitálního ověřování více než 550 tisíc novinářů a dalších 2,6 milionu jsme vyškolili online.

Aktivní sdílení bezpečnostních rozhraní API

Sdílíme nástroje, které pomáhají jiným organizacím chránit jejich platformy a uživatele před škodlivým obsahem.

GSEC DUBLIN

Řešení zodpovědného používání obsahu v Dublinu

Naše Google Safety Engineering Center pro zodpovědné používání obsahu v Dublinu je regionálním centrem pro experty Google, kteří bojují proti šíření nezákonného a škodlivého obsahu, a místem, kde tuto práci můžeme sdílet se zákonodárci, výzkumníky a regulačními orgány. Síť center Google Safety Engineering Center poskytuje našim týmům prostor, inspiraci a podporu při vývoji řešení nové generace, která pomohou zlepšit bezpečnost online.

Užitečné a bezpečnější internetové prostředí.

Na dopadu našeho úsilí o poskytování důvěryhodných informací a obsahu ještě nikdy nezáleželo více. Abychom si poradili s výzvami v oblasti moderování obsahu, budeme i nadále investovat do vývoje a zlepšování zásad, služeb a procesů, které vám přinesou klid a vytvoří bezpečnější online prostředí pro všechny.

Zjistěte, jak Google pomáhá
každému z nás, aby byl na internetu v bezpečí.