Vi hjelper barna med å utforske nettet på en smart og sikker måte

For å lære barn å ta bedre beslutninger på nettet har vi laget ressurser og tips som hjelper dem med å bli smarte og flinke e-borgere.

Ta informerte valg på nettet med disse tipsene og ressursene

 • Vi hjelper barn til å bli smarte e-borgere med Be Internet Awesome

  For å få mest mulig ut av nettet må barn være klare til å ta velinformerte avgjørelser. Med dette programmet lærer barna det grunnleggende om e-borgerskap og nettsikkerhet, slik at de kan utforske den digitale verdenen på en trygg måte. Barn kan spille Interland for å lære om nettsikkerhet. Dette er et netteventyr hvor barn lærer om digital sikkerhet via fire utfordrende spill.

  Hittil har vi lansert dette programmet i USA og Latin-Amerika, og vi har planer om å lansere det i andre markeder også. Vi har til og med tatt med dette pensumet direkte til skoler i USA, som en del av en turné om nettsikkerhet. Målet med dette er å hjelpe tenåringer med å være smarte og holde seg trygge på nettet.

Del med omhu

Gode (og dårlige) nyheter spres raskt på nettet, og hvis barn og unge ikke tenker seg om, kan de ende opp i kinkige situasjoner med langvarige konsekvenser. Vi har laget tips til dem, slik at de kan lære hvordan de kan dele de riktige tingene med de riktige personene.

 • Lær dem om det digitale fotavtrykket deres

  Sett deg ned med barna dine, og søk etter deg selv eller en musiker barna liker. Snakk deretter om hva dere finner. Det kan være lurt å sjekke resultatene på forhånd. Snakk om hva andre kan finne ut om deg gjennom disse resultatene, og om hvordan du lager et digitalt fotavtrykk på nettet.

 • Bidra til å redusere sosial sammenligning

  Sørg for at barna dine vet at det vennene deres deler på nettet, vanligvis bare er høydepunkter – ikke hele historien. Minn dem på at alle har kjedelige, triste eller flaue øyeblikk som de vanligvis ikke deler.

 • Lag familieregler om hva som kan deles

  Lag klare retningslinjer for familien om hva de ikke må dele på nettet – for eksempel bilder eller privat informasjon. Øv ved å ta noen bilder sammen, og snakk om hva ansvarlig deling betyr. Du kan for eksempel oppmuntre barna til å tenke før de deler bilder av andre også – ikke bare av dem selv. Minn dem på å be om tillatelse hvis de er usikre på om de kan dele noe.

 • Lær dem at det går an å dele for mye

  Snakk om hva barna kan gjøre hvis de angrer på noe de har delt, som å fjerne det delte innholdet eller endre innstillingene for personvern. Hvis barna skulle havne i en slik situasjon, bør du hjelpe dem med å sette ting i perspektiv. Noen pinlige øyeblikk kan få alvorlige konsekvenser, mens andre bare er gode muligheter for å lære.

Ikke bli lurt

Det er viktig at du hjelper barna med å bli klar over at folk og situasjoner på nettet ikke alltid er det de gir seg ut for å være. Vi har laget en nyttig veiledning som viser deg hvordan du kan hjelpe dem med å skille mellom hva som er ekte, og hva som er falskt.

 • Forklar hva falsk identitet er

  Forklar barna hvorfor noen kan prøve å få tak i passordene eller personopplysningene deres. Med denne informasjonen kan nemlig andre få tilgang til barnas kontoer og utgi seg ut for å være dem.

 • Hjelp dem med å oppdage forsøk på nettfisking

  Barn forstår ikke alltid at noen prøver å lure dem til å oppgi personopplysninger. Derfor bør du lære barna dine å si fra til deg hvis de får meldinger, linker eller e-poster fra fremmede hvor de blir bedt om å oppgi kontoopplysninger, eller hvor de får tilsendt rare vedlegg.

 • Lær dem å gjenkjenne svindel

  La barna vite at svindelforsøk av og til kan se ut til å være sendt av venner. Til og med teknisk kyndige voksne blir lurt av og til. Lær barna å si fra til deg hvis de får meldinger som ser mistenkelige ut. Når du svarer på barnas spørsmål, får de mer tillit til deg.

 • Se etter sikkerhetstegn sammen

  Gå til et nettsted sammen, og se etter tegn på hvor sikkert det er. Er det et hengelåsikon ved siden av nettadressen? Eller starter den med «https» (som betyr at den er sikker)? Samsvarer nettadressen med navnet på nettstedet? Vis barna hva de bør se etter på nettsteder.

Hold hemmelighetene dine trygge

Personvern og sikkerhet er like viktig på nettet som i den virkelige verden. Det er viktig at barna forstår hvordan de skal holde informasjonen sin trygg, for å unngå å skade enhetene sine, omdømmet sitt og forholdet sitt til andre.

