Spolupracujeme na posilnení zabezpečenia na internete

Google už dlho otvorene zdieľa svoje vedomosti, skúsenosti a nástroje súvisiace so zabezpečením s partnermi, konkurentmi a organizáciami z celého sveta. A vzhľadom na to, že bezpečnostné hrozby sa neustále vyvíjajú, táto spolupráca celého odvetvia je nevyhnutná na ochranu používateľov a zaisťovanie bezpečnejšieho internetu pre všetkých.

Zdieľaním bezpečnostných riešení napomáhame spolupráci, ktorej cieľom je bezpečnejší internet

 • Pomocou Bezpečného prehliadania vás chránime pred rizikovými webmi, aplikáciami a reklamami

  Technológiu Bezpečné prehliadanie sme vytvorili na ochranu používateľov internetu pred malvérom a phishingovými útokmi: keď sa pokúsia navštíviť nebezpečné weby, upozorní ich na to. Bezpečné prehliadanie chráni nielen používateľov Chromu. Na to, aby sme zvýšili bezpečnosť internetu pre všetkých, sme bezplatne sprístupnili túto technológiu ďalším spoločnostiam na použitie vo svojich prehliadačoch vrátane prehliadačov Apple Safari a Mozilla Firefox. V súčasnosti chráni viac ako tri miliardy zariadení. Taktiež upozorňujeme vlastníkov webov, keď ich stránky obsahujú chyby zabezpečenia, a ponúkame im bezplatné nástroje na rýchlu opravu týchto problémov.

 • Šifrovanie HTTPS zvyšuje vašu bezpečnosť pri prehliadaní internetu

  Zabezpečenie našich služieb šifrovaním HTTPS vám zaisťuje bezpečné pripájanie k webom a zadávanie osobných údajov (napr. čísel kreditných kariet) bez toho, aby ich ktokoľvek zachytil. Ponúkame nástroje a zdroje vývojárom, aby sme motivovali ďalšie weby prijať toto dodatočné zabezpečenie. Šifrovanie HTTPS je jedno z kritérií, ktoré algoritmus Vyhľadávania Google používa pri hodnotení webov vo výsledkoch vyhľadávania. Využívajú ho aj domény najvyššej úrovne, napr. .google alebo .app, používajúce predbežné načítanie HSTS na vynútenie protokolu HTTPS v týchto doménach.

 • Sprístupňujeme bezpečnostné nástroje vývojárom, aby pomohli zabrániť bezpečnostným rizikám

  Keď si myslíme, že naša bezpečnostná technológia môže byť pre ostatných užitočná, zdieľame ju. Náš nástroj Google Cloud Security Scanner napríklad bezplatne poskytujeme vývojárom, aby mohli v službe App Engine vyhľadávať a analyzovať chyby zabezpečenia vo svojich webových aplikáciách.

 • Project Shield zabraňuje znefunkčneniu spravodajských webov

  Project Shield je služba, ktorá našu technológiu používa na ochranu spravodajských, ľudskoprávnych a volebných webov pred útokmi typu DDoS (distributed denial-of-service). Tieto útoky sa pokúšajú preťažiť weby falošnou návštevnosťou, vyradiť ich tak z prevádzky a zabrániť voličom v prístupe k životne dôležitým informáciám. Project Shield je vždy zadarmo, bez ohľadu na veľkosť webu alebo útoku.

Najlepšie inovácie a transparentnosť v odvetví

 • Ochrana používateľov vystavených riziku cielených útokov pomocou najúčinnejšieho zabezpečenia

  Dokonca aj používateľov, ktorí najviac dbajú na zabezpečenie, môžu oklamať phishingové útoky alebo iné dômyselné a vysoko cielené útoky. Program rozšírenej ochrany je najúčinnejšia ponúkaná ochrana zabezpečenia od Googlu určená na zabezpečenie osobných účtov Google tých, ktorí sú najviac vystavení riziku cielených útokov, napríklad politikov, tímov kampaní, novinárov, aktivistov, manažérov firiem alebo ďalších osôb, ktoré sa domnievajú, že by mohli byť vystavené dômyselným digitálnym útokom.

