De strijd van Google tegen misleidende informatie online

Informatie kan een krachtig middel zijn. We streven ernaar dat mensen vinden wat ze zoeken en weloverwogen beslissingen kunnen nemen over wat ze online zien.

Tijdens crisissen en grote wereldwijde gebeurtenissen, van de coronapandemie tot de Russische invasie in Oekraïne, kan technologie fungeren als een reddingslijn die mensen over de hele wereld met elkaar verbindt en toegang geeft tot kritieke informatie. We hebben dit de laatste jaren meer dan ooit gezien. Mensen wenden zich steeds meer tot het internet om elkaar te ontmoeten, community's te vormen en de gebeurtenissen om ons heen beter te begrijpen.

Hoewel digitale versnelling nuttig is in deze tijden, kan het er ook toe leiden dat misleidende informatie zich op nieuwe en meer problematische manieren gaat verspreiden. Hierdoor wordt het voor mensen moeilijker om betrouwbare voorlichting te vinden.

Hoe pakt Google misleidende informatie aan?


We hebben deskundige teams over de hele wereld die zich inzetten om misleidende informatie tegen te gaan. Hun taak is om gebruikers betrouwbare informatie van hoge kwaliteit te bieden, de uitgevers en makers van die informatie te belonen, meer gezaghebbende bronnen te tonen, de verspreiding van content op de grens van het beleid te verminderen en content die mensen in gevaar brengt te verwijderen.

Begin 2021 lanceerden we in Dublin het Google Safety Engineering Center for Content Responsibility, een regionale hub voor Google-experts die zich inzetten om de verspreiding van illegale en schadelijke content tegen te gaan. Hier kunnen we onze inspanningen en resultaten delen en verbeteren, samen met beleidsmakers, onderzoekers en regelgevende instanties.

Misleidende informatie manifesteert zich op verschillende manieren en op verschillende platforms, van Google Zoeken tot YouTube en Google Ads. Als onderdeel van ons werk om misleidende informatie aan te pakken, voeren we eerst beleidsregels voor alle Google-services in om bepaalde typen schadelijke content en gedrag te verbieden. Wanneer we content vinden die dit beleid schendt, komen we in actie. We blokkeren, verwijderen of beperken de content zodat de kans kleiner is dat deze content schade veroorzaakt.

Met deze aanpak kunnen we gericht bepalen hoe we content van verschillende producten modereren. Het kan hierbij gaan om misleidend gedrag online, zoals het gebruik van deepfakes, bedrieglijke activiteiten en spammen, nabootsing van identiteit, het verkeerd voorstellen van eigendom en misleidende medische informatie. We komen op grote schaal in actie tegen dit soort content.

Het uitfilteren van misleidende informatie is niet iets dat we alleen kunnen doen. We werken samen met partners in elk land waar we actief zijn om te innoveren en manieren te creëren om online nepnieuws over allerlei onderwerpen tegen te gaan, van 5G tot nationale veiligheid en COVID-19. Samenwerkingen vormen de sleutel tot succes in de strijd voor informatie van hoge kwaliteit. We investeren al jarenlang in zowel producten als partnerschappen om misleidende informatie te bestrijden. In 2018 hebben we ook de EU-gedragscode tegen desinformatie ondertekend en samen met de andere ondertekenaars gewerkt aan een verbeterde versie die in 2022 werd aangenomen.

COVID-19 en de verspreiding van misleidende informatie


Onze aanpak was ook de leidraad voor onze respons op de coronapandemie. COVID-19 was een ongekende gebeurtenis die een impact had op het leven van iedereen. De pandemie veranderde ook de manier waarop we communiceren en informatie vinden.

Naarmate de pandemie zich uitbreidde, namen ook de online zoekopdrachten naar onderwerpen over gezondheid toe, zoals thuistests, vaccinaties en mondkapjes. Dit gaf mensen die te kwader trouw handelen de mogelijkheid om misbruik te maken van de situatie.

Voor al onze producten handhaven we al sinds lange tijd een beleid dat schadelijke en misleidende medische of gezondheidsgerelateerde content verbiedt. In reactie op COVID-19 moesten onze teams verschillende nieuwe misbruikgevallen tegenhouden, waaronder pogingen tot phishing, malware, gevaarlijke samenzweringstheorieën en fraudeconstructies. We hebben dit in al onze processen en services aangepakt, van beleidsupdates tot handhaving.

