V Dubline sa venujeme bezpečnému obsahu na internete.

GSEC v Dubline sa nachádza v našom hlavnom európskom sídle a je regionálnym centrom pre odborníkov Googlu, ktorí pracujú na riešení šírenia nezákonného a škodlivého obsahu. Zároveň v ňom môžeme túto prácu zdieľať so zákonodarcami, výskumníkmi a regulačnými úradmi.

Bližší pohľad na naše iniciatívy na zvýšenie bezpečného obsahu.

Dublin je centrum pre naše tímy zodpovedné za dôveru a zabezpečenie zahŕňajúce odborníkov na pravidlá, špecialistov a analytikov pracujúcich na zaistení bezpečnosti ľudí na internete pomocou najnovšej technológie a umelej inteligencie. Tieto iniciatívy poskytujú ďalšie transparentné informácie o ich práci.

Ako funguje YouTube

Pohľad na naše pravidlá, služby a akcie

Každý deň prichádzajú na YouTube milióny ľudí, ktorí hľadajú informácie, inšpiráciu alebo potešenie. Časom sme začali dostávať otázky o fungovaní služby YouTube, preto sme vytvorili tento web. Nájdete tu odpovede na niektoré otázky a informácie o tom, ako formujeme zodpovednú platformu, na ktorú sa používatelia, autori a interpreti z našej komunity môžu spoľahnúť.

Nástroje na zaistenie bezpečnosti detí

Boj proti zneužívaniu a vykorisťovaniu detí na internete

Google sa zaväzuje bojovať proti materiálu zobrazujúcemu sexuálne zneužívanie detí na internete a brániť šíreniu tohto typu obsahu pomocou našich platforiem. Intenzívne investujeme do boja proti zneužívaniu detí na internete a vlastnou technológiou predchádzame porušeniam na našich platformách, rozpoznávame ich a odstraňujeme. Využívame tiež naše technické odborné znalosti na vývoj a zdieľanie nástrojov, ktoré ostatným organizáciám pomôžu rozpoznávať materiál zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí na ich platformách a odstraňovať ho.

Informácie o transparentnosti

Zdieľame údaje o prístupe k informáciám

Google od roka 2010 pravidelne zdieľa Informácie o transparentnosti s cieľom objasniť, ako pravidlá a opatrenia orgánov verejnej správy a spoločností ovplyvňujú ochranu súkromia, zabezpečenie a prístup k informáciám. Náš web Informácie o transparentnosti zahŕňa okrem iného údaje o žiadostiach orgánov verejnej správy o odstránenie obsahu, odstráneniach obsahu v dôsledku porušenia autorských práv, presadzovaní pokynov pre komunitu na YouTube a politickej reklame na Googli.

Zoznámte sa s ľuďmi, ktorí pracujú v centre GSEC v Dubline.

V tíme centra Google Safety Engineering Center pracujú na tvorbe lepšieho a bezpečnejšieho internetu stovky analytikov, programátorov, odborníkov na pravidlá, výskumníkov a ďalších expertov.

Amanda Storeyová

„Regulačné úrady, zákonodarcovia a výskumníci vďaka GSEC v Dubline jednoduchšie a prakticky porozumejú, ako riešime bezpečnosť obsahu.“

Amanda Storey

DIRECTOR OF TRUST & SAFETY
Helen O’Sheaová

„Naším poslaním je chrániť používateľov našich služieb, získať si dôveru týchto ľudí aj partnerov a komunít, v ktorých pôsobíme, ale aj pomôcť Googlu predchádzať zneužitiu a udržať si náskok pred osobami so zlými úmyslami.“

Helen O’Shea

HEAD OF CONTENT RISK & COMPLIANCE
Mary Phelanová

„Náš rámec systematických procesov nám umožňuje pomáhať ľuďom nájsť hodnoverné informácie z odborných zdrojov a zároveň chrániť používateľov pred evidentne nebezpečeným a škodlivým obsahom.“

Mary Phelan

DIRECTOR OF TRUST & SAFETY
Fotka Claire Lilleyovej

„Naše tímy denne riešia otázku, ako sprostredkovať prístup k informáciám na našich platformách a zároveň tieto platformy aj ich používateľov chrániť pred zneužitím a ujmou, a to ujmou na internete aj potenciálnou ujmou mimo neho.“

Claire Lilley

CHILD ABUSE ENFORCEMENT MANAGER
Fotka Huikang Yiovej

„Prostredníctvom GSEC budú mať regulačné úrady prístup k ďalším informáciám o tom, ako systémy na moderovanie obsahu a ďalšie technológie pracujú v praxi na bezpečnom mieste, ktoré zabezpečuje dôvernosť informácií používateľov.“

Huikang Yi

SOFTWARE ENGINEER
Fotka Nurie Gómezovej Cadahíaovej

„V súvislosti s obsahom na našich platformách zodpovedáme za zabezpečenie ľudí aj firiem používajúcich naše služby, a to jasnými, transparentnými pravidlami a procesmi.“

Nuria Gómez Cadahía

TECHNICAL PROGRAM MANAGER
Fotka Ollieho Irwina

„Dublin je centrum pre naše tímy zodpovedné za dôveru a zabezpečenie v danom regióne. Pozostáva z mnohých rôznych odborníkov na pravidlá, špecialistov a programátorov pracujúcich na zaistení bezpečnosti ľudí na internete pomocou najnovšej technológie a umelej inteligencie.“

Ollie Irwin

STRATEGIC RISK MANAGER
Pohľad do zákulisia
centra Google Safety Engineering Center.

Komunikujeme s ľuďmi na celom svete, aby sme porozumeli ich obavám o bezpečnosť na internete. Našim tímom programátorov poskytujeme priestor, inšpiráciu a podporu pri vývoji riešení novej generácie, ktoré pomôžu zlepšiť bezpečnosť online.