Bezpečné používanie internetu

Lena Rohouová z Googlu je zodpovedná za nemecký program Digitálna garáž Google, ktorý ponúka široký rad školení vrátane kurzov v oblasti zabezpečenia údajov

Pani Rohouová, znalosti o ochrane osobných údajov a zabezpečení údajov sú rovnako dôležité pre súkromné osoby aj firmy. Aké školenia ponúkate v tejto oblasti?

V rámci Digitálnej garáže Google ponúkame kurzy digitálnych zručností pre ľudí, ktorí chcú napredovať vo svojej kariére alebo pomáhať s rozvojom svojej firmy. Kurzy zahrnujú široké spektrum tém, od základov digitálneho marketingu po zvýšenie produktivity práce. V našich kurzoch o ochrane osobných údajov a zabezpečení údajov vysvetľujeme dvojstupňový postup prihlásenia sa do účtu, ktorý sa nazýva dvojstupňové overenie. Vysvetľujeme tiež, čo je to phishing a ako sa pred ním chrániť. Vlastníci firiem sa môžu v kurzoch Digitálnej garáže dozvedieť, ako do webov integrovať HTTPS.

Ako kurzy prebiehajú?

Všetky kurzy sú bez peňažného poplatku bez ohľadu na to, či sa ich zúčastníte osobne v Mníchove, Hamburgu alebo Berlíne alebo prostredníctvom internetovej platformy Digitálnej garáže. Kurzy s osobnou účasťou trvajú približne dve hodiny a máte príležitosť porozprávať sa s ostatnými účastníkmi a nadviazať zaujímavé nové kontakty.

Aké nové zručnosti si účastníci z kurzov odnesú?

Nikto sa samozrejme nemôže stať odborníkom iba za dve hodiny. Stačí to však na porozumenie základným princípom a osvojenie si bezpečného správania v digitálnom svete v osobnej aj odbornej sfére.

Zaregistrujte sa a pripojte sa

Digitálna garáž Google ponúka kurzy bez peňažného poplatku, ktoré vás pripravia na digitálny vek. Rozvíjajte sa po osobnej aj odbornej stránke v jednom z našich školiacich stredísk alebo doma.

Informácie o kurzoch na Slovensku nájdete na learndigital.withgoogle.com/digitalnagaraz

Informácie o kurzoch v Nemecku nájdete na zukunftswerkstatt.de

Informácie o kurzoch v Spojenom kráľovstve nájdete na learndigital.withgoogle.com/digitalgarage

Informácie o kurzoch v Taliansku nájdete na learndigital.withgoogle.com/digitaltraining

Informácie o kurzoch vo Francúzsku nájdete na learndigital.withgoogle.com/ateliersnumeriques

Informácie o kurzoch v Španielsku nájdete na learndigital.withgoogle.com/activatunegocio

Fotky: Eva Häberle

Pokroky v oblasti kybernetického zabezpečenia

Zistite, ako chránime viac ľudí na internete ako ktokoľvek iný na svete.

Ďalšie informácie