การสร้างโลกอินเทอร์เน็ต
ที่ปลอดภัยและไว้วางใจได้มากยิ่งขึ้น

ทุกวันนี้ เรามีทีม Google ที่ทำงานด้านความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย ความรับผิดชอบต่อเนื้อหา และความปลอดภัยสำหรับครอบครัวอยู่ทั่วโลก ศูนย์วิศวกรรมด้านความปลอดภัยของ Google ที่มิวนิกและดับลินของเราช่วยแนะนำแนวทางการทำงานด้านความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ต นำโดยทีมที่ประกอบไปด้วยเหล่าผู้มากประสบการณ์ ทั้งวิศวกร ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบาย และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ศูนย์ที่มิวนิก
GSEC ที่มิวนิก

ศูนย์ที่มิวนิกของเรามีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

ดูวิธีการ
ศูนย์ที่ดับลิน
GSEC ที่ดับลิน

ศูนย์ที่ดับลินของเรามีความเชี่ยวชาญด้านความรับผิดชอบต่อเนื้อหา

ค้นพบวิธีการ
แนวทางของเราเกี่ยวกับ
วิศวกรรมด้านความปลอดภัย

เราพูดคุยกับผู้คนทั่วโลกเพื่อทำความเข้าใจความกังวลของพวกเขาเกี่ยวกับความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ต เรามอบพื้นที่ทำงาน แรงบันดาลใจ และการสนับสนุนให้แก่ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อพัฒนาโซลูชันรุ่นต่อไปที่จะช่วยปรับปรุงความปลอดภัยบนโลกออนไลน์

ทำความเข้าใจ

เราสอบถามและรับฟังเพื่อทำความเข้าใจภัยคุกคามความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตทั้งในปัจจุบันและอนาคต

พัฒนา

เราตอบสนองด้วยการพัฒนาโซลูชันวิศวกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา

ส่งเสริม

เราส่งเสริมให้ผู้คนดูแลความปลอดภัยของตนเองด้วยเครื่องมือ กิจกรรม แหล่งข้อมูล และโครงการริเริ่มต่างๆ

พาร์ทเนอร์

เราทำงานร่วมกับผู้ออกนโยบายเพื่อแบ่งปันความรู้และแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน

ความก้าวหน้าด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ดูว่าเราช่วยให้ผู้คนออนไลน์อย่างปลอดภัยเป็นจำนวนมากกว่าใครๆ ในโลกได้อย่างไร