 • Zdieľame údaje o postupoch a pokyny na podporu bezpečnejšieho internetu

  Od roku 2010 zverejňujeme Informácie o transparentnosti, ktoré zahrnujú štatistiky týkajúce sa napríklad rozpoznávania phishingu a malvéru a bezpečnostných iniciatív, ako je Bezpečné prehliadanie. Zdieľame tiež údaje o tom, ako si priemysel osvojuje šifrovanie na weboch a v e‑mailových službách. Nerobíme to len s cieľom zdieľať náš pokrok s používateľmi, ale aj na podporu ostatných pri osvojovaní silnejších bezpečnostných noriem v záujme zaistenia bezpečného internetu pre všetkých.

Vylepšujeme normy s cieľom posilniť zabezpečenie v rámci celého odvetvia

 • Poskytujeme odmeny za zabezpečenie s cieľom odhaliť chyby zabezpečenia

  V Googli sme ako prví vytvorili programy s odmenami za zabezpečenie, ktoré financujú nezávislých výskumníkov pri hľadaní chýb zabezpečenia v našich službách. Ako odmenu za všetky špičkové externé príspevky, ktoré nám pomáhajú zaistiť bezpečnosť používateľov, každý rok investujeme milióny dolárov do výskumných grantov a odmien za hľadanie chýb. Momentálne poskytujeme odmeny za odhalenie chýb zabezpečenia v prípade mnohých našich služieb vrátane Chromu a Androidu.

  Okrem zapájania nezávislých výskumníkov máme aj interný tím programátorov nazývaný Project Zero, ktorý vyhľadáva a odstraňuje chyby zabezpečenia v softvére používanom na internete.

 • Spolupracujeme s najlepšími výskumníkmi s cieľom zlepšiť bezpečnostné riešenia

  Naši výskumníci široko spolupracujú s akademickými partnermi, skupinami v odvetví a mimovládnymi organizáciami s cieľom napredovať vo výskume zabezpečenia, ochrany súkromia a zabránenia zneužitia. Aktívnou spoluprácou vyvíjame transformačné riešenia na ochranu používateľov kdekoľvek na svete a naši výskumníci podporujú ambiciózne výskumné projekty zdieľaním svojich odborných znalostí a poskytovaním prístupu k zdrojom Googlu.

 • Pozdvihujeme normy overenia totožnosti s cieľom zaistiť čo najbezpečnejšie prihlásenie

  Vždy sme stáli v popredí pri spoluvytváraní a prijímaní čo najúčinnejších noriem prihlasovania a overenia totožnosti na internete. Spolupracujeme v rámci celého odvetvia a zdieľame technológiu vývojom centralizovaných internetových noriem. Výsledkom jedného takéhoto partnerstva s neziskovou organizáciou FIDO Alliance bolo vytvorenie a nasadenie nových odvetvových noriem pre spoločnosti, ktoré pomohli zaistiť bezpečný prístup ich zamestnancov do účtov.

 • Poskytujeme podporu v teréne a školenie v oblasti online bezpečnosti s cieľom sprístupniť lepšie zabezpečenie všetkým

  Poskytujeme vzdelávacie materiály, školenia a nástroje, ktoré ľuďom na celom svete pomáhajú naučiť sa, ako zaistiť svoju bezpečnosť na internete. Náš tím podpory v teréne osloví prostredníctvom zdrojov online bezpečnosti a školení každoročne viac ako 100 miliónov ľudí vrátane pedagógov, študentov, rodičov, starších osôb a osôb s postihnutím.

Prečítajte si ďalšie informácie o našom úsilí o zaistenie bezpečnosti

Vaša bezpečnosť

Na internete vás chránime pomocou najlepšieho zabezpečenia v odvetví.

Ochrana súkromia

Vytvárame ochranu súkromia, ktorá funguje pre všetkých.

Pre rodiny

Pomáhame vám riadiť, čo je na internete vhodné pre vašu rodinu.