 • Lag passord det er vanskelig å gjette

  Lær dem hvordan de kan lage sterke passord med fraser som er lette å huske. Bruk minst åtte bokstaver, bruk både store og små bokstaver, og bytt ut noen av dem med symboler og tall. «Broren min heter Arne» kan for eksempel gjøres om til «brMh1r@RN3». Forklar dem hva som gjør passord svake, for eksempel å bruke sin egen adresse, sin egen bursdag, 123456 eller «passord», siden det er enkelt for andre å gjette dette.

 • Hold privat informasjon privat

  Snakk om hvilke opplysninger de ikke bør dele med andre – som hjemmeadressen, passord eller hvilken skole de går på. Be barna om å komme til deg hvis de blir spurt om slik informasjon.

 • Lær barna god passordhygiene

  Lær dem å tenke seg om to ganger før de skriver inn passordet sitt noe sted, samt å dobbeltsjekke at de bruker den riktige appen eller det riktige nettstedet. Hvis de er i tvil, bør de snakke med deg før de skriver inn noe. I tillegg bør du oppmuntre dem til å bruke forskjellige passord for forskjellige apper og nettsteder. De kan ha ett hovedpassord som de legger til et par nye bokstaver i for hver app.

 • Hjelp dem med å unngå narrestreker

  Minn dem på at de kan hindre at andre får tilgang til kontoene deres og bruker dem til å sende falske eller pinlige meldinger, ved å holde passordene sikre.

Det er kult å være grei

Internett er et kraftig verktøy som kan brukes til å spre både positive og negative ting. Hjelp barna med å gjøre det riktige ved å lære dem å praktisere «den gylne regel» («gjør mot andre det du vil andre skal gjøre mot deg») når de er på nettet, og dermed spre positivitet og motvirke mobbing.

 • Skap en dialog om mobbing på nettet

  Snakk om trakassering på nettet eller hvordan enkelte bruker nettverktøy til å skade andre med vilje. Planlegg hvem barna dine skal snakke med hvis de ser eller opplever dette. Spør dem om de eller vennene deres har opplevd noe slemt på nettet. Du kan for eksempel stille disse spørsmålene: Hvordan skjedde det? Hvordan føltes det? Tror du at du kunne ha hjulpet til med å stoppe det hvis du hadde fortalt noen om en slem kommentar?

 • Fastsett familieverdier for nettet

  Vær klar på hvordan du forventer at de oppfører seg når de bruker nettet. Noen gode utgangspunkter er å behandle andre som de vil at andre skal behandle dem, og ikke si ting via nettet som de ikke ville ha sagt ansikt til ansikt.

 • Snakk om hva folk mener med det de sier, og oppfordre til å tenke positivt

  Snakk om toneleie, og minn barna på at det er lett å feiltolke hva folk mener, på nettet. Oppfordre dem til å gå ut ifra at andre har gode intensjoner, og å snakke direkte til vennene sine hvis de er usikre på hva de mener. Snakk om hvor godt det føles å sende og motta positive meldinger på nettet. Kanskje dere kan sende en positiv kommentar eller melding sammen i en av appene dine?

Snakk sammen om det hvis dere er i tvil

Her er én regel som gjelder for alle digitale opplevelser: Når barn kommer over noe tvilsomt, må de vite at de kan snakke med en voksen de stoler på. Du kan legge til rette for dette ved å oppmuntre til åpen kommunikasjon hjemme.

 • Snakk om hva de gjør på nettet

  Bruk tid på å snakke om hvordan familien bruker teknologi. Vis interesse for appene barna bruker mest, og be dem om å vise deg hvordan de fungerer. Finn ut hvordan de bruker ulike apper, og hva de liker med dem.

 • Angi grenser som kan endres med tiden

  Angi regler for barnas kontoer, for eksempel innholdsfiltre og tidsbegrensninger, og fortell barna at disse reglene kan endres etter hvert som de blir eldre. Innstillinger bør utvikle seg med tiden. Ikke bare angi dem for så å glemme dem.

 • Hjelp barna med å finne ut hvem de kan snakke med

  Velg tre personer barna stoler på, som de kan snakke med hvis de kommer over ukomfortable ting på nettet. Personer barna stoler på, kan hjelpe dem med å prosessere det de har sett, og forhindre at de ser lignende ting senere.

 • Legg til rette for god tidsbruk på nettet

  Oppmuntre dem til å bruke spill og apper som lærer dem å være mer kreative og løse problemer bedre.

Finn ut mer om sikkerhetstiltakene våre

Din sikkerhet

Vi beskytter deg på nettet med bransjeledende sikkerhet.

Personvern

Vi lager personvernløsninger som fungerer for alle.

For familier

Vi hjelper deg med å administrere det beste for familien din på nettet.