Op YouTube, bijvoorbeeld, gingen we deze uitdaging aan met een speciaal beleid tegen misleidende medische informatie over COVID-19, gebaseerd op richtlijnen van de gezondheidsautoriteiten. Dit gerichte beleid maakt duidelijk dat we content die een groot risico inhoudt op ernstige schade voor gebruikers niet op het platform toestaan, zoals content die betrouwbare gezondheidsinformatie van lokale gezondheidsautoriteiten en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) tegenspreekt. Door dit beleid in te voeren, konden handhavingsteams in actie komen om de YouTube-community te beschermen. In de eerste 18 maanden van de pandemie, bijvoorbeeld, verwijderde YouTube meer dan een miljoen video's die betrekking hadden op gevaarlijke informatie over het coronavirus, zoals nepbehandelingen of beweringen dat de pandemie een hoax is.

Mensen in staat stellen om betrouwbare informatie te vinden


Een van de vele redenen waarom misleidende informatie online moeilijk aan te pakken is, is dat een enkele groep alleen dit niet kan bestrijden. Samenwerking tussen academici, beleidsmakers, uitgevers, ngo's en technologiebedrijven is essentieel.

Als het gaat om gezondheidsspecifieke informatie doen we dit door samen te werken met vertrouwde partners, waaronder de WHO en de Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Tijdens het hoogtepunt van COVID-19 waren deze partnerschappen van groot belang voor onze inspanningen om informatie uit gezaghebbende bronnen te verzamelen. Zo konden mensen over de hele wereld de pandemie doorstaan met betrouwbare gezondheidsinformatie.

In 2021 hebben we 25 miljoen euro bijgedragen aan de lancering van het European Media and Information Fund om academici, uitgevers en non-profitorganisaties te helpen hun eigen programma's over mediawijsheid te lanceren, initiatieven voor factchecking uit te breiden en belangrijk onderzoek te doen naar alle vormen van misleidende informatie.

Factchecking is ook een belangrijk hulpmiddel geworden om misleidende informatie online op grotere schaal op te sporen en om mythen te ontkrachten, met name voor beweringen die in zoekresultaten en sociale media verschijnen. Met meer dan 50.000 nieuwe factchecks die tussen maart 2020 en maart 2021 op Google Zoeken verschenen, hebben we veel geïnvesteerd in initiatieven die mediawijsheid ondersteunen en gebruikers helpen om betrouwbare bronnen te vinden.

In november 2022 kondigden Google en YouTube een toelage van 13,2 miljoen dollar aan voor het International Fact-Checking Network (IFCN) om een nieuw wereldfonds voor factchecking te lanceren ter ondersteuning van hun netwerk van 135 factchecking organisaties uit 65 landen in meer dan 80 talen. Deze toelage bouwt voort op eerder werk en is de grootste toelage van Google en YouTube voor factchecking.

Weerstand opbouwen vanaf het eerste moment


Het aanpakken van misleidende informatie online is een voortdurende uitdaging waarin Google blijft investeren, inclusief het onderzoek naar nieuwe benaderingen van het probleem. De afgelopen jaren heeft Jigsaw, een eenheid binnen Google die zich richt op bedreigingen van open samenlevingen, samengewerkt met onderzoekers van de universiteiten van Cambridge en Bristol en de American University om de doeltreffendheid te bestuderen van een tactiek die prebunking heet. Terwijl debunking, een meer bekende tactiek, als doel heeft om valse claims die al in het populaire discours voorkomen te weerleggen, helpt prebunking mensen psychologische weerstand op te bouwen tegen misleidende verhalen voordat ze die tegenkomen.

Prebunking maakt mensen alert op pogingen om hen te manipuleren en op de valse claims of tactieken die daarvoor waarschijnlijk gebruikt worden. Dit wordt onderbouwd door een grondige weerlegging van deze claims of tactieken. De aanpak is heel flexibel en kan aan verschillende soorten media worden aangepast, van een simpel billboard tot lange verhalende content. Academisch onderzoek heeft aangetoond dat de tactiek doeltreffend is tegen een verscheidenheid aan valse verhalen, van het aanzetten tot haat en racisme tot de misleidende informatie over de COVID-vaccinaties. In het najaar van 2022 deed Jigsaw een [grootschalige proef] (../../stories/defanging-disinformation-in-CEE/) met prebunking. Het doel was om anti-vluchtelingenverhalen in Midden- en Oost-Europa tegen te gaan na de massale toestroom van Oekraïners als gevolg van de Russische invasie in het land.

We blijven dit kwalijke probleem bestrijden met een flexibele benadering die misleidende informatie op verschillende producten aanpakt. Dit doen we door op grote schaal actie te ondernemen, betrouwbare informatie naar voren te halen en mensen de vaardigheden te geven om misleidende informatie te herkennen.

Vooruitgang in cyberbeveiliging

Ontdek hoe we meer mensen online beschermen dan wie ook ter wereld.

Meer informatie