Branchenormen verbeteren
om het internet
voor iedereen veiliger te maken.

De veiligheid en privacy van onze gebruikers staan centraal bij alles wat we doen en bij elk product dat we ontwikkelen. Wij zijn een leider in de branche als het gaat om het maken en delen van veiligheidstechnologieën die de branchenormen voor iedereen verbeteren.

Innoveren om onze
gebruikers online veiliger te houden.

Beveiligingsdreigingen blijven zich ontwikkelen en de behoeften van gebruikers veranderen. Daarom zijn we continu bezig met innoveren zodat we de persoonlijke informatie van alle gebruikers op alle risiconiveaus in al onze producten automatisch kunnen beschermen.

Een afspeelbare video over het programma voor 'Geavanceerde beveiliging' van Google

Geavanceerde beveiliging

De sterkste beveiliging van Google,
voor de mensen die deze het hardst nodig hebben

'Geavanceerde beveiliging' is het sterkste beveiligingsprogramma van Google en het eerste programma in de branche dat kosteloos beschikbaar wordt gesteld. Het programma beschermt de persoonlijke en zakelijke Google-accounts van personen met een verhoogd risico op gerichte online aanvallen, zoals beleidsmakers, medewerkers van politieke campagnes, journalisten, activisten en ondernemers. Het programma biedt uitgebreide accountbeveiliging tegen een breed scala aan bedreigingen en wordt continu verbeterd met nieuwe beveiligingsopties.

Geavanceerde beveiliging ontdekken

MINIMALE GEGEVENSVERWERKING

Minder persoonlijke informatie gebruiken en bewaren

Wij vinden dat producten je informatie moeten bewaren zolang dat bruikbaar en nuttig is voor jou. Of het nu gaat om het vinden van je favoriete bestemmingen in Maps of het krijgen van aanbevelingen voor wat je kunt bekijken op YouTube.

De eerste keer dat je Locatiegeschiedenis aanzet (deze staat standaard uit), wordt de optie voor automatisch verwijderen automatisch ingesteld op 18 maanden. Het automatisch verwijderen van web- en app-activiteit gebeurt ook standaard na 18 maanden voor nieuwe accounts. Dit betekent dat je activiteitengegevens na 18 maanden automatisch en continu verwijderd worden in plaats van dat ze worden bewaard totdat je ze zelf verwijdert. Je kunt deze instellingen altijd weer uitzetten of je instelling voor automatisch verwijderen veranderen.

Een telefoon met iemand die 'he' sms't en Google die automatisch 'hey' voorspelt

Federated learning

Nuttige producten bouwen met minder gegevens

Federated learning is een technologie voor minimale gegevensverwerking die is ontwikkeld door Google en die de intelligentie van machine learning (ML) rechtstreeks naar je apparaat brengt. Deze nieuwe aanpak combineert geanonimiseerde informatie van verschillende apparaten om ML-modellen te trainen. Federated learning helpt je privacy te beschermen door zoveel mogelijk persoonlijke informatie op je apparaat te bewaren.

Anonimisering

Verbeterde privacybescherming dankzij anonimisering

We gebruiken toonaangevende anonimiseringstechnieken om je gegevens te beschermen tijdens het verbeteren van onze services voor jou. We verzamelen bijvoorbeeld gegevens van miljoenen gebruikers en anonimiseren deze gegevens, zodat je kunt zien hoe druk het ergens is voordat je erheen gaat.

Uitgebreide versie van Safe Browsing

Bescherming tijdens het browsen

De uitgebreide versie van Safe Browsing gaat verder dan onze bestaande Safe Browsing-beveiliging. De uitgebreide versie is proactiever en afgestemd op jouw specifieke wensen. Als je de uitgebreide versie van Safe Browsing inschakelt in Chrome, worden de dreigingen die je online bent tegenkomen en de aanvallen op je Google-account automatisch geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie kan een proactievere en gepersonaliseerde bescherming worden geboden tegen phishing, malware en andere online dreigingen. Meer informatie over de uitgebreide versie van Safe Browsing.

Een veiliger internet voor iedereen
door samen te werken.

