Bērniem paredzēti līdzekļi kļūšanai par gudriem un pārliecinātiem tiešsaistes pasaules pētniekiem

Mēs esam apkopojuši resursus un padomus, kuru apgūšana bērniem ļaus tiešsaistē pieņemt labākus lēmumus un kļūt par apdomīgiem un zinošiem digitālo iespēju lietotājiem.

Padomi un resursi pārdomātu lēmumu pieņemšanai tiešsaistē

 • Be Internet Awesome — palīdzība bērniem kļūt par kompetentiem digitālajiem pilsoņiem

  Lai izmantotu visas interneta sniegtās iespējas, bērniem ir jābūt gataviem pieņemt pamatotus lēmumus. Šajā programmā bērni var apgūt pamatzināšanas par digitālo pilsonību un drošību, lai varētu pārliecināti atklāt tiešsaistes pasauli. Bērni var apgūt interneta lietošanas prasmes interaktīvā veidā — četrās aizraujošās Interland tiešsaistes spēlēs, kurās pamatinformācija par drošību digitālajā vidē ir apvienota ar praktiskiem piemēriem.

  Līdz šim esam ieviesuši šo programmu ASV un Latīņamerikā, un plānojam to ieviest arī citos reģionos. Mēs pat esam tieši ieviesuši šo programmu ASV skolās kā daļu no resursa Online Safety Roadshow, lai palīdzētu pusaudžiem saprātīgi un droši lietot internetu.

Pārdomāta atklātība

Labas (un sliktas) ziņas tiešsaistē izplatās ātri, un, rīkojoties nepārdomāti, bērni un pusaudži dažkārt piedzīvo sarežģītas situācijas, kuru sekas var būt jūtamas vēl ilgi. Esam apkopojuši bērniem paredzētus padomus par drošu informācijas izpaušanu uzticamām personām.

 • Pastāstiet bērniem par pēdu atstāšanu digitālajā vidē

  Kopā ar bērniem meklējiet tiešsaistē savu vai iecienīta mūziķa vārdu un pārrunājiet atrastos rezultātus. Ieteicams apskatīt rezultātus jau iepriekš. Pārrunājiet, ko citi var uzzināt par jums no šiem rezultātiem un kādas pēdas atstājat digitālajā vidē.

 • Palīdziet mazināt salīdzināšanu sociālajā vidē

  Jūsu bērnam būtu jāzina, ka draugu kopīgotais saturs tiešsaistē ir tikai daļa no viņu ikdienas, un parasti tiek kopīgoti tie spilgtākie brīži. Atgādiniet bērnam, ka ikvienam var būt garlaicīgi, skumīgi vai mulsinoši brīži, kas citiem netiek atklāti.

 • Izveidojiet ģimenes noteikumus par kopīgojamo saturu

  Veidojiet ģimenē skaidru izpratni par to, ko nevajadzētu kopīgot tiešsaistē, piemēram, fotoattēlus vai privātu informāciju. Uzņemiet fotoattēlus kopā un runājiet par to, kā kopīgot saturu atbildīgi. Piemēram, iesakiet bērnam pirms fotoattēlu kopīgošanas padomāt ne tikai par sevi, bet arī par citiem. Atgādiniet bērnam, ka ir jāprasa atļauja gadījumos, kad viņš nav pārliecināts, vai saturu var publicēt.

 • Pastāstiet bērniem par satura kopīgošanas robežām

  Pārrunājiet iespējamos risinājumus pārāk privāta satura kopīgošanai, piemēram, kopīgotā satura noņemšanu vai konfidencialitātes iestatījumu maiņu. Ja tiek kopīgots pārāk privāts saturs, palīdziet bērnam skatīties uz to objektīvi. Daži mulsinoši brīži var būt nepatīkami, taču citi var noderēt pieredzes gūšanai.

Kritiska informācijas izvērtēšana

Ir svarīgi, ka bērni izprot — tiešsaistē cilvēki un situācijas var būtiski atšķirties no šķietamā iespaida. Mēs esam izstrādājuši lietderīgus ieteikumus, kuras varat izmantot, lai palīdzētu bērniem atšķirt patiesību no maldiem.

