Pomôžte deťom stať sa chytrými a sebaistými prieskumníkmi online sveta

Chceme deti učiť, ako sa v internetovom prostredí lepšie rozhodovať, a tak sme pripravili zdroje a tipy, ktoré im pomôžu stať sa bystrými digitálnymi občanmi.

Tieto tipy a zdroje vám poradia, ako sa na internete správať zodpovedne

 • Pomáhame deťom stať sa inteligentnými digitálnymi občanmi pomocou programu Be Internet Awesome

  Ak majú deti vedieť čo najlepšie využívať internet, musia byť pripravené robiť informované rozhodnutia. Tento program učí deti základy digitálneho občianstva a bezpečnosti, aby mohli skúmať svet internetu bez obáv. Deti si môžu osvojiť internetové schopnosti vysokej úrovne v programe Interland. Ide o online dobrodružstvo, v ktorom si môžu prakticky prejsť základné lekcie digitálnej bezpečnosti v štyroch podnetných hrách.

  Zatiaľ sme tento program vydali v USA a Latinskej Amerike a plánujeme pokračovať v jeho rozšírení aj na ďalšie trhy. Tento učebný plán sme dokonca priniesli priamo do škôl v USA v rámci putovnej kampane zameranej na bezpečnosť na internete, ktorej cieľom bolo naučiť tínedžerov inteligentné a bezpečné správanie na internete.

Zdieľajte obozretne

Dobré (aj zlé) správy sa na internete šíria rýchlosťou blesku a ak deti a tínedžeri nie sú dostatočne prezieraví, môžu sa jednoducho ocitnúť v zložitej situácii s trvalými následkami. Vytvorili sme preto tipy, ako vhodne zdieľať obsah so správnymi ľuďmi.

 • Poučte deti o ich digitálnych stopách

  Vyhľadajte spolu s deťmi na internete svoje meno alebo hudobníka, ktorý sa im páči. Potom sa porozprávajte o tom, čo ste našli. Odporúčame vám prezrieť si tieto výsledky vopred. Preberte, čo sa môžu ostatní dozvedieť z týchto výsledkov a ako na internete zanechávate digitálnu stopu.

 • Pomôžte minimalizovať sociálne porovnávanie

  Uistite sa, že vaše deti vedia o tom, že obsah zdieľaný ich priateľmi na internete je iba časťou toho, čo sa skutočne stalo, a to zvyčajne tou najzaujímavejšou. Pripomeňte im, že všetci majú aj nudné, smutné alebo trápne okamihy, ktoré však nezdieľajú.

 • Vytvorte rodinné pravidlá toho, čo sa môže zdieľať

  Stanovte členom rodiny jasné očakávania toho, čo nemajú zdieľať na internete, napríklad fotky alebo súkromné informácie. Urobte spoločne niekoľko fotiek a povedzte si, ako ich zodpovedne zdieľať. Deti napríklad požiadajte, aby sa pred zdieľaním fotiek zamysleli nad dôsledkami, a to nielen pre seba, ale aj pre ostatných. Pripomeňte im, aby vás požiadali o povolenie, ak majú pochybnosti.

 • Poučte ich o nadmernom zdieľaní

  Prediskutujte nápady, ako riešiť nadmerné zdieľanie (ako napríklad zrušiť zdieľanie určitého obsahu alebo opraviť nastavenia ochrany súkromia). Ak k nemu dôjde, napomôžte tomu, aby sa veci uberali správnym smerom. Niektoré zahanbujúce okamihy sú vážne, ale iné sú iba dobrou príležitosťou poučiť sa.

Nenechajte sa nachytať na podvody

Je dôležité, aby ste deťom pomohli pochopiť, že ľudia a situácie na internete sa vždy nezhodujú so skutočnosťou. Vyvinuli sme užitočné pokyny, ako ich môžete naučiť odlišovať skutočnosť od falošných informácií.

 • Vysvetlite odcudzenie identity

  Vysvetlite im, prečo by niekto chcel získať ich heslá či súkromné údaje. Pomocou týchto informácií by sa mohla cudzia osoba za nich vydávať a používať ich účet.

 • Pomôžte deťom rozpoznať pokusy o phishing

  Deti si nemusia uvedomiť, že ľudia sa ich môžu pokúsiť podvodom presvedčiť, aby im poskytli svoje osobné údaje. Naučte ich, aby prišli za vami, keď dostanú od cudzej osoby správu, odkaz alebo e‑mail, ktorý žiada o informácie o účte alebo obsahuje pochybnú prílohu.

 • Naučte ich rozpoznávať podvody

  Vysvetlite deťom, že niektoré rafinované podvody vyzerajú tak, akoby pochádzali od priateľa. Dokonca aj skúsení dospelí môžu naletieť! Ak sa im správa zdá čudná, nech prídu za vami. Seriózne odpovede na ich obavy pomôžu vybudovať dôveru.

 • Spoločne nájdite prvky označujúce zabezpečenie

  Navštívte spolu určitý web a nájdite prvky zabezpečenia. Má daná webová adresa vedľa seba zámku alebo sa začína predponou https, čo znamená, že je zabezpečená? Zhoduje sa webová adresa s názvom webu? Poukážte na prvky, ktoré by si mali všimnúť, keď prejdú na určitý web.

Chráňte svoje tajomstvá

Ochrana súkromia a zabezpečenie sú na internete rovnako dôležité ako vo fyzickom svete. Je dôležité, aby deti vedeli, ako zabezpečiť svoje cenné informácie a vyhnúť sa tak škodám na zariadeniach, povesti a vzťahoch.