Wij doen er alles aan om het internet voor iedereen veiliger te maken. Zo maken we veel van onze technologie beschikbaar als open source. Ook stellen we onze bronnen beschikbaar aan ontwikkelaars en organisaties.

Een telefoon met een melding dat een verbinding veilig is

HTTPS-versleuteling

Websites veilig maken met geavanceerde versleuteling

Doordat we onze services beveiligen met HTTPS-versleuteling, kun je sites bezoeken en persoonlijke gegevens zoals je creditcardnummer invoeren zonder dat iemand je gegevens onderschept. We blijven investeren om ervoor te zorgen dat onze sites en services standaard moderne HTTPS bieden. We moedigen andere websites aan om gebruik te maken van HTTPS en daarvoor stellen we tools en bronnen beschikbaar aan alle ontwikkelaars.

Een telefoon met een waarschuwingsmelding van Google Chrome over een misleidende website

Safe Browsing

Bescherming tegen riskante websites, apps en advertenties op het internet

We hebben onze Safe Browsing-technologie ontwikkeld om internetgebruikers te beschermen tegen malware en phishingactiviteiten. Safe Browsing waarschuwt gebruikers zodra ze een gevaarlijke website bezoeken. Deze technologie biedt niet alleen bescherming voor Chrome-gebruikers. Om het internet voor iedereen veiliger te maken, stellen we Safe Browsing kosteloos beschikbaar aan andere bedrijven, zoals Apple Safari en Mozilla Firefox. Zo kunnen ze deze technologie in hun browsers gebruiken. Tegenwoordig zijn meer dan 4 miljard apparaten beveiligd met Safe Browsing. Ook waarschuwen we website-eigenaren als hun sites veiligheidslekken bevatten en bieden we ze kosteloze tools waarmee ze het probleem snel kunnen oplossen.

Een telefoon met daarop meerdere weergaven van COVID-19-statistieken

Voor de COVID-19-mobiliteitsrapporten van Google worden eersteklas anonimiseringstechnologieën gebruikt, waaronder differentiële privacy, om gebruikersgegevens privé en beschermd te houden.

Opensource-privacytechnologieën

We delen onze privacybescherming en innovaties

We willen de privacybescherming die we bieden, continu verbeteren en deze vooruitgang delen met anderen. Onze geavanceerde technologieën voor anonimisering en minimale gegevensverwerking, zoals differentiële privacy, federated learning, Private Join en Compute, zijn dan ook open source. Wij hopen dat deze opensource-tools inzichten kunnen geven die iedereen kan gebruiken en die tegelijkertijd de individuele privacy blijven beschermen.

Cross-accountbeveiliging

Beveiliging buiten je Google-account
Met cross-accountbeveiliging kun je de beveiliging van je Google-account delen met de apps en sites waarop je inlogt met Inloggen bij Google. Als cross-accountbeveiliging op apps en sites is geïmplementeerd, kunnen wij informatie over beveiligingsgebeurtenissen (zoals een accountkaping) naar deze apps en sites sturen, zodat je ook daar beschermd bent. Voor de ontwikkeling van deze technologie hebben we samengewerkt met andere grote technologiebedrijven en de community die zich bezighoudt met standaarden, zodat de technologie eenvoudig in alle apps kan worden geïmplementeerd.

Beveiligingsbeloningen voor het ontdekken van kwetsbaarheden in de beveiliging

Branchepartners belonen om kwetsbaarheden in de beveiliging te ontdekken
We hebben bij Google als een van de eersten speciale programma's voor beveiligingsbeloningen in het leven geroepen waarmee onafhankelijke onderzoekers worden betaald om kwetsbaarheden te vinden in onze services. Als tegenprestatie voor de toonaangevende externe bijdragen waardoor we onze gebruikers veilig kunnen houden, loven we elk jaar miljoenen euro's uit in de vorm van onderzoeksbeurzen en bugbeloningen. We reiken momenteel beveiligingsbeloningen uit voor veel van onze producten, waaronder Chrome en Android.

Naast de hulp van onafhankelijke onderzoekers hebben we ook een intern technisch team, Project Zero, dat beveiligingsrisico's van software op internet opspoort en verhelpt.