 • Izskaidrojiet, kas ir uzdošanās

  Izskaidrojiet bērniem, kāpēc kāds vēlētos iegūt viņu paroles vai privātos datus. Izmantojot šo informāciju, kāds var izmantot bērna kontu un izlikties par viņu.

 • Palīdziet bērniem noteikt pikšķerēšanas mēģinājumus

  Iespējams, jūsu bērni neapzinās, ka cilvēki var mēģināt izvilināt no viņiem personas informāciju. Iemāciet bērniem, ka jāvēršas pie jums, ja viņi saņem ziņojumu, saiti vai e-pasta ziņojumu no sveša cilvēka, ja viņiem tiek prasīta konta informācija vai ja ziņojumam ir aizdomīga izskata pielikums.

 • Iemāciet bērniem atpazīt krāpniecību

  Informējiet bērnus, ka viltīgi izveidots krāpniecisks saturs var izskatīties kā no drauga saņemts saturs. Pat labi informēti pieaugušie var tikt apmānīti. Ja ziņojums šķiet aizdomīgs, bērnam tas ir jāparāda jums. Reaģējot uz bērna bažām, jūs iegūstat vairāk uzticības.

 • Meklējiet drošības norādes kopā

  Kopā apmeklējiet vietni un meklējiet drošības pazīmes. Vai blakus vietrādim URL ir slēdzenes ikona? Vai vietrādis sākas ar “https”, kas nozīmē, ka vietne ir droša? Vai URL atbilst vietnes nosaukumam? Palīdziet bērnam noteikt, kuras drošības pazīmes ir jāmeklē, atverot vietni.

Personiskas informācijas aizsardzība

Personas konfidencialitāte ir vienlīdz svarīga gan tiešsaistē, gan bezsaistē. Ir svarīgi, ka jūsu bērni izprot, kā aizsargāt savu vērtīgo informāciju, lai netiktu apdraudētas nedz bērnu ierīces, nedz reputācija un attiecības.

 • Izveidojiet grūti uzminamas paroles

  Iemāciet bērniem, kā viegli iegaumējamu frāzi padarīt par drošu paroli. Ir jāizmanto vismaz astoņi lielie un mazie burti, un daži no tiem jāaizstāj ar simboliem un cipariem. Piemēram, “Manu mazo māsu sauc Anna” kļūst par “mamama5$UCNana”. Palīdziet viņiem izprast, kāda ir vāja parole — piemēram, adreses, dzimšanas datuma, 123456 vai “parole” izmantošana, jo šādas paroles ir viegli uzminamas.

 • Bērna privātajai informācijai ir jābūt aizsargātai

  Pastāstiet bērnam, kura informācija nav jāatklāj citiem, piemēram, mājas adrese, paroles un skola, kuru viņš apmeklē. Iedrošiniet bērnu vērsties pie jums, ja kāds viņam prasa šādu informāciju.

 • Iemāciet atbilstošu paroļu higiēnu

  Pievērsiet bērnu uzmanību tam, ka pirms paroles ievadīšanas ir noteikti atkārtoti jāpārliecinās, ka parole tiek ievadītajā īstajā lietotnē vai vietnē. Ja viņi šaubās, lai pirms paroles ievadīšanas sazinās ar jums. Mudiniet viņus dažādās lietotnēs un vietnēs izmantot atšķirīgas paroles. Piemēram, bērniem var būt viena galvenā parole, kurai viņi katrā lietotnē pievieno atšķirīgus burtus.

 • Palīdziet bērnam izvairīties no izjokošanas

  Atgādiniet bērnam, ka ir jāaizsargā sava parole, lai citi nevarētu piekļūt viņa kontam un sūtīt mulsinošus ziņojumus.

Laipnība modē ir vienmēr

Internets ir efektīvs līdzeklis gan pozitīvas, gan negatīvas informācijas izplatīšanai. Iedrošiniet bērnus rīkoties pareizi un savās tiešsaistes darbībās ievērot principu “Izturies pret citiem tā, kā vēlies, lai izturas pret tevi”, tādējādi labvēlīgi ietekmējot citus lietotājus un mazinot naidīgas izturēšanās ietekmi.