 • Vytvorte ťažko prelomiteľné heslá

  Naučte ich, ako zo zapamätateľnej frázy vytvoriť silné heslo. Použite najmenej osem malých i veľkých písmen a niektoré z nich zameňte za symboly a čísla. Napríklad z vety „Moja mladšia sestra sa volá Anna“ sa stane m0M$Van. Vysvetlite im, ktoré heslá sú slabé a dokáže ich uhádnuť iná osoba (napr. vlastná adresa, dátum narodenia, 123456 alebo „heslo“).

 • Zaistite, aby ich súkromné informácie zostali súkromné

  Porozprávajte sa, ktoré informácie by mali uchovať v tajnosti, napríklad adresu domova, heslá alebo navštevovanú školu. Vyzvite ich, aby sa na vás obrátili, ak bude od nich niekto podobné informácie vyžadovať.

 • Dobré návyky týkajúce sa hesiel

  Naučte ich, aby pred zadaním hesla poriadne skontrolovali, či používajú správnu aplikáciu alebo web. Ak majú pochybnosti, mali by sa s vami najprv pozhovárať, skôr než niečo zadajú. Okrem toho ich poučte, aby pre rôzne aplikácie a weby používali rôzne heslá. Môžu používať jedno hlavné heslo, ku ktorému budú pridávať niekoľko písmen pre jednotlivé aplikácie.

 • Pomôžte deťom vyhnúť sa nemiestnym žartom

  Pripomeňte im, že môžu zabrániť tomu, aby sa ostatní dostali do ich účtov a posielali z nich falošné alebo zahanbujúce správy, keď svoje heslá uchovajú v tajnosti.

Správať sa láskavo je v pohode

Internet je silný nástroj, ktorý je možné použiť na šírenie dobra i zla. Pomôžte svojim deťom správať sa v internetovom svete obozretne vďaka prístupu „správaj sa voči ostatným tak, ako chceš, aby sa oni správali voči tebe“. S týmto prístupom môžu kladne pôsobiť na ostatných a oslabovať šikanovanie.

 • Prediskutujte šikanovanie na internete

  Porozprávajte sa o obťažovaní na internete alebo prípadoch, kedy ľudia použijú online nástroje, aby zámerne ublížili iným. Naplánujte, za kým majú vaše detí ísť, keď sa im to stane alebo to niekde uvidia. Spýtajte sa, či sa už na internete stretli so zámerným ubližovaním alebo či sa s tým stretli ich priatelia. Môžete sa tiež napríklad spýtať, akú malo podobu, ako sa pritom cítili a či to mohli zastaviť azda tým, že by niekomu povedali o zlom komentári.

 • Uplatnite rodinné hodnoty na internete

  Jasne im povedzte, aké správanie od nich na internete očakávate. Začnite tým, aby sa k ostatným správali tak, ako chcú, aby sa ostatní správali k nim, a aby na internete hovorili iba to, čo by povedali aj osobne.

 • Porozprávajte sa o tom, čo chcel niekto svojím príspevkom povedať, a deti vyzvite, aby predpokladali pozitívny zámer

  Porozprávajte sa o tom, ako hovoriť s ľuďmi, a deťom pripomeňte, že na internete sa dá ľahko nesprávne vysvetliť, čo chcela druhá osoba povedať. Vyzvite ich, aby predpokladali dobrý zámer a ak nevedia, čo chcel niekto z ich priateľov povedať, nech sa obrátia priamo na danú osobu. Povedzte im, aké príjemné je posielať a  dostávať na internete pozitívne správy. Skúste spoločne s použitím niektorej z vašich aplikácií poslať pozitívny komentár alebo správu.

Ak máte pochybnosti, poraďte sa

Jedna rada platí pre všetky digitálne interakcie: keď vaše dieťa narazí na niečo podozrivé, nemalo by mať obavy porozprávať sa o tom s dospelým, ktorému dôveruje. Môžete tomu doma napomôcť otvorenou komunikáciou.

 • Prediskutujte, čo robia na internete

  Porozprávajte sa chvíľu o tom, ako vaša rodina používa technológie. Prejavte záujem o aplikácie, ktoré deti najviac používajú, a požiadajte ich, aby vám ich predstavili. Zistite, ako ich používajú a čo sa im na nich páči.

 • Nastavte limity, ktoré sa môžu časom zmeniť

  Nastavte pravidlá pre účty svojich detí, napríklad filtre obsahu a časové limity. Povedzte im, že sa môžu zmeniť, keď budú staršie. Nastavenia by sa mali časom vyvíjať. Vyhnite sa tomu, že ich nastavíte a potom na ne zabudnete.

 • Pomôžte im určiť osoby, na ktoré sa môžu obrátiť

  Určte tri dôveryhodné osoby, na ktoré sa môžu obrátiť, keď sa na internete stretnú s obsahom, ktorý na nich pôsobí nepríjemne. Dôveryhodná osoba im môže pomôcť pochopiť, čo videli, a zabrániť, aby sa podobný obsah zobrazil v budúcnosti.

 • Pomáhajte im tráviť čas na internete zmysluplne

  Povzbuďte ich, aby vyskúšali aplikácie a hry, v ktorých si precvičia tvorivosť alebo schopnosť riešiť problémy.

Prečítajte si ďalšie informácie o našom úsilí o zaistenie bezpečnosti

Vaša bezpečnosť

Na internete vás chránime pomocou najlepšieho zabezpečenia v odvetví.

Ochrana súkromia

Vytvárame ochranu súkromia, ktorá funguje pre všetkých.

Pre rodiny

Pomáhame vám riadiť, čo je na internete vhodné pre vašu rodinu.