Verificatiestandaarden
De verificatiestandaarden verhogen om inloggen zo veilig mogelijk te maken

We zijn altijd initiatiefnemers geweest op het gebied van de ontwikkeling en het gebruik van de sterkst mogelijke inlog- en verificatiestandaarden op internet. We werken samen met bedrijven in de branche en delen technologie door gecentraliseerde webstandaarden te ontwikkelen. Een van deze partnerschappen, met de non-profitorganisatie FIDO Alliance, heeft geleid tot de implementatie van nieuwe branchenormen bij bedrijven voor veilige accounttoegang door werknemers.

Opensource-beveiliging
Beveiligingstools beschikbaar maken voor ontwikkelaars zodat ze beveiligingsrisico's kunnen helpen voorkomen

We delen onze beveiligingstechnologie wanneer we denken dat dit nuttig kan zijn voor andere mensen. Zo is onze Web Security Scanner van Google Cloud kosteloos beschikbaar voor ontwikkelaars, zodat ze hun web-apps kunnen scannen en analyseren op kwetsbaarheden in de beveiliging. We hebben meerdere beveiligingstools beschikbaar gesteld als opensource-projecten voor anderen. Deze tools zijn intern ontwikkeld.

Google-experts op het gebied van vertrouwen en veiligheid delen privacy- en beveiligingstips bij de Federal Triangle in Washington, DC.

Online veiligheidstrainingen

Bekendheid stimuleren en online veiligheidstrainingen verzorgen om iedereen betere beveiliging te bieden

We stellen educatief materiaal, trainingen en tools beschikbaar om mensen over de hele wereld te helpen online beschermd te blijven. Ons outreachteam verstrekt jaarlijks aan meer dan honderd miljoen mensen (waaronder docenten, leerlingen, ouders, ouderen en mensen met een beperking) online veiligheidsbronnen en training.

Project Shield
Voorkomen dat nieuwssites uitgezet worden

Project Shield is een service die gebruikmaakt van onze beveiligingstechnologie om nieuwssites, sites van mensenrechtenorganisaties, verkiezingssites, sites van politieke organisaties en van verkiezingscampagnes en -kandidaten te helpen beschermen tegen DDoS-aanvallen (distributed denial of service). Deze aanvallen zijn pogingen om websites uit te zetten en essentiële informatie te blokkeren voor gebruikers door de sites te overspoelen met nepverkeer. Project Shield is altijd kosteloos, ongeacht de grootte van de website of de omvang van de aanval.

Gegevensoverdraagbaarheid
Toonaangevende privacy- en beveiligingsinnovaties in gegevensoverdraagbaarheid

We hebben een opensource-platform voor gegevensoverdraagbaarheid gelanceerd. Ook blijven we samenwerken met bedrijven als Apple, Microsoft, Facebook en Twitter om mensen in staat te stellen hun gegevens via het internet te verplaatsen en eenvoudig nieuwe online serviceproviders te proberen.

Samenwerking op het gebied van privacy
Een online omgeving met meer privacy voor iedereen

We zetten ons in om samenwerkingsverbanden te creëren, zoals de Privacy Sandbox, en samen te werken met de online community om een reeks open standaarden te ontwikkelen die de privacy van de gebruiker beschermt, maar nog steeds kosteloze en toegankelijke content op het web ondersteunt. Door onze hulpbronnen en platforms te delen, proberen wij vooruitgang aan te moedigen naar een online omgeving met meer privacy.

Contactonderzoek

Gebruikersprivacy beschermen en
volksgezondheidsautoriteiten helpen bij de bestrijding van COVID-19

Google en Apple werkten samen om regeringen te helpen in de strijd tegen de COVID-19-pandemie en ontwikkelden contactonderzoektechnologieën, zoals het systeem voor blootstellingsmeldingen. Privacy en veiligheid stonden centraal bij het ontwerp van dit systeem. Door nauw samen te werken met ontwikkelaars, overheden en zorgverleners willen we technologie benutten om landen over de hele wereld te helpen met wereldwijde problemen en tegelijkertijd de hoge privacystandaarden van gebruikers beschermen.

Engineering Center

Meer informatie over hoe we de toekomst van een veiliger internet vormgeven met het Google Safety Engineering Center.