 • Veidojiet dialogu par huligānismu tiešsaistē

  Aprunājieties par uzmākšanos tiešsaistē un gadījumiem, kad cilvēki apzināti izmanto tiešsaistes rīkus, lai nodarītu citiem pāri. Ieplānojiet, pie kā vērsties jūsu bērniem, ja viņi saskartos ar šādiem gadījumiem vai būtu to liecinieki. Pajautājiet, vai jūsu bērni vai viņu draugi ir saskārušies ar nepatīkamām situācijām tiešsaistē. Piemēram, varat sākt ar jautājumu: kā tas izpaudās? Kādas bija sajūtas? Vai tev šķita, ka varēji palīdzēt to apturēt, pastāstot kādam par naidīgu komentāru?

 • Izveidojiet ģimenes vērtības tiešsaistē

  Skaidri nosakiet, kā bērniem būtu jārīkojas tiešsaistē. Lieliski padomi ir, piemēram: izturies pret citiem tā, kā tu gribētu, lai citi izturētos pret tevi, un saki tiešsaistē tikai to, ko tu pateiktu reālajā dzīvē.

 • Aprunājieties par vārdu netiešo nozīmi un iedrošiniet pozitīvu uztveri

  Aprunājieties par runas veidu un atgādiniet bērniem, ka tiešsaistē ir viegli pārprast citu personu teikto. Iedrošiniet bērnus uztvert draugu nolūkus kā labvēlīgus un atklāti runāt ar draugiem, ja nav skaidra paustā nozīme. Aprunājieties par to, cik patīkami ir sūtīt un saņemt pozitīvus ziņojumus tiešsaistē. Apsveriet iespēju kopīgi izmantot kādu no savām lietotnēm, lai sūtītu pozitīvus komentārus vai ziņojumus.

Šaubas jākliedē sarunās

Atziņa, kuru ir vērts atcerēties jebkāda veida digitālajā saskarsmē — bērni ir jāiedrošina atklāti pārrunāt savas šaubas ar kādu uzticamu pieaugušo. Jūs varat veicināt šādu rīcību, ģimenē rosinot atklātu saskarsmi.

 • Pārrunājiet ar bērnu viņa darbības tiešsaistē

  Atvēliet laiku sarunai par to, kā jūsu ģimenē tiek izmantotas tehnoloģijas. Izrādiet interesi par lietotnēm, kuras bērni izmanto visvairāk, un palūdziet tās parādīt. Uzziniet, kā bērni izmanto lietotnes un kas viņiem tajās patīk.

 • Iestatiet ierobežojumus, kas laika gaitā var mainīties

  Iestatiet kārtulas bērnu kontiem, piemēram, satura filtrus un laika ierobežojumus, un informējiet bērnus, ka šie iestatījumi var mainīties, bērniem sasniedzot lielāku vecumu. Laika gaitā iestatījumi ir jāmaina. Nav ieteicams vienkārši iestatīt ierobežojumus un par tiem aizmirst.

 • Palīdziet bērnam noteikt personas, pie kā vērsties

  Nosakiet trīs uzticamas personas, pie kurām bērns var vērsties, kad tiešsaistē saskaras ar nepatīkamu saturu. Uzticama persona var palīdzēt pārdzīvot redzēto un novērst turpmāku saskari ar līdzīgu saturu.

 • Atbalstiet kvalitatīvu laika pavadīšanu tiešsaistē

  Mudiniet bērnus izmantot spēles un lietotnes, kas veicina radošu domāšanu vai attīsta problēmu risināšanas prasmes.

Plašāka informācija par mūsu drošības pasākumiem

Jūsu drošība

Mēs nodrošinām jūsu aizsardzību tiešsaistē, izmantojot nozarē labākās drošības tehnoloģijas.

Jūsu konfidencialitāte

Mēs izstrādājam individuāli pielāgojamus konfidencialitātes risinājumus.

Ģimenēm

Mēs piedāvājam risinājumus jūsu ģimenei piemērotāko tiešsaistes iestatījumu pārvaldībai.